Raportul rectorului UMF Iași, pentru anul universitar 2020-2021

mart. 25, 2022 | @ Academic | 0 comentarii

Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, a prezentat marți, 22 martie 2022, în ședința de Senat, raportul anual privind starea Universității pentru anul universitar 2020-2021. Printre cele mai importante realizări, se numără poziționarea bună a universității în clasamentele internaționale, parteneriatul cu UNESS International pentru accesul la platforma educațională digitală franceză și recunoaşterea Federaţiei Mondiale pentru Învăţământ Medical  (WFME) pentru 5 ani.

„Pe 16 martie 2020 vă scriam un mesaj în care vă anunțam intrarea în starea de urgență și primele măsuri de trecere la învățământul online. A fost debutul unei perioade pline de provocări pentru noi toți, în care am valorificat la maximum infrastructura IT de care dispunem, am devenit peste noapte experţi în comunicare şi interacţiune digitală și am redefinit, împreună, paradigma învățământului superior medical. Am demonstrat că avem capacitatea de a ne adapta la realitatea pandemiei fără să pierdem din vedere siguranța comunității noastre. Am re-configurat prioritățile strategice și am setat direcțiile de acțiune, stabilind o serie de obiective prin Planul strategic 2021-2024”, a subliniat rectorul UMF Iași.

Prezența UMF Iași în cele mai prestigioase topuri academice internaționale

Anul universitar 2020 – 2021 a fost al patrulea an consecutiv în care UMF Iași a fost prezent în ierarhia universitară internațională elaborată de revista britanică The Times Higher Education. Ne-am păstrat poziția 601+ la categoria Clinical and Health, unde au intrat 925 de universități din întreaga lume, față de 856, anul trecut.

Un element de noutate la capitolul ranking universitar este intrarea noastră în Scimago Institutions Rankings, un clasament de prestigiu care include evaluarea globală a universităţilor. În 2021, Universitatea se situează pe locul 11 la nivel național, în topul celor 31 de instituții de învățământ superior din România incluse în clasament. În clasamentul global, ce include 4126 de instituții de învățământ superior, UMF Iași se află printre primele 1000 de universități din lume, pe locul 785. Este o poziţionare importantă, pentru că vorbim în acest caz de ierarhizarea universităţilor pe domenii sau grupuri de activitate. Evaluarea Scimago Institutions Ranking, complet independentă, este bazată pe excelenţa ȋn cercetare şi publicare ştiinţifică, pe capacitatea de inovare, dar şi pe impactul social, oferindu-ne o imagine obiectivă asupra rezultatelor activității științifice din ultimul an universitar.

Dimensiunea europeană și internațională a Universității

UMF Iași a solicitat o evaluare externă a Agenţiei Independente de Acreditare şi Evaluare (IAAR) şi, în noiembrie 2020, a urmat procesul de evaluare instituțională în conformitate cu cerinţele Federaţiei Mondiale pentru Învăţământ Medical (WFME). „În decembrie 2020 am obţinut recunoaşterea WFME pentru 5 ani. Este meritul întregii comunități a Universității noastre și vă mulţumesc încă o dată pentru mobilizarea și efortul colectiv care ne-au adus reușita în acest demers.”, a punctat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, în raportul său.

În aceeaşi perioadă, UMF Iași a semnat contractul de parteneriat cu UNESS International pentru accesul la platforma educațională digitală franceză, care ne permite pregătirea la cele mai înalte standarde a studenților francofoni pentru testele computerizate naționale de clasificare (rezidențiatul francez).

De asemenea, UMF Iași a solicitat, în iunie 2021, ca Universitatea să fie evaluată de agenția internaţională European University Assosciation (EUA), prin programul său de evaluare instituţională (IEP), cu focus pe internaționalizare. În intervalul 30 – 31 martie 2022, UMF Iași va primi echipa de evaluatori externi EUA pentru prima vizită din cadrul acestui program.

