Studenții UMF-iști au la dispoziție 72 de locuri în cadrul in cadrul Programului Național “Taberele Studentești”, organizat de Ministerul Tineretului și Sportului. Cererile de înscriere se depun la secretariatele facultăților, în perioada 24 aprilie – 22 mai 2017.

Taberele se desfășoară în perioada 16.07.2017 – 30.08.2017, atât pe litoral, cât și la munte, iar durata unul sejur este de cinci zile.

Potrivit metodologiei de organizare și desfășurare a Programului, locurile în tabere se acordă în funcție de două categorii de criterii:

  1. a) cazuri sociale – studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori şi cei care beneficiază de burse sociale. În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat în funcție de criterii sociale, ierarhizarea acestora se va face exclusiv pe baza criteriilor sociale, iar criteriul de student-integralist nu se aplică.
  2. b) studenţii cu rezultate deosebite obţinute la învăţătură în anul universitar precedent (2015-2016) sau în semestrul 1 al anului universitar curent (2016-2017), în cazul studenților din anul 1, ciclurile de licență și master, și studenții care au avut activităţi în cadru organizat, al universităţilor, la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice, sportive și de voluntariat.

Cererile vor fi semnate de studenţi și vor fi însoţite de documentele justificative care atestă implicarea studentului în activități extracurriculare sau încadrarea studentului într-unul dintre cazurile sociale enumerate și vor primi un număr de înregistrare de la facultăți.

Organizațiile studențești vor fi implicate atât în procesul de selecție a studenților ce vor beneficia de locuri de tabără (alături de reprezentanții facultăților), cât și în alegerea locațiilor de tabără (alături de reprezentanții Caselor de Cultură ale Studenților).

Calendarul repartizării locurilor de tabără:

  • depunerea cererilor – 24 aprilie – 22 mai 2017
  • afișarea, la avizier și pe site-ul facultății, a listelor cu studenții care au solictat un loc de tabără – până cel târziu la data de 27 mai 2017
  • afișarea, la avizier și pe site-ul facultății, a studenților ce vor beneficia de un loc de tabără – până cel târziu la data de 9 iunie 2017
  • depunere de contestații (personal, la secretariatul facultății, sau prin e-mail, la adresa de e-mail afișată de facultate odată cu publicarea listelor cu beneficiari) – timp de 48 de ore după afișarea listelor cu studenții ce vor beneficia de un loc de tabără
  • afișarea, la avizier și pe site-ul facultății, a listelor finale cu studenții beneficiari de loc de tabără, după contestații – până cel târziu la data de 16 iunie 2017
  • alegerea seriilor și locațiilor de tabără de către studenții beneficiari de loc de tabără – 21-23 iunie 2017

Perioada sejururilor

Studenții pot opta pentru una dintre cele nouă serii stabilite de către organizatori:

Seria I 16.07 – 21.07.2017

Seria II 21.07 – 26.07.2017

Seria III 26.07 – 31.07.2017

Seria IV 31.07 – 05.08.2017

Seria V 05.08 – 10.08.2017

Seria VI 10.08 – 15.08.2017

Seria VII 15.08 – 20.08.2017

Seria VIII 20.08 – 25.08.2017

Seria IX 25.08 – 30.08.2017