„Absolvenții noștri sunt bine pregătiți și capabili să facă față cu brio cerințelor și complexității concursului de rezidențiat”

nov. 17, 2023 | @ Academic | 0 comentarii

Ministerul Sănătății organizează duminică, 19 noiembrie 2023, concurs național de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. În acest an, Ministerul Sănătății a anunțat scoaterea la concurs a 5290 de poziții (4.925 de locuri și  365 de posturi).

Concursul se desfășoară, ca în fiecare an, în centrele universitare București, Iași, Cluj-Napoca, Craiova, Târgu Mureș și Timișoara. La concurs s-au înscris 10.194 de absolvenți, Iașul clasându-se pe locul 2, după București, ca număr de candidați.

Sunt convins că absolvenții noștri sunt bine pregătiți și capabili să facă față cu brio cerințelor și complexității concursului de rezidențiat. Este un moment extrem de important în cariera lor profesională, un test al maturității, care le oferă ocazia de a-și fructifica cunoștințele și abilitățile dobândite în timpul facultății. Le doresc tuturor candidaților mult succes!”, a transmis prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

Concursul începe la ora 10.00 și se desfășoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore. Potrivit Metodologiei de concurs, candidaţii pot intra în sala în care au fost repartizați începând cu ora 8:30. La intrarea în sala de concurs candidații se legitimează în fața şefului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau pașaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil NU sunt primiți în sala de concurs.

Față de anii precedenți, când alegerea unui loc sau post era condiționată de un punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel național, începând din acest an punctajul minim a crescut la 65%. Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obținut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare națională pentru fiecare domeniu.

Repartiția candidaților în sălile de concurs

Locuri și posturi

Tematica și bibliografia

Clasificarea candidaților

Grilele cu răspunsurile corecte sunt transmise din sediul securizat către comisiile locale de rezidențiat, după ora 13.00, în ziua concursului, în format electronic securizat. Comisiile locale de rezidențiat multiplică grilele cu răspunsurile corecte, le sigilează în plicuri corespunzătoare fiecărei săli de concurs și le distribuie în sălile de concurs. Plicul este înmânat șefului de sală de către delegați după minimum 15 minute de la expirarea celor 4 ore de concurs și după predarea de către toți candidații din sala respectivă a grilelor pentru corectat.

Grila corectă se afișează pe site-ul oficial al rezidențiatului și pe site-urile universităților de medicină și farmacie organizatoare în ziua concursului, începând cu ora 16.00.

Eventualele contestații privind răspunsurile corecte sunt depuse de candidați până la data de 20 noiembrie 2023, ora 16.00. Contestațiile se depun la sediul comisiei locale de concurs anunțat pe site-ul universității de medicină și farmacie unde a fost susținut concursul, numai prin poștă electronică sau fax. Nu se pot depune contestații privind corectarea manuală a grilelor de concurs. Contestațiile depuse după expirarea termenului mai sus menționat sau adresate altor instituții nu se iau în considerare.

Clasificarea pe domenii rezultă prin unificarea electronică a rezultatelor din toate centrele universitare în care s-a desfășurat concursul, stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase definitivă. Clasificarea este națională și se face pentru fiecare domeniu pentru care a fost organizat concursul.