Concursul de admitere pe locuri bugetate și pe locuri cu taxă în lei

 Numărul de locuri și organizarea examenului de admitere

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași a organizat concurs de admitere la toate specializările: Medicină (durata studiilor 6 ani), Medicină Dentară (durata studiilor 6 ani), Farmacie (durata studiilor 5 ani), Asistență Medicală Generală (durata studiilor 4 ani), Nutriție și Dietetică (durata studiilor 3 ani), Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare (durata studiilor 3 ani), Tehnică Dentară (durata studiilor 3 ani) și Bioinginerie (durata studiilor 4 ani).

Numărul de locuri bugetate722 – au fost distribuite astfel: 298 la Medicină, 55 la Asistență Medicală Generală, 10 la Nutriție și Dietetică, 89 la Medicină Dentară, 33 la Tehnică Dentară, 99 la Farmacie, 74 la Balneofiziokinetoterapie și recuperare și 64 la Bioinginerie Medicală.

Numărul de locuri cu taxă în lei613 au avut următoarea distribuție: 178 pentru Medicină, 132 pentru Asistență Medicală Generală, 36 – Nutriție și Dietetică, 66 de locuri pentru Medicină Dentară, 39 pentru Tehnică Dentară, 97 la Farmacie, 21 la Bioinginerie și 44 la Balneofiziokinetoterapie și recuperare.

În plus, au fost puse la dispoziția elevilor din mediul rural 22 de locuri (2 la Medicină, 5 la Asistență Medicală Generală, 2 la Nutriție și Dietetică, 2 la Medicină Dentară, 5 la Tehnică Dentară și 6 la Farmacie) și 6 locuri pentru candidați de etnie rromă (2 la Medicină, 1 la Asistență Medicală Generală, 1 la Medicină Dentară, 1 la Tehnică Dentară și 1 la Farmacie).

Înscrierile au avut loc în săptămâna 16-21 iulie iar concursul de admitere a avut loc miercuri, 25 iulie, sub forma unui test grilă, cu durata de trei ore.

Disciplinele de concurs:

Medicină și Medicină Dentară – Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – obligatoriu și Chimie organică sau Fizică – la alegere.

Farmacie: Chimie organică – obligatoriu și Biologie vegetală sau Biologie clasa a XI-a la alegere.

Asistență Medicală Generală, Tehnică Dentară, Nutriție și Dietetică – la alegere între Biologie clasa a XI-a sau Chimie organică.

Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare – Biologie clasa a XI-a

Bioinginerie – la alegere între Matematică sau Biologie clasa a XI-a

Ierarhizarea candidaților s-a făcut în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% a avut-o nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la bacalaureat.

 

Numărul de candidați a fost mai mare față de anul trecut

În ce privește concurența, la Medicină au fost 956 de candidaţi pe 298 de locuri bugetate ceea ce înseamnă o concurenţă de 3,21 candidaţi pe un loc, la Asistenţă Medicală Generală, au fost 5,64 de candidaţi pentru fiecare dintre cele 55 de locuri bugetate, la Medicină Dentară, 336 de candidaţi pe 89 de locuri, o concurenţă de 3,78 de candidaţi/loc, la Tehnică Dentară au fost 125 pe 33 de locuri, aproximativ 3,79 candidaţi pe un loc, iar la Farmacie 104 candidați pe 99 locuri, reprezentând o concurență de 1,05 candidaţi pe un loc bugetat. La Facultatea de Bioinginerie Medicală au fost 101 de candidaţi pe cele 64 de locuri de la Bioinginerie, rezultând o concurenţă de 1,58 pe un loc, şi 178 pe cele 74 de la Balneofiziokinetoterapie şi recuperare medicală, 2,8 de candidaţi pe un loc.

În total, 2150 de candidați au participat la examenul de admitere, în creștere cu 6% comparativ cu anul 2017.

Admitere UMF Iași 2018:

Admitere UMF Iași 2017:

Mediile obținute de candidați în acest an au fost similare cu cele de anul trecut. Ultima medie la buget, la Medicină Generală, este 8,91. La specializarea Asistență Medicală Generală, ultima medie la buget este 7,76 iar la Nutriţie şi Dietetică, 7,37.

La Medicină Dentară, ultima medie la buget este 7,57, la Tehnică Dentară, 7,11.

La Farmacie, ultima medie la buget este 5,38.

La Bioinginerie Medicală, ultima medie la buget este 8,94, iar la Balneofiziokinetoterapie, 6,06.

Candidații admiși pe locuri fără taxă trebuie să confirme în scris locul, până la data de 10 august, prin completarea unui angajament şi a achitării taxei de înmatriculare (200 lei). Candidații admiși pe locuri cu taxă trebuie să confirme în scris locul până la data de 10 august, prin completarea unui angajament, a achitării taxei de înmatriculare (200 lei) și a 1/3 din taxa de școlarizare.

