Începând cu data de 1 august 2016, au intrat în vigoare modificările legislative din OUG 20/2016, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016. Astfel, începând cu  această dată, salariile de bază pentru personalul didactic se stabilesc având în vedere încadrarea pe funcţia didactică de predare, tranșa de vechime în învăţământ şi sporul de vechime pe gradaţii. La aceste salarii de bază se adăugă: gradaţia de merit care se determină ca procent din salariul de bază (25%), sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum pentru luna iulie 2016 şi suma compensatorie pentru titlul ştiinţific de doctor stabilită la nivel similar în plata pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşa de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă, şi evalurea anuală  în procent de până la  30% din salariul de bază calculată conform legii 284/2010. Prin urmare, în urma aplicării noilor salarii de bază la personalul didactic pot exista situaţii de creşteri sau aceleaşi drepturi salariale. Nu există diminuări salariale. Direcția de Resurse Umane a Universității poate explica fiecare situație, cadrului didactic în cauză.

În ce priveşte fluturaşul de salariu, nu a fost trimis imediat după virarea drepturilor salariale, deoarece sunt necesare reconfigurări la nivelul aplicaţiei informatice conform noilor modificări legislative: OUG 20/2016, ordonanţa ce vine în completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016 și aplicarea normelor metodologice din HG 582/2016. Această situație, pur tehnică, se va remedia în termen de câteva zile.

Reamintim că OUG 20/2016 a apărut în data de 9 iunie 2016, în Monitorul Oficial 434,  normele metodologice – Hotărârea 582/2016 au apărut în Monitorul Oficial 641 din 22 august 2016 şi completările la normele metodologice prin OUG 43/2016 din 31 august 2016 în Monitorul Oficial 673. Timpul disponibil pentru gestionarea acestor modificări a fost de doar 8 zile, după care salariile s-au transmis Direcţiei Financiar Contabile, pentru ca, pe data de 14, drepturile salariale să fie virate în conturile salariaţilor. Modificările în aplicațiile informatice de salarizare sunt extrem de ample, având în vedere că Universitatea noastră gestionează un număr de cca. 1200 de angajați.

Conducerea Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași acordă o foarte mare importanță comunicării organizaționale interne și este deschisă la dialog cu toți membrii corpului academic pe care-i invită să discute și să caute împreună soluții.