Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” a câştigat  litigiul  împotriva Asociaţiei Liga Studenţilor din UniversitateaAlexandru Ioan Cuza, soluţia fiind definitivă.

 Curtea de Apel Iași a respins cererea formulată de Asociaţia Liga Studenţilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în contradictoriu cu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi având ca obiect anularea parţială a Hotărârii Senatului UMF 11/14.06.2017 ca lipsită de interes. (puteți citi soluția Curții de Apel Iași aici: http://portal.just.ro/45/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=9900000000164663&id_inst=45 )

În această situație, Hotărârea de Senat nr. 11/14.06.2017 prin care au fost aprobate taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018  este legală și în vigoare.

„Justiția și-a spus cuvântul, legalitatea măsurii de majorare a taxelor este consacrată de Legea Educației Naționale. Tocmai pentru că este interesată de situația socială și financiară a studenților săi, conducerea Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași a reușit să mențină taxele de studiu, atât înainte, cât și după majorare, la valori semnificativ mai mici în raport cu celelalte instituții de învățământ superior medical de stat din România.” a declarat prof.univ.dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.