Academic

H2020 OPEN CALLS within the Health, demografic change and wellbeing Programme 2018-2020   Central repository of digital pathology slides to support the development of artificial intelligence tools IMI2-2019-18-01 Types of action: Research and Innovation action | Programme: Horizon 2020 Open for submission Opening date: 26 June 2019

Studenti

Miercuri, 17 iulie, la Hotel  Unirea din Iași, a avut loc deschiderea  festivă a Școlii de vară „BeSTOMATIS – Cum ar fi să fii Medic Stomatolog?”,  proiect cofinanțat de Ministerul Educației Naționale, în cadrul Programului privind Învățământul Secundar ROSE.  Obiectivul

Administrativ

Pentru perioada admiterii, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași pune la dispoziție 60 de locuri de cazare în căminele E5 și 1 Mai B. Tariful de cazare este de este de 50 lei de persoană pe

Presa

Ministerul Cercetării și Inovării și Colegiul Consultativ pentru CDI – Comisia pentru manifestări științifice și expoziționale anunță lansarea competiției pentru finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor asociate în anul 2019. Se pot depune propuneri de manifestări care se vor desfășura până

Citeste si:

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), împreună cu Partenerii de Program Donori, Research Council of Norway (RCN, Norvegia) şi RANNIS (Islanda), va lansa al doilea apel de propuneri de proiecte din cadrul Mecanismelor Financiare SEE & Norvegian 2014-2021.   Mai multe detalii: https://uefiscdi.gov.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare https://uefiscdi.gov.ro/eea-grants-collaborative-research-projects

În cadrul proiectului „Alege să fii farmacist!”, 25 de elevi incluși în program au descoperit, joi, 4 iulie, alături de tutorii lor, studenți la Facultatea de Farmacie de la UMF Iași, ce înseamnă să îți urmezi pasiunea, devenind farmacist în cercetarea-dezvoltarea-inovarea și producerea de medicamente, vizitând  compania ieșeană, Antibiotice. Aici, tinerii proveniți din licee din regiunea de Nord-Est a țării au asistat la o sesiune de storytteling susținută de două tinere farmaciste, ce activează în domeniile cercetare și producție de medicamente. Degajate și însuflețite de pasiunea pentru profesia lor, Anca Țifui, farmacist în departamentul de Cercetare și Ștefana Perian, tehnolog

Cu ocazia împlinirii în anul 2019 a 15 ani de la aderarea României la NATO şi 70 de ani de la înfiinţarea Organizaţiei Nord-Atlantice, Ministerul Apărării Naţionale, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu Ministerul Educaţiei Naţionale, sub umbrela campaniei de informare publică #WeAreNATO, lansează campania „România – 15 ani în NATO. 70 de ani de la înfiinţarea Organizaţiei Nord-Atlantice”. Concursul „Cea mai bună lucrare cu tematică militară prezentată într-o sesiune de comunicări ştiinţifice a studenţilor din instituţiile de învăţământ superior cu programe de studii în medicină şi farmacie” face parte din această campanie care are ca scop promovarea

Vineri, 5 iunie, în Amfiteatrul „Marțian Cotrău”, a avut loc deschiderea oficială a celei de-a doua ediții a proiectului  „Dezvoltarea abilităților antreprenoriale și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților și absolvenților UMF Iași– Start-up-farm-med”, la care au participat membrii echipei manageriale și studenții/absolvenții selectați. S-au înscris peste 60 de studenți/absolvenți, principiul selectiei fiind „primul venit, primul servit”, considerându-se că reflectă interesul aplicanților pentru domeniul antreprenorial și al dezvoltării personale. Proiectul are drept obiectiv dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul studenților/absolvenților Universității prin participarea la cursuri, workshop-uri, stagii de mentorat în domeniul antreprenorial și al dezvoltării personale, urmărind totodată dezvoltarea și susținerea

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași va implementa, pentru anul universitar 2019 – 2020, proiectul de mobilitate  Erasmus (Acţiunea Cheie 1, AC1) pentru studenți, cadre didactice și personal administrativ, beneficiind de un grant de finanțare de 509233 euro. Față de anul trecut, suma alocată mobilităților Erasmus la UMF Iași a crescut cu 108%. „Ne bucurăm că în acest an am primit o finanțare mult mai mare decât anul precedent, permițându-ne astfel să creștem numărul de mobilități outgoing, atât pentru studenți, cât și pentru doctoranzi, cadre didactice și personal administrativ. Grantul obținut va fi folosit atât pentru