EUA joacă un rol esențial în modelarea învățământului superior și a cercetării la nivel european, prin expertiza sa în domeniu și datorită diversității membrilor săi.În septembrie 2021, UMF Iasi a făcut pașii necesari pentru a deveni membru titular (Individual Full Membership) al EUA, iar în noiembrie 2021 a obținut această calitate.

Studenții străini, reprezentați în Senatul Universității

UMF Iaşi reuneşte reprezentanţii a peste 60 de naţiuni, fiind cea mai cosmopolită instituţie de învăţământ superior din România. De aceea, așa cum se arată în raport, „era firesc, necesar și democratic ca studenții de la liniile de predare în limbile engleză și franceză să aibă proprii reprezentanți în Senat”. Schimbarea metodologiei și introducerea acestei prevederi, în 2021, ca studenții internaționali să fie reprezentați și în Senat, a fost o dovadă în plus că UMF Iași este nu este doar un spațiu didactic și de cercetare, ci și o comunitate puternică și unită, în care fiecare voce contează.

Programele de licenţă

În ceea ce priveşte strategia programelor de licenţă, s-a urmărit dimensionarea optimă a cifrei de şcolarizare, ținând cont de aprobarea Ministerului, la care s-a adăugat numărul de locuri cu taxă. Ca in fiecare an, Universitatea a acordat șanse egale la educație categoriilor defavorizate și vulnerabile. Astfel, în anul universitar 2020-2021 au fost admiși la studii universitare de licență, pe locuri special dedicate, 3 rromi și 19 candidați din mediul rural.

Demersurile făcute de universitate de a atrage cât mai mulți candidați la concursul de admitere s-au concretizat printr-un număr mare de solicitări ale românilor de pretutindeni. Astfel, în anul universitar 2020-2021, Ministerul Educației a aprobat suplimentarea cu 15 locuri la concursul de admitere a românilor de pretutindeni, fără plata taxei de școlarizare, dar cu bursă, la Facultatea de Farmacie.

Din totalul de 8963 studenţi, în UMF Iași studiază 2322 de studenți internaționali, provenind din peste 60 de țări diferite. Dintre aceştia, 1139 de studenți sunt la studiu în limba engleză, 1197 în limba franceză şi 6627 în limba română.

Nivelul bun al pregătirii absolvenților promoției 2021 rezultă din numărul mare de candidați (79%) care au obținut note intre 9,00 – 10 la examenul de licență. Din totalul de 1548 absolvenți care au promovat examenul de licență în sesiunile iulie si septembrie 2021, 78 de absolvenți au promovat examenul cu nota 10 (42 – Medicină în limba română, 7 – Nutriție și dietetică, 3 – Medicină Dentară, 3 – Tehnică Dentară și 30 de la Farmacie în limba română).

Masterate

La începutul anului universitar 2020-2021 existau 10 programe de masterat în domeniile medicină, medicină dentară şi ştiinţe inginereşti aplicate, dintre care două în limba engleză.

La ultima sesiune de admitere la programele de master, mediile obținute de candidați au fost între 7,75 şi 9,83. În anul universitar 2020-2021 s-a remarcat o concurenţă crescută la masteratele – Managementul serviciilor de sănătate în domeniul medico-farmaceutic, Nutriţie şi dietetică profilactică şi curativă, respectiv Bioingineria reabilitării.

În anul universitar 2020-2021 au fost şcolarizaţi un total de 377 masteranzi în anii I şi II.

Pe parcursul anului universitar 2020-2021, două dintre domeniile în care se organizează programe de master – Medicină şi Ştiinţe inginereşti aplicate – au fost reevaluate în cadrul programului de reevaluare universitară, realizat de ARACIS. În ambele cazuri, calitatea actului didactic și de cercetare prin programe de master a fost apreciată, cele două domenii obținând reacreditarea cu mărirea capacității de școlarizare la domeniul Medicină cu 20 de locuri.

