Ministerul Sănătății reintroduce specialitățile „farmacie generală” și „industrie farmaceutică și cosmetică” în nomenclatorul de specialități pentru rezidenți, începând din 2020, cu o durată a rezidențiatului de 3 ani, potrivit unui Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medicodentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

Începând cu rezidențiatul din anul 2020 se reia formarea în specialităților farmacie generală și industrie farmaceutică și cosmetică”, se arată în Ordin. Durata rezidențiatului este de trei ani pentru fiecare dintre aceste specialități.

Potrivit aceluiași document, „Rezidenţii confirmați în specialităţi pentru care, sub incidenţa normelor anterioare, s-a sistat formarea, îşi continuă pregătirea şi susţin examenul de specialist în specialităţile în care au fost confirmaţi. Aceştia au acces la formare în a doua specialitate, în condiţiile prevăzute de normele în vigoare”.

Cele două specialități au mai figurat în nomenclator, însă au fost sistate în 2001 pentru specialitatea ”farmacie generală” și în 2006 – pentru „industrie farmaceutică și cosmetică”.

Concursul național de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie se va desfășura duminică, 8 decembrie 2019 .