Proiecte de mobilitate pentru cercetători

1. Condiții de acordare

 • Finanţarea se asigură pentru un cercetător/cadru didactic angajat într-o organizație de cercetare1 din România, pentru:
  • participare la o conferință cu lucrare invitată sau acceptată spre prezentare;
  • stagiu/curs de pregătire pentru înțelegerea/învățarea unei noi tehnici necesare utilizării unui echipament existent în instituție;
  • publicare în regim open access;
  • acces la infrastructuri de cercetare neexistente în România (inclusiv biblioteci/arhive/baze de date);
  • activități necesare protejării drepturilor de proprietate intelectuală.
 • Solicitantul este doctor în științe sau doctorand aflat în stagiu legal;
 • Pentru participare la conferințe internaţionale de prestigiu:
  • există documente doveditoare care să ateste invitația/acceptarea lucrării științifice la conferință;
  • lucrarea științifică are specificată apartenența instituțională în România a autorului/autorilor (se atașează copie după forma în care lucrarea a fost acceptată ex. rezumat, lucrare în extenso, copie poster în format A4 etc);
  • se poate solicita finanțare pentru conferințele ce se desfășoară în perioada septembrie 2017 – martie 2018 și pentru care au fost avansate sau urmează a fi avansate/angajate cheltuieli.
 • Pentru stagiu/curs de pregătire și/sau acces la infrastructuri de cercetare, biblioteci/arhive/baze de date:
  • există documente doveditoare care să ateste accesul la infrastructura de cercetare din străinătate, participarea la curs /stagiu de pregătire din străinătate;
  • se poate solicita finanțare pentru activități programate în perioada septembrie 2017 – martie 2018 și pentru care au fost avansate sau urmează a fi avansate/angajate cheltuieli.
 • Pentru publicare în regim open acces:
  • Există documente doveditoare care atestă acceptarea articolului spre publicare într-o revistă indexată de Clarivate Analytics (denumire anterioară: Thomson Reuters) în Science Citation Index Expanded (Science), Social Sciences Citation Index (Social Sciences) sau Arts & Humanities Citation Index (Arts & Humanities) și plata taxei de publicare din fonduri personale;
  • Publicarea articolului în revistă se face în perioada spetembrie 2017 – martie 2018.
 • Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală:
  • Taxe de procesare a cererii de brevet;
  • Consultanță pentru elaborarea unei cereri de brevet de invenție;
  • Există documente de depunere a cererii de brevet. Titularul de brevet este o instituţie de cercetare de drept public din România.
 • Nu pot aplica pentru finanțare cei care raportează aceste tipuri de activități în cadrul unui proiect de cercetare finanțat din fonduri publice și pentru care au fost prevăzute costuri în acest sens (declarație pe propria răspundere);
 • Pentru prezenta competiție, o persoană poate beneficia de finanțare o singură dată pe tip de activitate.

 

2. Buget

Valoarea unui proiect este de max. 22.000 lei.

Mai multe informatii despre aceasta competitie si modul de participare se gasesc la adresa: https://uefiscdi.ro/proiecte-de-mobilitate-pentru-cercetatori

Persoanele interesate sa participe la orice competiţie de proiecte de cercetare sunt rugate să contacteze Compartimentul de cercetare ştiinţifică (date de contact şi informaţii utile la adresa http://www.umfiasi.ro/Cercetare/Pages/default.aspx).

 

Premierea rezultatelor cercetării – articole

1. Participanţi:

 • cercetători afiliaţi unor instituţii din România, autori de articole ştiinţifice publicate în reviste indexate de Clarivate Analytics (denumire anterioară: Thomson Reuters) în Science Citation Index Expanded („Science”), Social Sciences Citation Index („Social Sciences”) sau Arts & Humanities Citation Index („Arts & Humanities”).

2. Criterii de eligibilitate:

 • articolul conţine menţiunea afilierii la o instituţie din România a autorilor care solicită premierea (România şi instituţia respectivă trebuie să se regăsescă în pagina articolului din Web of Science Core Collection, la secţiunea „addresses” şi autorii să se regăsească la secţiunea „By:”);
 • se premiază doar articole publicate în reviste indexate ISI care au încadrarea “document type” : (1) “article”; (2) “review”;
 • pentru a fi premiat, articolul trebuie să fie vizibil în Web of Science Core Collection din platforma www.webofknowledge.com.

 

Notă:

 • nu se vor lua în considerare pentru premiere lucrările având încadrarea “document type”: „Article; Proceedings Paper”, „Article; Book Chapter”, “Review Book Chapter” sau alte combinaţii multiple;
 • se premiază articole publicate în anul 2017 (conform Pachetului de informaţii – 2017) sau articole publicate în 2016 (conform Pachetului de informaţii – 2016), care nu au beneficiat de premiere;
 • premiul se acordă o singură dată pentru un articol, indiferent de anul publicării articolului (2016 sau 2017), numărul de autori şi încadrarea în mai multe categorii de premiere.

 

Se vor acorda următoarele premii:

 • 6.000 lei pentru un articol publicat într-o revistă ce se regăseşte în primul sfert (“zona roşie”) din subdomeniul respectiv;
 • 2.000 lei pentru un articol publicat într-o revistă ce se regăseşte în al doilea sfert (“zona galbenă”) din subdomeniul respectiv.

Se vor lua în considerare factorii de impact sau scorurile de influenţă calculaţi/calculate de Clarivate Analytics (denumire anterioară: Thomson Reuters) în Journal Citation Reports 2016 (publicat de Clarivate Analytics în iunie 2017). Încadrarea revistelor în cele două zone, roşie şi galbenă, este publicată în cadrul secţiunii “Scientometrie – Reviste” din site-ul web al UEFISCDI, la adresa: https://uefiscdi.ro/scientometrie-reviste

 

Mai multe informatii despre competitie si modul de participare se gasesc la adresa https://uefiscdi.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-articole