Doctorate

La finalul anului universitar 2020-2021, situaţia doctoranzilor admişi la doctorat în septembrie 2020 a fost următoarea:

 • Domeniul Medicină: din cei 76 studenţi-doctoranzi admişi la doctorat, 73 (96,05%) au promovat Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi au susţinut proiectul ştiinţific; 2 (2,63%) s-au retras din motive personale, iar o doctorandă (1,32%) a întrerupt doctoratul (concediu creștere copil)
 • Domeniul Medicină dentară: toți cei 9 (100%) studenţi-doctoranzi admişi la doctorat au promovat Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi au susţinut proiectul ştiinţific;
 • Domeniul Farmacie: toți cei 6 doctoranzi admiși (100%) au promovat Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi au susţinut proiectul ştiinţific.

Ministerul Educației a alocat Universității un număr de 85 de locuri (granturi de studii) în regim de finanțare de la bugetul de stat, dintre care 38 de locuri cu frecvenţă (cu bursă), 15 locuri cu frecvenţă redusă (fără bursă) și 32 locuri cu frecvență redusă, fără bursă. Dintre acestea, ME a alocat UMF Iași un loc pentru rromi bugetat, cu frecvență, cu bursă care a fost repartizat domeniului Medicină.

În calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, UMF Iaşi a aprobat, pentru anul universitar 2021-2022, 60 locuri pentru doctorat în regim cu taxă (55 de locuri cu taxă în lei și 5 locuri pe cont propriu valutar).

În urma concursului de admitere, au fost admişi 85 studenţi doctoranzi în regim de finanțare de la bugetul de stat, 38 cu frecvenţă, cu bursă şi 47 cu frecvență/cu frecvenţă redusă, fără bursă, 45 studenţi doctoranzi cu taxă în lei.

În anul universitar 2020-2021 au fost finalizate şi susţinute 46 teze de doctorat, 40 în domeniul Medicină, 2 în domeniul Medicină Dentară şi 4 în domeniul Farmacie.

Rezidenţiatul și Cursuri Postuniversitare

Concursul de rezidențiat s-a desfășurat în data de 21 noiembrie 2021, fiind organizat în cele şase centre universitare, conform Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie.

Având în vedere contextul epidemiologic actual, în centrul universitar Iași au participat aproximativ 750 de cadre didactice și personal administrativ pentru organizarea concursului, cu respectarea măsurilor de prevenire și control al transmiterii infecțiilor respiratorii și fără incidente care ar fi putut compromite susținerea tezei. „În acest demers de mare amploare am fost susținuți, ca în fiecare an, de către Jandarmeria și Poliția Iași, de Serviciul de Transmisiuni Speciale, și de Serviciul SMURD IASI. Un sprijin deosebit l-am obținut și din partea universităților din Iași (Universitatea de Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad”, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) care, cu generozitate, ne-au oferit spațiile necesare organizării acestui concurs de mare amploare”.

La UMF Iaşi s-au înscris 2147 de candidați – cel mai mare număr, după UMF Bucureşti, respectiv: 1086 pentru domeniul Medicină (pe 490 de locuri și 45 de posturi), 508, pentru Medicină Dentară (pe 150 de locuri) şi 553,  pentru domeniul Farmacie (pe 112 locuri).

La nivel naţional, suntem a doua universitate ca opţiune pentru candidaţi la intrarea în rezidențiat pentru două din cele trei domenii (Medicină și Medicină Dentară), excepție făcând Farmacia, pentru care ne clasăm pe locul 3.

Centrului Universitar Iaşi i-au fost alocate, în sesiunea 21 noiembrie 2021, pentru cele trei domenii, 797 locuri şi posturi, cel mai mare procent de promovabilitate fiind înregistrat la domeniul Medicină (94,48%).

în anul 2021 Ministerul Sănătății a organizat două sesiuni de examen medic specialist (martie/octombrie), unde s-au înscris 292 candidaţi și o sesiune de primariat.

În anul universitar 2020 – 2021 au fost propuse 112 de cursuri postuniversitare, din care s-au efectuat 43 (un curs s-a repetat de 4 ori, două cursuri de 3 ori și un curs de 2 ori). S-au înscris 1878 cursanți şi au absolvit 1841 (98,02%). Comparativ cu anii anteriori, când procentul de susținere al acestor cursuri era de 60-70%, în anul 2020-2021, cel mai probabil motivat de contextul epidemiologic, au fost susținute doar 38.4% dintre cursurile propuse.

