Raport asupra Admiterii din 26 iulie 2020 la UMF Iași

aug. 7, 2020 | @ Academic | 0 comentarii

1. Numărul de locuri și organizarea examenului de admitere pe locuri bugetate și pe locuri cu taxă în lei

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a organizat, în 26 iulie 2020, concurs de admitere la specializările: Medicină (durata studiilor 6 ani), Medicină Dentară (durata studiilor 6 ani), Farmacie (durata studiilor 5 ani), Asistență Medicală Generală (durata studiilor 4 ani), Nutriție și Dietetică (durata studiilor 3 ani), Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare (durata studiilor 3 ani), Tehnică Dentară (durata studiilor 3 ani), Asistență de Profilaxie Stomatologică (durata studiilor 3 ani) și Bioinginerie (durata studiilor 4 ani).

Candidații au concurat pe 728 de locuri bugetate distribuite astfel: 299 la Medicină, 56 la Asistență Medicală Generală, 11 la Nutriție și Dietetică, 85 la Medicină Dentară, 30 la Tehnică Dentară, 9 la Asistență de Profilaxie Stomatologică, 98 la Farmacie, 74 la Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare și 66 la Bioinginerie. În plus, au fost puse la dispoziția elevilor din mediul rural 19 locuri (2 – Medicină, 2 – Medicină Dentară, 5 – Tehnică Dentară, 2 – Asistență de Profilaxie Stomatologică, 2 – Farmacie, 4 – Asistență Medicală Generală și 2 – Nutriție și Dietetică), 3 locuri pentru romi (1 – Medicină, 1 – Asistență Medicală Generală, 1 – Tehnică Dentară), 10 locuri pentru absolvenții de liceu care provin din sistemul de protecție socială (1 – Medicină, 1 – Medicină Dentară, 1 – Tehnică Dentară, 1 – Asistență de Profilaxie Stomatologică, 2 – Farmacie, 1 – Asistență Medicală Generală, 1 – Nutriție și Dietetică, 1 – Bioinginerie și 1 – Balneo-fiziokinetoterapie și Recuperare) și 34 locuri pentru români de pretutindeni.

Numărul de locuri cu taxă în lei este de 639, repartizate astfel: 200 la Medicină, 131 la Asistență Medicală Generală, 34 la Nutriție și Dietetică, 74 la Medicină Dentară, 16 la Asistență de Profilaxie Stomatologică, 41 la Tehnică Dentară, 89 la Farmacie, 38 la Balneofiziokinetoterapie și recuperare și 16 la Bioinginerie.

Facultate Specializare locuri
fără taxă
locuri
cu taxă
locuri protecție socială locuri
mediul rural
locuri
rromi
Medicină Medicină 299 200 2 2 1
Asistență Medicală Generală 56 131 1 4 1
Nutriție și Dietetică 11 34 1 2  
Medicină Dentară Medicină Dentară 85 74 1 2  
Tehnică Dentară 30 41 1 4 1
Asistență de Profilaxie Stomatologică 9 16 1 2  
Farmacie Farmacie 98 89 2 6  
Bioinginerie Medicală Bioinginerie 66 16 1    
Balneo-fiziokinetoterapie și Recuperare 74 38 1    

TOTAL

728 639 10 19 3

Înscrierile au avut loc în perioada 1 iunie – 19 iulie 2020, online, pe o platformă a Universității special creată în acest scop, iar concursul de admitere a avut loc duminică, 26 iulie 2020, sub forma unui test grilă, cu durata de trei ore.

Disciplinele de concurs:

Medicină și Medicină Dentară – Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – obligatoriu și Chimie organică sau Fizică – la alegere.

Farmacie: Chimie organică – obligatoriu și Biologie vegetală sau Biologie clasa a XI-a la alegere.

Asistență Medicală Generală, Asistență de Profilaxie Stomatologică, Tehnică Dentară, Nutriție și Dietetică – la alegere între Biologie clasa a XI-a sau Chimie organică.

Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare – Biologie clasa a XI-a

Bioinginerie – la alegere între Matematică sau Biologie clasa a XI-a

Ierarhizarea candidaților s-a făcut în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% a avut-o nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la bacalaureat.