Ultima medie a candidaţilor admiși pe locurile cu taxă în lei și eventualele locuri rămase se pot stabili cu exactitate după încheierea perioadei de confirmări (10 august 2018). În ziua afișării rezultatelor, 26 iulie 2018, situația era următoarea:

Locuri rămase neocupate:

  • Specializarea Nutriție și Dietetică – 10 locuri cu taxă
  • Specializarea Farmacie – 20 locuri bugetate și 90 de locuri cu taxă

Gradul de ocupare a locurilor puse la dispoziția elevilor care au absolvit un liceu din mediul rural (22 în total):

  • Facultatea de Medicină: s-au ocupat 2 locuri la specializarea Medicină, 5 locuri la Asistență Medicală Generală, 1 loc la Nutriție și Dietetică (1 loc rămas neocupat)
  • Facultatea de Medicină Dentară: nu s-au ocupat cele 2 locuri la Medicină Dentară; s-au ocupat, în schimb, cele 5 locuri la Tehnică Dentară
  • Facultatea de Farmacie: din cele 6 locuri puse la dispoziția elevilor care au absolvit un liceu din mediul rural s-au ocupat 2 locuri

Locurile pentru candidații de etnie rromă au fost în număr de 6: 2 la Medicină, 1 la Asistență Medicală Generală, 1 la Medicină Dentară, 1 la Tehnică Dentară și 1 la Farmacie. S-au ocupat cele 2 locuri la Medicină și locul de la Medicină Dentară.

La Facultatea de Medicină, a intrat fără examen de admitere pe un loc bugetat un olimpic.

 

UMF Iași organizează a doua sesiune de admitere, în luna septembrie

Consiliul de Administrație al UMF Iași a acceptat propunerea rectorului UMF Iași, prof.univ.dr. Viorel Scripcariu, de a organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie a acestui an. Senatul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, în ședința din 30 iulie 2018, a validat această hotărâre.

„Având în vedere faptul că la Facultatea de Farmacie au rămas 20 de locuri bugetate libere și pentru a încuraja tinerii absolvenți de liceu să aleagă o carieră în farmacie, am propus Consiliului de Administrație al UMF Iași organizarea unei a doua sesiuni de admitere, în luna septembrie” a declarat prof.univ.dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

A doua sesiune de admitere va fi organizată după următorul calendar:

  • 3 – 5 septembrie 2018 – perioadă de înscrieri;
  • 7 septembrie 2018 – examenul de admitere (testul grilă)

 

Cum s-a desfășurat Admiterea la Universitățile de Medicină și Farmacie din țară

Făcând o comparație a concurențelor înregistrate pe locurile bugetate la specializarea Medicină (specializare cu cele mai multe locuri) de celelalte Universități de Medicină și Farmacie din țară, UMF Iași se plasează pe locul 3, după UMF Tg Mureș și UMF București, dar înaintea UMF Cluj, UMF Timișoara și UMF Craiova.

Admiterea pentru programele de studii cu predare în limba română, engleză sau franceză pe locuri cu taxa în valută

Concursul de admitere se desfășoară prin selecţie de dosare, conform Metodologiei admiterii la studii în anul I, pe cont propriu valutar, a cetăţenilor din state UE şi Non–UE, în trei etape:

  • înscrierea on-line a candidaţilor,
  • depunerea dosarelor în format fizic şi evaluarea dosarelor
  • stabilirea ierarhiei candidaţilor.

Calendarul concursului de admitere prin evaluarea performanțelor școlare și a realizărilor personale ale candidaților, pentru programele de studii cu predare în limba română, engleză sau franceză pe locuri cu taxă în valută, în anul universitar 2018-2019 este:

– depunerea online a dosarelor: 01.05.2018–18.07.2018;

– depunere dosare la Registratura U.M.F. “Grigore T. Popa” Iaşi: 10.05.2018 – 24.07.2018;

– afișarea listelor candidaților, admiși sub rezerva primirii scrisorii de acceptare / atestatului de echivalare de la Ministerul Educației Naționale – 09.08.2018

Până în acest moment, 1032 de candidați din țări UE și non-UE și-au făcut cont pe platforma on-line, iar 839 de candidați au depus aplicații complete.

Și în acest an, utilizarea portalului de înscriere on-line a fost în beneficiul candidaţilor. Aceştia au regăsit Metodologia de înscriere şi au putut avea certitudinea că documentele încărcate sunt cele prevăzute în Metodologie. Totodată, portalul a permis comunicarea permanentă dintre candidaţi, comisiile de admitere şi specialişti IT, în scopul clarificării problemelor legate de înscriere, inclusiv tehnice (creare cont, încărcare documente, etc.). În plus, prin introducerea datelor personale de către candidat, acestea au putut fi centralizate cu uşurinţă, în conformitate cu solicitările Ministerului.

Specializare Nr. locuri Nr. candidați
Medicină, seria de predare în limba franceză 150 314
Medicină, seria de predare în limba engleză 200 245
Medicină, seria de predare în limba română 48 38
Medicină dentară, seria de predare în limba franceză 100 179
Medicina dentară, seria de predare în limba engleză 70 43
Medicina dentară, seria de predare în limba română 10 9
Farmacie, seria de predare în limba engleză 70 3
Farmacie, seria de predare în limba română 5 4
Balneofiziokinetoterapie și recuperare 45 4