In Memoriam RADU URSACHE

oct. 9, 2021 | @ Academic | 1 comentariu

În urma Deciziei Dlui Rector nr. 1176 din 30.09.2021, precedată de Hotărârea Consiliului de Administrație din 28.09.2021 avem deosebita plăcere de a informa comunitatea academică despre denumirea amfiteatrului mare de la etajul I al Centrului de Limbi Moderne și Integrare Culturală „Amfiteatrul Radu Ursache” în intenția de a păstra vie memoria domnului profesor Radu Ursache (1948-2003) și de a promova în Universitate tipul de calități umane, de competențe pedagogice și de valori universale pe care domnia sa le-a personificat și împărtășit cu generozitate de-a lungul carierei sale la Disciplina Limbi Moderne și Limba Română ca Limbă Străină în perioada 1971-2003.

Deși domnul profesor Radu Ursache nu mai necesită nicio prezentare pentru cei care i-au fost studenți, colegi și prieteni, îi invităm pe cei mai tineri dintre noi să descopere câte ceva despre viața și identitatea sa și, cu acest prilej, invităm toți membrii comunității noastre la reflecție, dialog și acțiune în armonie cu sine, cu misiunea și cu valorile umaniste ale Universității noastre. 

Radu Ursache în sala sa de clasă

In Memoriam RADU URSACHE

Cuvântul « viu » provine din grecescul « bios », care înseamnă viață, iar Radu Ursache a fost prin esență un om « viu ». Informal, accesibil, filosof, carismatic, umorist, diplomat, pragmatic, familist, prieten, cu un har și un umanism aparte, Radu Ursache nu poate fi uitat.

Radu Ursache a predat limba engleză studenților mediciniști din 1971, de la absolvirea Facultății de Litere a Universității „Alexandru I. Cuza”, până la finalul survenit brusc în 2003 dintr-un cumul de emoții pozitive. În 1979, implicarea sa în viaţa studenţilor s-a oficializat prin înfiinţarea şi numirea sa la conducerea Oficiului pentru studenţi străini în Centrul Universitar Iaşi. Tot în 1979, a înfiinţat Cenaclul « Prietenia » pentru studenţii medicinişti din toate ţările, promovând toleranța și respectul pentru diversitatea etnică și lingvistică, atât de actuale astăzi. La iniţiativa sa, în 1981 se inaugurează la I.M.F. Iaşi primul Cabinet universitar de documentare şi asistenţă lingvistică din țară, dotat cu un Laborator fonetic de ţinută, iar Ministerul Educaţiei îi acordă diploma « Distinguished Lecturer of English in Romania».

În toiul schimbărilor post-decembriste, activitatea lui Radu Ursache a prezentat claritate, stabilitate şi profunzime. Astfel, în cadrul URSACHIEI (sistemul său propriu de gândire, predare și evaluare), Radu Ursache a elaborat TRUE / Testele lui Radu Ursache pentru Evaluare. Ar fi de spus că, între timp, Consiliul Europei a dezvoltat un sistem de certificare lingvistică standardizat care se aseamănă în esență. Mii de Diplome şi Certificate de competenţă lingvistică eliberate de Radu Ursache au fost recunoscute la ambasade și universități din toată lumea datorită calităților sistemului TRUE și încrederii generate în semnătura sa.

De asemenea, Radu Ursache s-a implicat în programul PROSPER (Project for Special Purposes English for Romania) al Consiliului Britanic Bucureşti. În 1996, la Congresul Mondial de Cardiologie din Atena, Radu Ursache a primit premiul I și aplauze îndelungi pentru lucrarea “The Origins of Medical Terminology”. Relaţiile sa cu Grecia s-au strâns şi mai mult, Universitatea și principalul spital din Atena invitându-l, repetat, pentru Seminariile URSACHIA de Universalistică și Sfat Umanitar. Se poate spune că Radu Ursache și URSACHIA sa au deschis uși prin naturalețea și calitatea a ceea ce ofereau.

În noul mileniu, Radu Ursache a continuat pe aceeaşi linie, concepând şi organizând la Iaşi Acţii şi Seminarii URSACHIA cu ocazia Zilelor Naţionale ale multor tari, conferinţe cu participare internaţională, introducând distinse personalităţi ştiinţifice elene în mediul universitar ieşean. Dispariţia sa, în 2003, s-a întâmplat cu ocazia aniversării vârstei de 55 de ani, la doar câteva clipe după ce se pornise către îndrăgita Elladă, unde plănuia noi experienţe formative. Se pare că emoția pozitivă care l-a caracterizat întreaga viață a fost cea care i-a declanșat sfârșitul, brusc și fără multă suferință. “O viaţă lungă nu este neapărat şi o viaţă bună, dar o viaţă bună este întotdeauna îndeajuns de lungă”, ne amintim cum adesea ne spunea.

„Domnul Profesor” a fost neobosit în activitatea de dascăl, CLAVIA sa (Club-Laborator-Atelier-Vivliotecă-Armonie) fiind dotată din surse personale, pentru ca studenţii să nu fie supuşi la niciun fel de cheltuială, de unde şi numele de „Școala fără ghiozdan”. El și-a făcut studenții „să participe intelectual şi afectiv la dezvăluirea unei noi limbi şi a unui spaţiu cultural… cu dorința de a le da cât mai mult din ceea ce dânsul gândise, dar şi încurajându-i să-şi exploreze propriile idei” (Mirela Bardi, expert Consiliul Britanic Bucureşti).

„Radu Ursache a fost un adevărat profesor … un caracter drept, care privea cu adevarată compasiune şi onestitate. O personalitate unică, cu foarte multe activităţi, menite în primul rând să trezească spiritul tinerilor, scopul său principal, pentru a-i ajuta să îşi elibereze propriile forţe interioare şi să se integreze ca oameni” (Conf. Dr. Fotini Pomoni Papaioannou). „Mâna este şi trebuie să fie prelungirea minţii, nu a umărului…” – așa sunau prelegerile sale referitoare la anatomia omului.

Radu Ursache a avut harul de a asculta, înţelege şi ajuta, indiferent de statut social, vârstă, naţionalitate, calitate pe care și-a asumat-o și intitulat-o sfator umanitar. El rămâne viu prin universalitatea datumelor sale: „SĂNĂTATE PENTRU TOȚI, ACUM ȘI PENTRU TOTDEAUNA”.

***

Acest IN MEMORIAM a fost redactat de Prof. Dr. Anca Colibaba, Coordonatoarea Disciplinei Limbi Moderne și Limba Română ca Limbă Străină, împreună cu Lect. Dr. Ioana Crețu, fiica lui Radu Ursache și succesoarea sa la aceeași Disciplină. Textul face parte din broșura de prezentare a Centrului de Limbi Moderne și Integrare Culturală „Grigore T. Popa” din str. Gh. Săulescu nr. 4, realizată cu ocazia redeschiderii în mai 2017 a Centrului proaspăt renovat, disponibilă în limbile română, engleză și franceză. Cadrele didactice, studenții și oaspeții care trec pragul Centrului de Limbi Moderne și Integrare Culturală pot, de asemenea, viziona galeria permanentă de fotografii care ilustrează momente din activitatea lui Radu Ursache și a colegilor săi contemporani și succesori.

Radu Ursache cu studenții străini