Dead-line Pre-proposals: March, 2019

Link apel: http://www.erapermed.eu/

Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund: aici

Link ICPerMed platforma identificare parteneri: https://partnering.pt-dlr.de/ICPerMed

Obiectivele generale ale apelului ERA PerMed sunt:

  • sprijinirea proiectelor de cercetare translațională în domeniul medicinii personalizate;
  • să încurajeze și să permită interdisciplinaritatea, prin combinarea cercetării preclinice și/sau clinice cu componente computaționale;
  • să încurajeze colaborarea între mediul academic (echipe de cercetare din universități, instituții de învățământ superior, instituții publice care desfășoară activități de cercetare), cercetare clinică/publică în domeniul sănătății (echipe de cercetare din spitale/instituții de sănătate publică, instituții medicale și alte organizații de asistență medicală) IMM-uri (întreprinderi mici și mijlocii).

Propunerile trebuie să fie interdisciplinare și să demonstreze clar impactul potențial al Medicinei Personalizate, precum și valoarea adăugată a colaborării transnaționale. Fiecare propunere de proiect trebuie să abordeze cel puțin un modul din domeniul de cercetare 3 și cel puțin un modul din domeniul de cercetare 1 sau 2:

Domeniul de cercetare 1: “Translația de la cercetarea de bază la cea clinică și dincolo”, cu următoarele module:

*   Modulul 1A: Cercetarea preclinică

*   Modulul 1B: Cercetarea clinică.

Domeniul de cercetare 2: “Integrarea Big Data și soluții ICT”, cu următoarele module:

*   Modulul 2A: Tehnologia generatoare de date și TIC

*   Modulul 2B: Date și TIC – către aplicarea în domeniul asistenței medicale.

Domeniul de cercetare 3: “Cercetarea în sprijinul implementării responsabile în sănătate”, cu următoarele module:

*   Modulul 3A: Imbunatatirea sistemului de sanatate

*   Modulul 3B: Aspecte etice, legale si sociale.

Integrarea și combinarea coerentă a diferitelor domenii și module de cercetare în propunerile vor face parte din procesul de evaluare.