 

2. Cea mai mare concurență din țară la Medicină

La sfârșitul perioadei de înscrieri la admiterea de la UMF Iași, la Medicină au fost 1261 de dosare (concurență de 4,22/loc bugetat), la Asistență Medicală Generală – 312 (concurență de 5.57 /loc bugetat), la Nutriție și Dietetică – 55 (concurență de 5.00/loc bugetat), la Medicină Dentară – 273 (concurență de 3.21/loc bugetat), la Asistență de Profilaxie Stomatologică – 8 (concurență de 0.89/loc bugetat), Tehnică Dentară – 78 (concurență de 2.60 /loc bugetat), la Farmacie – 75 (concurență de 0.77/loc bugetat), la Bioinginerie medicală – 100 (concurență de 1.52/loc bugetat), iar la Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare – 175 (concurență de 2.36/loc bugetat). În total au fost validate 2337 de dosare.

Cea mai mare concurență o înregistrează Facultatea de Medicină, de 4,22/loc bugetat, mai mare decât anii trecuți (3.71/loc bugetat – în 2019, 3.21/loc bugetat – în 2018 și 3,20/loc bugetat – în 2017), iar cea mai mică Facultatea de Farmacie (0.77/loc bugetat).

„Situația finală a dosarelor validate arată că numărul total de înscriși este aproximativ același cu cel de anul trecut. În ultimii patru ani am asistat la o creștere semnificativă a numărului de candidați la Facultatea de Medicină, ajungând în acest an să avem o concurență de 4,22/loc bugetat, cea mai mare din țară. Ne îngrijorează în schimb trendul descendent al numărului de înscriși la Facultatea de Farmacie, dar este o situație pe care o întâlnim în întreaga țară, iar motivele sunt multiple și necesită o analiză aprofundată. Per total, suntem mulțumiți că în ciuda situației epidemiologice complicate am reușit să ne mobilizăm pentru desfășurarea în condiții optime a concursului de admitere și că 2337 de tineri au ales Universitatea noastră pentru a-și îndeplini visul.” a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

Admitere UMF Iași 2020

Facultatea Specializarea locuri buget locuri cu taxa in lei TOTAL concurența / loc bugetat concurența / total locuri
Facultatea de Medicină Medicină 299 200 1261 4,22 2,53
Asistență Medicală Generală 56 131 312 5,57 1,67
Nutriție și Dietetică 11 34 55 5,00 1,22
Facultatea de Medicină Dentară Medicină Dentară 85 74 273 3,21 1,72
Asistență de profilaxie stomatologică 9 16 8 0,89 0,32
Tehnică Dentară 30 41 78 2,60 1,10
Facultatea de Farmacie Farmacie 98 89 75 0,77 0,40
Facultatea de Bioinginerie Medicală Bioinginerie 66 16 100 1,52 1,22
BFKT 74 38 175 2,36 1,56

TOTAL

728 639 2337    

Admitere UMF Iași 2019

Facultatea Specializarea locuri buget locuri cu taxa in lei TOTAL concurența / loc bugetat concurența / total locuri
Facultatea de Medicină Medicină 300 178 1114 3,71 2,33
Asistență Medicală Generală 55 132 376 6,84 2,01
Nutriție și Dietetică 10 36 54 5,40 1,17
Facultatea de Medicină Dentară Medicină Dentară 89 70 324 3,64 2,04
Tehnică Dentară 34 39 95 2,79 1,30
Facultatea de Farmacie Farmacie 99 85 93 0,94 0,51
Facultatea de Bioinginerie Medicală Bioinginerie 64 18 130 2,03 1,59
BFKT 74 39 194 2,62 1,72

TOTAL

725 597 2380


3. 26 iulie 2020 – o zi a premierelor și a recordurilor

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi a trecut cu bine peste cel mai mare examen organizat vreodată în centrul universitar Iași: 2.337 de candidaţi au dat examenul grilă de trei ore în 95 amfiteatre și săli din patru universități din Iaşi, fiind supravegheaţi de peste 600 de cadre didactice şi personal auxiliar al instituţiei de învăţământ superior medical. Astfel, s-au folosit 61 de amfiteatre și săli de la UMF Iași și 31 de la celelalte universități (12 săli USAMV, 15 săli UAIC și 4 săli TUIASI) La acestea s-au adăugat 3 săli „speciale” pregătite pentru situațiile în care, la termoscanare, ar fi fost candidați cu temperatura peste 37,3. Din fericire, cele 3 săli nu au fost necesare.

Peste 600 de cadre didactice au fost implicate în comisiile de înscriere, organizare săli, clădiri, supraveghere, profesionale – de stabilire a subiectelor, transport subiecte, scanare, corectare teze, contestații, informatizare etc. la care se adaugă 70 de persoane din administrativul Universității care au ajutat la organizarea candidaților.

„Am finalizat procesul de admitere la Universitatea noastră, printr-un adevărat maraton pe care l-am susținut cu toții duminică, 26 iulie. În contextul epidemiologic actual, printr-un efort colectiv și o mobilizare fără precedent, concursul de admitere s-a desfășurat în condiții de maximă siguranță și fără probleme pentru toți cei implicați: candidați, cadre didactice și personal administrativ.

