Concursul de admitere la UMF Iași: selecție pe bază de dosare pentru programele de studiu de 3 ani

iun. 5, 2024 | @ Academic | 0 comentarii

Metodologia concursului de admitere, valabilă pentru concursul de admitere organizat pentru programele de studii de licență în limba română, în anul universitar 2024-2025, vine cu schimbări majore. Cea mai importantă este renunțarea la admiterea pe bază de test grilă la specializările cu durata de trei ani. Astfel, la programele de studiu de 180 de credite (Nutriție și dietetică, Tehnică dentară, Asistență de profilaxie stomatologică, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare), concursul de admitere se va organiza prin selecție pe bază de dosare.

Înscrierea candidaţilor

Candidații se vor înscrie la concursul de admitere exclusiv on-line, prin completarea unui formular tip, accesând platforma dedicată concursului de admitere, de pe portalul www.umfiasi.ro, conform calendarului Concursului de admitere.

Documentele care vor constitui dosarul de concurs vor fi depuse on-line (scanate), în secțiuni specifice din platforma dedicată concursului de admitere.

Grilă de evaluare

Criteriile luate în calcul la selecția pe bază de dosare sunt media notelor de la bacalaureat și media multianuală a anilor de liceu. Nota finală este media aritmetică a celor două medii. Condiția minimă obligatorie este promovarea bacalaureatului.

Calendarul concursului de admitere

  • Perioada înscrierilor: 10-16 iulie 2024
  • Afișarea rezultatelor – 22.07.2024
  • Depunerea contestațiilor – 23.07.2024
  • Soluționarea contestațiilor și afișarea listelor finale – 24.07.2024

Cifra de școlarizare pentru programele de studiu de 180 de credite

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare (Facultatea de Bioinginerie medicală): 120 de locuri, dintre care 75 fără taxă

Locuri fără taxă

 

Locuri cu taxă în lei

 

Locuri români de pretutindeni

 

Locuri cu taxă în lei pentru a doua facultate

Locuri cu taxă în valută

 

Bursieri ai statului român

 

75, din care 1 rromi,  5 mediul rural, 3 protecție socială

33

12 cu bursă

 

Nutriție și dietetică (Facultatea de Medicină): 50 de locuri, dintre care 16 fără taxă

Locuri fără taxă

 

Locuri cu taxă în lei

 

Locuri români de pretutindeni

 

Locuri cu taxă în lei pentru a doua facultate

Locuri cu taxă în valută

 

Bursieri ai statului român

 

16, din care 1 rromi, 3 mediul rural, 3 3 protecție socială

34

 

Tehnică dentară (Facultatea de Medicină dentară): 80 de locuri, dintre care 39 fără taxă

Locuri fără taxă

 

Locuri cu taxă în lei

 

Locuri români de pretutindeni

 

Locuri cu taxă în lei pentru a doua facultate

Locuri cu taxă în valută

 

Bursieri ai statului român

 

39, din care 8 mediul rural, 3  protecție socială

31

5 cu bursă

5 fără bursă

 

 Asistență de profilaxie stomatologică (Facultatea de Medicină Dentară): 30 de locuri, dintre care 14 fără taxă 

Locuri fără taxă

 

Locuri cu taxă în lei

 

Locuri români de pretutindeni

 

Locuri cu taxă în lei pentru a doua facultate

Locuri cu taxă în valută

 

Bursieri ai statului român

 

14, din care 3 mediul rural, 3  protecție socială

6

5 cu bursă

5 fără bursă

 

Cosmetica medicală și tehnologia produsului cosmetic (Facultatea de Farmacie): 70, dintre care 27 fără taxă 

Locuri fără taxă

 

Locuri cu taxă în lei

 

Locuri români de pretutindeni

 

Locuri cu taxă în lei pentru a doua facultate

Locuri cu taxă în valută

 

Bursieri ai statului român

 

27, din care 1 mediul rural, 3  protecție socială

23

20 cu bursă

 

Pentru mai multe informații, consultați METODOLOGIA.