Buletin informativ al ședinței Senatului UMF Iași din 19 aprilie 2022

de | mai 1, 2022 | @ Academic | 0 comentarii

Marți, 19 aprilie 2022, Senatul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași s-a întrunit în ședință ordinară.

Ședința a debutat cu un moment festiv dedicat Dnei Prof. Univ. Dr. Maria Stamatin, la împlinirea vârstei de 70 de ani. Cu această ocazie, Dl. Rector – Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu a subliniat rolul major pe care Dna Prof. Univ. Dr. Maria Stamatin l-a avut în dezvoltarea specialității de Neonatologie, la nivel național, și a oferit, din partea întregii comunități academice, o plachetă aniversară – ca semn de prețuire și recunoaștere a profesionalismului, devotamentului și responsabilității care au caracterizat activitatea didactică, medicală și administrativă desfășurată în cadrul Universității noastre. Prin discursul final, plin de emoție și modestie, Dna Prof. Univ. Dr. Maria Stamatin a transmis un mesaj motivațional pentru școala medicală ieșeană, accentuând ideea implicării totale și necondiționate în profesia de medic și dascăl.

Conform ordinii de zi, membrii Senatului au aprobat:

  • rezultatele competiției de granturi interne 2021 (https://www.umfiasi.ro/ro/cercetare/proiecte-granturi/Documents/Granturi/2021/Rezultate/finale);
  • finanțarea proiectelor conform rezultatelor competiției de granturi interne 2021;
  • Planul de Egalitate de Gen – prezentat de Dl. Prof. Univ. Dr. Liviu Oprea, care a accentuat reperele de organizare la nivel instituțional, în conformitate cu obiectivele UE pentru egalitatea de gen în cercetare, legislația UE privind egalitatea de gen și strategia UE pentru egalitatea de gen 2021-2025, precum și necesitatea acestui plan pentru dezvoltarea durabilă a Universității noastre, în context național și european ;
  • prelungiri pentru studii universitare de doctorat;
  • cereri pentru susținerea de activitate didactică în regim de plata cu ora, pentru cadre didactice de la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, în cadrul masteratului Nutriție și dietetică profilactică și curativă;
  • denumirea Clinicii de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială din cadrul Spitalului Județean Clinic de Urgență „Sf. Spiridon” Iași, astfel: Clinica de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Univ. Dr. Dan Gogălniceanu”.

Senatul a fost informat asupra solicitării managerului Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași, pentru recomandarea cadrelor didactice care vor susține concurs de medic șef de secție. A fost formulat un aviz favorabil pentru persoanele care au formulat cereri în acest sens, cu mențiunea că legislația actuală nu impune, pentru înscrierea la concursul de medic șef secție, recomandări din partea Senatului.

Senatul a fost informat asupra concluziilor rezultate în urma întâlnirilor Dnei Prof. Univ. Dr. Irina-Draga Căruntu, Președinte al Senatului, cu membrii Comisiilor Senatului, fiind evidențiate problemele identificate și direcțiile de lucru pentru fiecare comisie.

 

Biroul Senat

1 mai 2022