Activitatea de cercetare

Principalele surse ale dezvoltării infrastructurii de cercetare în anul 2021 au constituit-o achizițiile de echipamente și software dedicate având ca finanțare bugetele proiectelor de cercetare aflate în derulare în anul 2021, fondurile structurale accesate de Universitate în cadrul programelor POCU, POR și POSCCE, dar și fondurile bugetului pentru dotări și investiții al Universității din care o parte alocate prin granturile interne cu finanțare din veniturile proprii.

În anul 2021 au participat în proiecte de cercetare și proiecte ERASMUS+ 61 de doctoranzi, 42 de studenți și 7 masteranzi.

În această perioadăau fost centralizate 833 articole cu autori cercetători ai Universității (cadre didactice titulare, cercetători postdoctorali, cercetători în formare – doctoranzi, masteranzi, studenți) și a fost depusă o singură cerere de brevet de invenție cu titlul “Dispozitiv medical pentru decontaminarea spațiului endodontic”.

Pe plan internațional, în anul 2021 UMF a câștigat 1 proiect (TECPC) și s-a implicat, în calitate de instituție parteneră, în depunerea a două proiecte la competiții organizate de Comisia europeană.

Pe plan național, la competițiile organizate de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în cadrul PNCDI-III au fost depuse 36 de proiecte și au fost câştigate 2 proiecte naţionale în care UMF Iași este coordonator.

În perioada 1 ianuarie–31 decembrie 2021 s-au derulat atât cele 16 granturi interne de cercetare finanţate în cadrul programului de granturi interne din competiţia organizată în anul 2019, cât şi cele 11 granturi interne din competiţia 2020.

Dezvoltarea Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași, a fost susținută și în anul 2021 prin scrierea și depunerea unor proiecte noi aflate în evaluare și prin implementarea/ sustenabilitatea proiectelor aflate în derulare/ finalizate în cadrul programelor: POCU, POR, CNFIS – Fondul de Dezvoltare Instituțională, Banca Mondială – Ministerul Educației Naționale – proiecte ROSE, Uniunea Europeană – Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

În decursul anului 2021 au fost depuse 6 proiecte pentru fondul CNFIS- FDI și au fost finanțate 5.

A fost, de asemenea, finanțat un proiect de cercetare, cu titlul Platforma multidisciplinară de cercetare-dezvoltare medicală în regiunea N-E, cu acronimul CENEMED în valoare de 63214675.27 lei. Scopul proiectului se regăsește printre principalele direcții de dezvoltare strategică ale Universității, respectiv componenta EDUCAȚIONALĂ și infrastructura de cercetare, DEZVOLTARE PATRIMONIALĂ.

În perioada raportată au fost depuse și cereri de finanțare (proiecte) POR, Granturi pentru Universități ROSE, Fondul de Dezvoltare Instituțională FDI-CNFIS pentru diversificarea în acest fel a resurselor financiare disponibile dar și a posibilităților de colaborare internațională și a activităților posibile de a fi implementate.

În perioada 2016-2021 s-au derulat proiecte în valoare de 229 de milioane de Euro. Pe lângă acestea, 37 de proiecte (cu o valoare de 131 de milioane de Euro) se află în faza de sustenabilitate.

Mobilităţi studenţi şi cadre didactice

Programul Erasmus+ a fost profund afectat de pandemia de COVID-19. Astfel,în anul universitar 2020-2021, s-au realizat 56 mobilități (50 mobilități la studii, 5 la plasament și 1 mobilitate de predare), iar contractul a fost prelungit până la data de 31.05.2022.

După cum era de așteptat, șia nul acesta numărul participărilor la diferite manifestări științifice internaționale a scăzut drastic.

