Admitere 2021: Instrucțiuni pentru candidați

iul. 20, 2021 | @ Academic | 0 comentarii

Duminică, 25 iulie, se va desfășura concursul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași, sub forma unui test grilă.

Toate persoanele implicate în buna desfășurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2021, candidați, membrii comisiilor de admitere și personal administrativ de suport, vor respecta următoarele reguli generale: vor prezenta Declarația pe propria răspundere (anexa 6), vor respecta distanțarea fizică, vor purta mască, vor utiliza antisepticul de mâini pus la dispoziție și vor aplica indicațiile prevăzute în Metodologia de admitere – iulie 2021, formulate conform prevederilor legale în vigoare, menită să prevină răspândirea bolilor transmisibile, inclusiv a COVID-19.

Accesul în sală

În sala de concurs au acces numai candidaţii şi personalul angajat în organizarea concursului. Intrarea în sală a candidaţilor se face începând cu ora 08:00.

La intrarea în sala de concurs candidații se vor legitima şefului de sală cu:

– buletinul/cartea de identitate sau paşaportul, documente ce trebuie să fie în termen de

valabilitate; cei fără un astfel de document valabil nu vor fi primiţi în sala de concurs;

– legitimaţia de concurs;

– certificat de naştere şi căsătorie pentru candidatele căsătorite sau documentul doveditor

schimbării numelui din alte motive;

– declarația pe propria răspundere privind starea de sănătate a candidatului (anexa 6).

(în cazul în care candidatul nu prezintă această declarație o va completa în sala de concurs).

Accesul candidaților în sala de concurs se realizează până la ora 09:30. Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul desigilării coletelor care conţin caietele cu întrebări, nu mai au acces în sală.

Așezarea candidaților

Candidaţii vor fi primiți în sală în ordinea crescătoare din catalogul sălii de concurs afişat și se va așeza la locul indicat de autocolantul lipit pe banca în care își găsește înscrisă identitatea. Candidații nu au voie să schimbe locurile între ei. Perechile soţ-soţie, fraţi-surori, au obligaţia, sub sancţiunea anulării lucrării şi eliminării din concurs, să semnaleze şefului de sală aceste situaţii, pentru a putea fi aşezaţi separat (pe un alt loc), primind însă aceeași variantă (A, B, C sau D) de grilă de răspuns repartizată de calculator inițial. Candidaţii aflaţi în sală vor declara, sub semnătură, situaţiile menţionate mai sus. În cazul în care locul desemnat iniţial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un alt loc disponibil, dar numai la indicaţia şefului de sală, primind însă aceeași variantă (A, B, C sau D) de grilă de răspuns repartizată de calculator inițial.

Candidaţii vor fi așezaţi în sală, respectându-se distanțarea fizică. Locul unui candidat absent va rămâne liber pe toata durata probei, neputând fi ocupat de alt candidat.

Obligații generale

În timpul concursului candidaţii nu au voie să aibă obiecte de scris de orice fel, altele decât cele date de organizatori, hârtii albe sau scrise, publicaţii de orice fel, telefoane mobile sau orice alt tip de aparatură de comunicare, ceasuri de mână, pagere, i-phone, genți, materiale didactice de orice fel etc. Candidații care intră în sală cu astfel de obiecte, precum și cu materiale documentare au obligația să le depoziteze într-un loc special indicat de şeful de sală, înainte de aducerea caietelor cu întrebări, unde nu vor avea acces până la terminarea concursului.

De asemenea, nu au voie să consulte nici un fel de materiale, să comunice verbal sau scris cu ceilalţi candidaţi, să copieze sau să aibă asupra lor aparatură electronică de comunicare.

Candidaţii îşi vor strânge părul astfel încât urechile să fie vizibile, iar cei ce poartă proteze auditive sunt rugaţi să le scoată pe perioada celor trei ore de concurs, pentru a se evita suspiciunea de transmitere radio – recepție.

Orice abatere (comunicare între candidaţi, copiere sub orice formă, păstrarea asupra candidatului în timpul concursului a oricărei aparaturi de transmisie-recepție sau material didactic de orice fel, înşelăciune asupra identităţii etc) este socotită fraudă şi se sancționează cu eliminarea din concurs.

Candidaţilor le este permisă introducerea în sală a unei sticluţe cu apă, fără etichetă, numai pentru utilizare personală.

Distribuirea grilelor

Vor fi distribuite tuturor candidaților carioca neagră, pixul albastru, ciorne, iar minicalculatoare pentru calcule doar la chimie, fizică sau matematică. Începând cu ora 09:30 cele patru tipuri de grile de răspuns (A, B, C, D) vor fi distribuite candidaţilor, astfel:

– rândul 1 A-B-A-B-A-B-etc

– rândul 2 C-D-C-D-C-D-etc

– în cazul în care locurile sînt impare pe un rând, se va continua rândul 3, respectiv 4, cu varianta care

urmează astfel:

rândul 1: A – B – A

rândul 2: C – D – C

rândul 3: B – A – B

rândul 4: D – C – D

Se va proceda la verificarea de către fiecare candidat a grilei, pentru a se identifica eventualele greşeli de tipărire, caz în care grila respectivă va fi înlocuită cu o altă grilă.

Cum se completează grilele

Fiecare grilă are are o extensie, în care se află un chenar (pe verso colțul negru), în care candidatul va completa cu pixul albastru: codul legitimației, numele și prenumele candidatului, prenumele tatălui, toate scrise cu majuscule.

Completarea răspunsurilor la testul grilă se va face doar cu carioca (marker) de culoare negru. Pe ciorne candidații vor utiliza doar pixul albastru.

Răspunsul este unic la fiecare întrebare. Răspunsul se va da prin înscrierea unei buline negre în pătratul corespunzător literei – considerată răspuns corect – fără a depăşi marginile pătratului respectiv. Fiecare întrebare va avea o singură căsuţă marcată ca răspuns! Răspunsurile multiple sau incorect marcate vor fi anulate!

Atenţie la menţinerea curată a foii (orice pată poate fi interpretată ca răspuns). Afectarea barelor verticale şi orizontale ce formează cadrul formatului de teză (prin scriere sau deteriorare) face imposibilă citirea prin scanare a răspunsurilor, riscând anularea tezei!

Candidatul este direct şi integral răspunzător de modalitatea de completare a testului grilă, inclusiv în ceea ce priveşte corectitudinea/mărimea şi poziţionarea bulinei de răspuns în căsuţa aleasă de candidat; nerespectarea indicaţiilor de completare corectă a testului grilă conduce la erori de scanare cu consecinţe directe asupra punctajului obţinut de candidat.

Întreaga responsabilitate asupra corespondenţei între varianta (A, B, C sau D) de grilă şi varianta (A, B, C sau D) a caietului cu întrebări revine candidatului, ele trebuind să aibă aceeaşi literă (A, B, C sau D).