Senatul Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași, întrunit în ședință ordinară în data de 22.01.2020, a aprobat participarea Universității la înființarea Asociației Naționale pentru Medicină Nucleară în calitate de membru fondator. Obiectivele acestei asociații sunt promovarea de proiecte pentru organizarea unui centru național de medicină nucleară, promovarea formării profesionale în domeniul medicinei nucleare și a altor domenii conexe și promovarea cercetării și producției de radiofarmaceutice precum și a asistenței medicale în domeniul medicinei nucleare.

Ceilalți membri fondatori sunt: Institutul Național de Fizică si Inginerie Nucleară – „Horia Hulubei” (IFIN-HH),  Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP), Societatea Română de Medicină Nucleară și Imagistică Moleculară (SRMNIM), Societatea Română de Endocrinologie (SRE), Societatea Națională de Oncologie Medicală din România (SNOMR), Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, Bucuresti (IOB), Romanian Financial Consulting Group, Centrul de Oncologie Sf. Nectarie S.R.L. Craiova, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”, Institutul National de Endocrinologie „C.I. Parhon” București și Fundația de Cercetare Clinică și Experimentală Cardio-vasculară Iași.

Asociația activează în domeniile sociale și medicale, iar obiectul A.N.M.N. constă în organizarea și gestionarea producerii, autorizării și introducerii pe piața românească a produselor radiofarmaceutice precum și suportul pentru principalele aplicații clinice care utilizeaza radiofarmaceuticele, din domeniul oncologiei, cardiologiei, endocrinologiei, nefrologiei, pediatriei, pneumologiei etc.

Unul dintre obiectivele principale ale asociației este proiectul privind înființarea Centrului Național de Medicină Nucleară inițiat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” și susținut de Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate.

Potrivit ANMCS, pentru început e nevoie de valorificarea activităților din cadrul Centrului de Cercetare pentru Radiofarmaceutice din IFIN-HH Măgurele care deține un echipament modern şi performant de cercetare şi producție pentru o gamă largă de radiotrasori destinați atât diagnosticării cancerului, cât și tratamentului curativ și paleativ. Inima Centrului este ciclotronul, utilizat în primul rând pentru producerea radioizotopilor medicali, cu aplicații în medicina nucleară. În portofoliul de cercetare și producție sunt izotopii PET:  Fluor -18,  Iod -124,  Azot – 13, Carbon -11, Oxigen-15.  Vor fi instalate celule fierbinţi pentru prepararea Iod-123 MIBG şi Iod -124 MIGB. Alţi radiotrasori non-FDG avuţi în vedere pentru producţie sunt Galiu-68 si Cupru-64.

Medicina Nucleară este o specialitate independentă, care utilizează astfel de izotopi radioactivi pentru diagnostic si tratament. Finalizarea și rezultatele acestui proiect vor duce la implementarea și dezvoltarea unor metode de diagnostic și tratament care la această dată nu se practică în România sau sunt insuficient dezvoltate. Implicit vor avea un impact în creșterea calității serviciilor medicale și a siguranței pacienților.

Prin realizarea acestui proiect,  România poate deveni un exportator de produse și servicii medicale în domeniul oncologic. Procedurile de medicină nucleară sunt esenţiale în diagnosticul unor boli cu impact major asupra sănătății populatiei: cancer, cardiopatie ischemică, boli endocrine şi neurodegenerative.

Vezi prezentarea proiectului., realizată de dr. Vasile Cepoi, președintele ANMCS, AICI