Seria Conferințelor „Grigore T. Popa” a continuat în această lună cu prof. univ. dr. Alexandru-Vladimir Ciurea, care a conferențiat vineri, 28 iunie, în Aula „George Emil Palade” a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, în fața unui auditoriu compus din studenți și cadre didactice dar și persoane interesate de subiectul în discuție. „Este o onoare și o bucurie să-l avem alături de noi pe prof. univ. dr. Alexandru-Vladimir Ciurea, proeminent neurochirurg, un nume atât de cunoscut și iubit de studenți, colegi, dar mai ales de pacienți. Rafinat intelectual, iubitor al artelor, prof. Ciurea ne propune astăzi, în

Luni, 1 iulie, în Aula George Emil Palade, a avut loc deschiderea festivă a Școlii de vară „Alege sa fii Farmacist!” – SUMMERPHARM, organizată de Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, în colaborare cu Inspectoratele Școlare Județene și cu Societatea Studenților Farmaciști din Iași. Prin activitățile propuse, proiectul de tip grant competitiv are ca scop dezvoltarea cunoștințelor teoretice și practice privind o carieră profesională în domeniul farmaceutic pentru un grup țintă format din 150 de elevi (50 de elevi/an, 3 ani), proveniți din medii defavorizate, vulnerabile, absolvenți ai claselor a X-a

În ședința Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) de ieri, 27 iunie 2019, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași și-a recâștigat locul în rândul universităților cu „Grad de Încredere Ridicat”. „Am intrat în normalitate. Scăderea calificativului de la «grad de încredere ridicat» la «încredere», s-a datorat exclusiv situaţiei privind tentativa de fraudare a admiterii studenţilor străini din toamna anului 2015. Misiunea ARACIS a venit din nou la UMF Iaşi în octombrie 2018, a reevaluat instituțional Universtatea, recâștigându-ne calificativul de «grad de încredere ridicat»” a declarat Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universităţii

Miercuri, 26 iunie, pe esplanada Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, s-au adunat mii de părinți, absolvenți și cadre didactice ale Universității, pentru a sărbători împreună Ceremonia de Absolvire a Promoției 2019. A fost un adevărat maraton al absolvenților, care a început dimineață și care s-a terminat seara, cu emoționanta ceremonie de investire, parafată de Jurământul lui Hippocrate. La capătul acestui maraton, toți cei 1702 de participanți au fost declarați învingători. Emoțiile lor s-au conectat cu cele ale părinților, fraților, prietenilor și cadrelor didactice, transformând Piața Națiunilor, pentru o zi, în Piața Bucuriei. Evenimentul a debutat

În perioada iulie-august 2019 are loc cea de a X-a ediție a ȘCOLII DE VARĂ a+, organizată de compania Antibiotice, în domeniile cercetare, dezvoltare și formulare farmaceutică,asigurarea și controlul calității, producție, medical și farmacovigilență. Școala de vară se adresează absolvenților, masteranzilor și studenților în ultimul an ai facultăților de Farmacie, Medicină, Chimie, Biologie, Inginerie Chimică și Protecția mediului (specializările Chimia și ingineria substanțelor organice, Inginerie chimică, Inginerie biochimică). Selecția participanților se va face prin evaluarea dosarelor și/sau interviu. Criterii de selecție: nota de absolvire la licență/ master minim 8 (opt) – în cazul studenților, media anilor de studiu minim 8

Miercuri, 26 iunie, pe esplanada Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, se va desfășura tradiționala ceremonie de absolvire. Evenimentul, aflat la a șasea ediție în acest format, se împarte în două părți: dimineață, începând cu ora 9.45, va avea loc Ceremonia de Înmânare a Certificatelor de Absolvire tuturor absolvenților, care va cuprinde înmânarea diplomelor, precum și discursurile decanilor și ale decanilor „de suflet” ale absolvenților. În cea de a doua parte, de la ora 19.00, după ceremonialul drapelelor, rectorul Universității, prof. univ. dr. Viorel Scripcariu va adresa salutul său promoției 2019, urmat de cele ale decanilor

Este supus dezbaterii publice Pachetul de informaţii pentru competiția 2019 – Proiecte Eureka Tradițional (Network), Eureka-Cluster și Eurostars asociată Programului 3. Cooperare europeană și internațională, Subprogram 3.5 Alte inițiative și programe europene și internaționale. Propuneri/observații cu privire la conținutul documentului se pot transmite până la data de 24 iulie 2019 pe adresa de e-mail: eureka_eurostars@uefiscdi.ro Mai multe detalii