Ministerul Educației Naționale a acordat o finanțare suplimentară de 300.000 de lei Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași pentru poziția ocupată în clasamentul internațional de clasificare și ierarhizare Academic Ranking of World Universities 2019 (Top 500 Shanghai). UMF Iași a ocupat locul 401-500, pentru domeniul Inginerie Chimică. Clasamentul include primele 500 de universităţi din lume. În anul 2019, universităţile au fost clasate după o serie de domenii: științele naturii, inginerie, științele vieții, științe medicale și științe sociale.

„Unul dintre obiectivele principale ale Universității este de atinge excelența în cercetare și le mulțumesc cadrelor didactice, medicilor rezidenți și studenților că și-au asumat această misiune, datorită lor UMF Iași este prezentă în cele mai prestigioase clasamente academice internaționale. Dar acest obiectiv  nu se poate realiza fără fonduri, astfel că orice finanțare suplimentară este mai mult decât binevenită, este o gură de oxigen pentru proiectele noastre de cercetare”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

Potrivit OMEC nr. 3132/2020 privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2020, Ministerul Educației și Cercetării asigură resursele necesare pentru susținerea domeniilor de studii din cadrul instituțiilor de învățământ superior care sunt cuprinse în clasamentul internațional de clasificare și ierarhizare Academic Ranking of World Universities 2019. Pe baza acestui Ordin, au fost finanțate suplimentar 12 universități din România prezente în Top 500 Shanghai, printre care și UMF Iași. La stabilirea sumelor alocate pentru fiecare universitate, s-a luat în considerare poziționarea domeniilor de studii în clasamentul internațional de referință în mediul academic internațional Shanghai Rankingțs Global Ranking of Academic Subjects 2019.

Academic Ranking of World Universities, cunoscut mai ales sub numele de Top 500 Shanghai, realizează începând cu anul 2017 o ierarhizare la nivel mondial a diferitelor domenii de studiu existente în lumea academică. Indicatorii de performanță ai acestei clasificări se bazează pe performanța academică obținută prin activitatea de cercetare științifică, pornind de la date disponibile la nivel internațional din surse precum Web of Science și InCites. Indicatorii de performanță sunt: PUB – numărul de publicații ale unei instituții; CNCI – ponderea citărilor publicațiilor unei instituții; IC – numărul de publicații care au fost găsite cu cel puțin două țări diferite în adresele autorilor împărțite la numărul total de publicații; TOP – numărul de lucrări publicate în Top Journals și AWARD – numărul personalului didactic al unei instituții care a câștigat un premiu semnificativ. Acești indicatori de performanță măsoară productivitatea și calitatea cercetării științifice, gradul de colaborare internațională și cele mai înalte recunoașteri academice.