Accesul la baze de date și reviste de specialitate

În ceea ce privește dotarea cu material bibliografic, în anul universitar 2020-2021 au intrat în fondul Bibliotecii U.M.F. “Grigore T. Popa” din Iași prin achiziție, donații și schimb interbibliotecar un număr de 4.501 volume publicații în valoare de 270.649.92 lei, ajungându-se la sfârșitul anului universitar la un număr de 273.122 volume publicații (cărți, reviste, audio-vizuale, etc.). În această perioadă în fondul bibliotecii au intrat un număr de 76 titluri de publicații cu ani de apariție 2020-2021.

Comunitatea academică și implicit utilizatorii bibliotecii au avut acces, și în anul universitar 2020-2021, la importante baze de date medicale și reviste de specialitate Puteți consulta lista acestora în capitolul dedicat Bibliotecii universitare. În plus, membrii comunității academice au beneficiat și de traininguri de utilizare organizate în colaborare cu furnizorii bazelor de date.

Resursele financiare: excedent în valoare de 81.230.448 lei

Finanţarea instituţională, valoarea contractului instituţional şi a actelor adiţionale a fost de 156.428.808 lei, iar finanţarea complementară, valoarea contractului complementar şi a actelor adiţionale a fost în valoare de 4.099.517 lei. Totalul veniturilor încasate prin contractul instituţional şi complementar este de 160.528.325 lei. Venituri proprii realizate din activitatea de bază au fost în valoare de 131.030.812 lei.

Venituri şi cheltuieli 2021:

Total venituri universitate anul 2021 – 286.364.349 lei

Total cheltuieli universitate anul 2021 – 205.133.901 lei

Rezultatul patrimonial al exerciţiului la data de 31.12.2021, este reprezentat prin excedent în valoare de 81.230.448 lei.

Dezvoltarea infrastructurii educaţionale

Etapa care urmează (2021-2024) este marcată la debut de darea în exploatare a Centrului de Simulare „Prof. univ. dr. Cristian Dragomir”, unitate organizatorică pentru care sunt depuse eforturi investiționale susținute, programate a fi continuate și în etapele ulterioare, menite să susțină standardele de învățare la cote optime, în pas cu tehnologiile și timpurile actuale.

De asemenea, această perioadă este marcată de înființarea Centrului de Transfer Tehnologic pornit printr-un proiect cu finanțare europeană (POR 129879 – proiect Centru de Inovare si Transfer Tehnologic MAVIS), moment de referință pentru Universitate din punctul de vedere al translării rezultatelor cercetării în sfera economică, susținut considerabil de investițiile în infrastructura necesară.

În anul 2021 au fost recepționate lucrările pentru Căminul E1, acesta intrând în exploatare pentru anul universitar 2021/ 2022.

Anul 2021 a însemnat pentru dezvoltarea patrimonială a Universității și derularea executării Lucrărilor de reabilitare şi modernizare Policlinica de Stomatologie Infantilă Iaşi (lucrări contractate în anul 2020), menite să asigure Universității spații generoase, moderne pentru activitățile Facultății de Medicină Dentară.

Tot în vederea asigurării infrastructurii necesare activității didactice și de cercetare în cadrul facultății de medicină dentară, Universitatea a preluat, în scopul consolidării și reabilitării, clădirea de patrimoniu a Policlinicii Boltă (Casa Asigurării Meșteșugarilor).

De asemenea, anul 2021 a însemnat finalizarea procedurilor necesare derulării contractului de lucrări de amenajări interioare și refacere a fațadei Căminului de medici C9, lucrări care urmează să se deruleze pe parcursul a 12 luni.Pentru Căminul de medici C10 sunt în curs de derulare formalitățile de pregătire a documentațiilor necesare contractării lucrărilor.

Componentă pilon a planului strategic actual, Universitatea vizează asigurarea infrastructurii pentru Centrul de Cercetări Fundamentale, astfel că 2021 este momentul reper de la care începem constituirea documentațiilor necesare demarării lucrărilor.

