Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași (UMF Iași) este singura instituţie de învăţământ medical din România cotată în topul The Times Higher Education University Impact Rankings, dat publicității pe 3 aprilie 2019. The Times Higher Education University Impact Rankings este singurul clasament global de performanță care evaluează universitățile în baza Obiectivelor Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă. Realizatorii clasamentului utilizează indicatori atent calibrați pentru a oferi comparații complete și echilibrate în trei domenii largi: cercetare, activități de sensibilizare și administrare. Această primă ediție cuprinde peste 450 de universități din 76 de țări.

Din România, patru instituții au intrat în acest top: Academia de Studii Economice din București (pozițiile 101-200), Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași și Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (poziţiile 201-300) și Universitatea din Bucureşti (pozițiile 301+)

„Sunt încântat să vă anunț că Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” este clasată pe poziția 201-300 în The Times Higher Education University Impact Rankings 2019. Includerea dvs. în acest clasament reprezintă, în sine, o mare realizare și marchează instituția dvs. ca pionier la nivel global, demonstrând atât angajamentul instituției dvs. de a sprijini Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite prin activitățile dvs. de predare, cercetare și transfer de cunoștințe, cât și însușirea acestor obiective în practicile interne ale instituției, în politicile și procedurile dvs.” transmit realizatorii acestui clasament în scrisoarea trimisă prof.univ.dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

Primele locuri în top sunt ocupate de Universitatea din Auckland (Noua Zeelandă) și McMaster University (Canada), iar University of British Columbia (Canada) și Universitatea din Manchester (Marea Britanie) sunt la egalitate, pe locul 3. Japonia este cea mai reprezentată națiune în top, cu 41 de instituții, urmată de SUA cu 31 și de Rusia cu 30.

„Sunt mândru că Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași este, din nou, singura instituţie de învăţământ medical românesc cotată în topul realizat de Times Higher Education University Impact Rankings 2019. Clasamentul impactului universitar măsoară succesul universităților în realizarea Obiectivelor ONU de Dezvoltare Durabilă. Universitatea noastră s-a situat pe poziții foarte bune în ce privește indicatorii Sănătate și bunăstare (pe locul 64 din 420 de universități), și în clasamentul global s-a situat în intervalul 201-300 din peste 450 de universități din întreaga lume.” a declarat prof.univ.dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

Metodologia clasamentului: În prima ediție (2019) a clasamentului Times Higher Education University Impact Rankings, s-au evaluat 11 dintre cele 17 Obiective pentru Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite (United Nations Sustainable Development Goals – SDG): SDG 3 – Sănătate și bunăstare, SDG 4 – Educație de calitate, SDG 5 – Egalitatea de gen, SDG 8 – Muncă în condiții decente și creștere economică, SDG 9 – Industrie, inovație și infrastructură, SDG 10 – Reducerea inegalităților, SDG 11 – Orașe și comunități durabile, SDG 12 – Consum și producție responsabile, SDG 13 – Acțiune climatică, SDG 16 – Pace, justiție și instituții eficiente și SDG 17 – Parteneriate pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Universitățile care au furnizat date despre Obiectivul 17 și cel puțin alte trei obiective au fost incluse în clasamentul general. Scorul final al unei universități în clasamentul general se calculează prin combinarea scorului său în SDG 17 cu primele trei scoruri din cele 10 SDG-uri rămase. SDG 17 reprezintă 22% din scorul global, în timp ce celelalte SDG-uri au o pondere de 26%. Aceasta înseamnă că diferite universități sunt punctate pe baza unui set diferit de SDG-uri, în funcție de concentrarea acestora. Metodologia a fost dezvoltată împreună cu Vertigo Ventures și Elsevier.

În clasamentul referitor la obiectivul Sănătate și bunăstare, care cuprinde 420 de universități din 74 de țări, UMF Iași este singura universitate românească, ocupând locul 64.

Pentru obiectivul Educație de calitate, lista cuprinde 450 de universități din 77 de țări, din România fiind prezente Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea din București, Academia de Studii Economice din București (pe pozițiile 201-300) și Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași (pe poziția 301+).

În ce privește Egalitatea de gen, lista cuprinde mai mult de 300 de universități din 70 de țări, România fiind reprezentată prin Academia de Studii Economice din București, pe locul 38 și Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași (pozițiile 101-200).

Și la indicatorul Inovare și infrastructură, într-o listă care cuprinde mai mult de 300 de universități din 63 de țări, regăsim pe locul 79 Academia de Studii Economice din București și, în intervalul 201-300, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj Napoca și Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

Indicatorul Parteneriate pentru obiective vizează modalitățile mai largi în care universitățile sprijină Obiectivele de Dezvoltare Durabilă prin colaborarea cu alte țări, promovarea celor mai bune practici și publicarea datelor, lista cuprinzând mai mult de 450 de universități din 77 de țări. Universitățile românești se plasează astfel: Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca în intervalul 101-200, Universitatea din București și Academia de Studii Economice din București pe pozițiile 201-300 și Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, pe poziția 301+.

Sursa: https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2019