Concursul de admitere în rezidențiat, organizat de Ministerul Sănătății, este programat pe 20 noiembrie 2016. Acesta va avea loc în cele șase centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu-Mureș și Timișoara. Pe cele 3.843 de poziții (3.381 de locuri și 462 de posturi) scoase la concurs s-au înscris 6.091 de candidați. La Iași sunt 1115 candidați: 784 la Medicină, 221 la Medicină Dentară și 110 la Farmacie.

Noutățile din acest an

  •  Schimbarea bibliografiei: înlocuirea vechiului manual, care era traducerea din franceză a celui francez de rezidențiat (Le Book des ECN), cu un manual în două volume – “Compendiu de specialități medico-chirurgicale”, coordonat de prof. univ.dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași și prof.univ.dr. Victor Stoica, de la UMF București.
  • Test unic pe țară, clasificare națională.
  • Creşte durata rezidenţiatului la anumite specialități: chirurgie toracică (de la cinci ani la şase ani), cardiologie (de la cinci ani la şase ani), endocrinologie (de la patru ani la cinci ani), gastroenterologie (de la patru ani la cinci ani), geriatrie şi gerontologie (de la patru ani la cinci ani.
  • Înființarea specialităților care vizează patologia pediatrică: cardiologie pediatrică, gastroenterologie pediatrică, nefrologie pediatrică, oncologie și hematologie pediatrică, pneumologie pediatrică.
  • Specialitatea “medicină de laborator” s-a impărtit în două: ”medicină de laborator” şi ”microbiologie clinică.

 

Prof.Univ. Dr. Viorel Scripcariu, Rectorul UMF Iași, cu privire la noutățile din acest an: “Consider că această schimbare este benefică, pentru că se va realiza o apreciere unitară la nivel național, nu mai sunt diferențe în notare. Erau diferențe din punct de vedere al concepției subiectelor – unii puteau să conceapă subiecte ușoare, alții mai grele. Acum există posibilitatea ca cineva care își dorește o anumită specialitate, iar pozițiile (loc și post) pe acea specialitate să se ocupe în centrul universitar, să poată merge în altă parte. S-a lărgit aria de alegere. Vă dau exemplul meu. Când s-a dat rezidențiatul, eram medic stagiar la Brașov și puteam să rămân acolo, dar la vremea respectivă Brașovul nu a scos post de chirurgie, așa că am venit la Iași. Așadar, dacă vrei să faci o specialitate, mergi oriunde”.

Instrucțiuni pentru candidați

– În sala de concurs au acces numai candidaţii şi personalul angajat în organizarea concursului. Intrarea în sală a candidaţilor se face începând cu ora 8,30 numai pe baza buletinului/cărţii de identitate sau a paşaportului în termen de valabilitate, documente care vor sta pe masa candidatului tot timpul concursului pentru a putea fi reverificate. Cei fără un astfel de document valabil, nu vor fi primiţi în sala de concurs.

– Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul deschiderii sacilor ce conţin caietele cu întrebări, nu mai au acces în sală.

– Candidaţii sunt așezaţi în sală în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Fiecare candidat se va așeza la locul indicat de numărul de concurs corespunzator celui din lista sălii, înscris pe un autocolant lipit pe bancă. În cazul în care locul desemnat iniţial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un alt loc disponibil, dar numai la indicaţia şefului de sală.

Toate instrucțiunile transmise de Comisia Centrală de Rezidențiat, aici:
http://www.umfiasi.ro/Rezidenti/Documents/2016-2017/concurs%20rezidenti%202016/instructiuni%20candidati.pdf

Concursul se va derula sub formă de test-grilă – cu 200 de întrebări – unic pe țară, pentru fiecare domeniu, pe o durată de 4 ore. Pentru contestații, candidații vor avea la dispozitie 24 de ore. Răspunsul contestațiilor se va da în 48 de ore de la depunerea acestora. Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebari pentru fiecare domeniu, din care 50 de tip complement simplu și 150 de tip complement multiplu.

Punctajele obținute la concurs vor alcătui o clasificare unică naţională pentru fiecare domeniu. Ocuparea locurilor/posturilor se face în ordinea punctajului obţinut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, indiferent de centrul universitar de concurs. Afișarea rezultatelor se va face după semnarea ordinului Ministerului Sănătății de confirmare a rezultatelor.