„Un alt obiectiv al instituției noastre este crearea de noi spații necesare unei cantine studențești în str. Sărăriei 14 și organizarea unor spații generoase destinate bibliotecii (săli de lectură), la momentul 2021 Universitatea fiind în curs de elaborare/ aprobare documentații necesare lucrărilor. Aspectele funcționale cu rol în securitate la incendiu au făcut, de asemenea, obiectul investițiilor în anul 2021. Astfel, s-a modernizat instalația de stingere a incendiilor și a gospodăriei de apă la sediul nostru din str. Mihail Kogălniceanu (investiție de peste 400 mii lei) și au fost pregătite documentațiile pentru execuția instalației cu rol în securitate la incendiu la imobilul din str. Universității(estimate la peste 1,3 milioane lei).”,  a arătat rectorul.

Planuri de investiții majore pentru perioada 2021-2024

Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu a prezentat și o serie de proiecte ambițioase pentru următorii doi ani:

 • Finalizarea dotării cu echipamente a Centrului de Simulare.
 • Începerea lucrărilor la corpul de clădire din str. Doctor Iacob Cihac, unde va funcționa Centrul de Cercetări Fundamentale, centru care va constitui o structură de cercetare de tip platformă integrată, asigurând infrastructura pentru o cercetare de excelență, cu caracter fundamental și aplicativ, interdisciplinar și transdisciplinar, în direcții fundamentale pentru sănătate: biologie moleculară, genetică, imunologie, patologie și farmacoterapie și dezvoltare farmaceutică. Obiectivul major al Centrului de Cercetări Fundamentale constă în translarea cunoștințelor de medicină moleculară spre medicina de precizie;
 • Construirea unui nou imobil în locația din str. Sărăriei (fosta sală de sport) care va găzdui, la nivelul inferior, o cantină modernă, amplasată la distanțe egale de corpul principal al Universității și corpul „Nicolae Leon”. Nivelul superior al clădirii va fi folosit pentru extinderea Bibliotecii Universitare, prin amenajarea de spații de lectură;
 • Derularea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a Clinicii de Stomatologie Infantilă (str. Lăpușneanu). Lucrările de execuție urmează să se deruleze pe parcursul a 36 de luni (estimăm că se vor finaliza în ianuarie 2024), menite să asigure Universității spații generoase, moderne pentru activitățile Facultății de Medicină Dentară;
 • Derularea lucrărilor de reabilitare a Căminului de medici C9. Lucrările de execuţie urmează să se deruleze pe parcursul a 12 luni – data de finalizare ianuarie 2023;
 • Începerea lucrărilor de reconstrucție și reamenajare a Centrului de Recuperare Medicală şi Educaţie Fizică „1 Decembrie 1918”;
 • În scopul asigurării spațiilor corespunzătoare pentru actul didactic și de cercetare, Universitatea a inițiat demersurile şi a obținut, prin hotărâre a Consiliului Local Iași, clădirea de patrimoniu a Policlinicii Boltă (Casa Asigurării Meșteșugarilor), imobil pe care Universitate îl va consolida și reabilita pentru activitățile didactice și de cercetare;
 • Construirea unei Baze Sportive pe terenurile din zona Căminelor 1 Mai din Str. Sărărie;
 • Construirea unor spaţii administrative în incinta Universităţii;
 • Consolidarea, reorganizarea şi extinderea imobilului cu destinaţia Fundaţia Alumni „Vladimir Buţureanu”;
 • Refacerea şi amenajarea Institutului de Anatomie;
 • Reabilitarea, consolidarea şi mansardarea Căminului 1 Mai A;
 • Reabilitarea Căminului medici C10;
 • Reabilitarea Căminului 1 Decembrie – pavilion 9;
 • Reabilitarea Căminului 1 Decembrie – pavilion C10
 • Construirea primului centru de testare clinică de fază 1 din România;
 • Renovarea clădirii Facultății de Farmacie;
 • Extinderea Bibliotecii „Grigore T.Popa” Iaşi;
 • Extinderea şi reorganizarea Restaurantului Studenţesc;

„A fost un an lung și dificil, însă unul cu rezultate remarcabile în ciuda tuturor obstacolelor generate de pandemie. Aceste reușite aparţin colegilor mei dascăli, cât și studenţilor noştri”, a concluzionat rectorul UMF Iași.