Buletin informativ Ședință Senat 20 iulie 2021

iul. 26, 2021 | @ Academic | 0 comentarii

Stimați colegi, vă informăm că Senatul Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași s-a întrunit în ședință ordinară marți, 20 iulie 2021.

În cadrul acestei ședințe au fost aprobate regulamentele privind cele trei tipuri de granturi interne, finanțate de universitatea noastră, în competiția 2021 după cum urmează:

  1. Grant Intern de cercetare IDEI-ECHIPE – 4 graturi
  2. Grant Intern de cercetare Grantul Tânărului cercetător – 10 graturi
  3. Grant de necesitate – fiecare aplicație aprobată pentru finanțare, poate beneficia de maximum 3000 de Euro (echivalentul în lei), în limita bugetului total al competiției de       15 000 Euro.

Detalii privind calendarul acestei competiții și alte informații utile vor fi disponibile pe site-ul universității.

Un alt punct al ordinii de zi l-a constituit aprobarea Metodologiei proprii privind admiterea la rezidențiat a cetățenilor din țări terțe Uniunii Europene, în anul universitar 2021-2022. Dna Prof. Univ. Dr. Luminița Smaranda Iancu, Prorector Studii Postuniversitare și Formare Profesională Continuă a prezentat principalele elemente de noutate, dintre care menționăm:

– candidații, cetățeni străini din state terţe UE care au acte de studii eliberate de către instituții de învățământ din afara României și doresc continuarea studiilor prin rezidențiat la U.M.F. “Grigore T. Popa” Iași, nu mai au obligația de a se adresa direct, Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED)

– în acest an Universitatea nu organizează susținerea de teste de competență lingvistică ci, vor fi  recunoscute certificatele de competență lingvistică emise de către instituțiile acreditate din România care organizează an pregătitor.

Vă aducem la cunoștință de asemenea, că au fost validate rezultatele disertației la programele de Master, sesiunea iulie 2021 la Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Bioinginerie Medicală.

Biroul Senat
24 iulie 2021