Admiterea din acest an a fost, pentru noi, în acelaşi timp, un motiv de îngrijorare datorat condițiilor pandemice, dar şi unul de mândrie, pentru că avem cea mai mare concurenţă din țară la medicină generală, 4,22 pe loc. Anul acesta, modalitatea de înscriere la concurs a fost diferită faţă de ceilalţi ani, s-a desfăşurat pe o platformă online care a funcţionat perfect. Am obţinut acest număr foarte mare de amfiteatre pentru a putea respecta condiţiile de distanţare impuse de această pandemie. Aş vrea să mulţumesc rectorilor de la UAIC, TUIASI şi USAMV care ne-au ajutat cu punerea la dispoziţie a spaţiilor necesare pentru desfăşurare”, a declarat prof.dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

 

4. Rezultatele concursului de admitere

Cea mai mare concurență la Medicină din țară a atras după sine și cea mai mare medie de intrare pe un loc bugetat din țară – 9.11 – ultima medie pe un loc bugetat la Medicină. La Asistență Medicală Generală, ultima medie pe un loc bugetat a fost 8,47, la Nutriţie şi Dietetică – 8,19, la Medicină Dentară – 7,17, la Tehnică Dentară – 7,02, la Asistență de profilaxie stomatologică – 7,73, la Farmacie – 5,44, la Bioinginerie Medicală – 8,65, iar la Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare – 6,6.

Candidații admiși pe locuri fără taxă trebuie să confirme în scris locul, până la data de 10 august, prin completarea unui angajament şi a achitării taxei de înmatriculare (200 lei). Candidații admiși pe locuri cu taxă trebuie să confirme în scris locul până la data de 10 august, prin completarea unui angajament, a achitării taxei de înmatriculare (200 lei) și a 1/3 din taxa de școlarizare.

Taxe școlarizare:

  • La specializările Medicină, Medicină Dentară și Farmacie: 7500 lei/an
  • La specializările Asistență Medicală Generală și Bioinginerie: 5000 lei/an
  • La specializările Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Nutriție și Dietetică, Tehnică Dentară: 4000 lei/an

Candidații, care în baza rezultatelor concursului de admitere nu au ocupat un loc fără taxă (finanțat de la bugetul de stat) sau un loc cu taxă la programul de studii ales ca primă opțiune, pot opta în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul încheierii perioadei de confirmare (11 – 14 august) pentru următorul program de studii din lista de opțiuni completată la înscriere, în limita locurilor disponibile, după ocuparea locurilor de către candidații care au ales ca primă opţiune programul de studii respectiv.

Ultima medie a candidaţilor admiși pe locurile cu taxă în lei și eventualele locuri rămase se pot stabili cu exactitate după încheierea perioadei de confirmări (10 august 2020). În ziua afișării rezultatelor, 27 iulie 2020, situația era următoarea:

Locuri rămase neocupate:

  • Specializarea Asistență de Profilaxie Stomatologică – 4 locuri bugetate și 13 locuri cu taxă
  • Specializarea Tehnică Dentară – 17 locuri cu taxă
  • Specializarea Farmacie – 41 locuri bugetate și 83 de locuri cu taxă

 

5. Cum s-a desfășurat Admiterea la Universitățile de Medicină și Farmacie din țară

Făcând o comparație a concurențelor înregistrate pe locurile bugetate la specializarea Medicină (specializare cu cele mai multe locuri) de celelalte Universități de Medicină și Farmacie din țară, UMF Iași se plasează pe primul loc.

Specializări Locuri buget Locuri taxă (lei) Candidați înscriși Raport nr candidați / loc bugetat Ultima medie buget Ultima medie taxa Examen
UMF IASI Medicină 299 200 1261 4,22 9,11 8,65 Bio și CO sau F
Asistență Medicală Generală 56 131 312 5,57 8,47 6,2 Bio sau CO
Nutriție și Dietetică 11 34 55 5,00 8,19 5,31 Bio sau CO
Medicină Dentară 85 74 273 3,21 7,17 6,25 Bio și CO sau F
Asistență de profilaxie stomatologică 9 16 8 0,89 7,73 5,72 Bio sau CO
Tehnică Dentară 30 41 78 2,60 7,02 5,31 Bio sau CO
Farmacie 98 89 75 0,77 5,44 5,5 CO și Bio sau Bio Veg
Bioinginerie 66 16 100 1,52 8,65 7,92 M sau Bio
BFKT 74 38 175 2,36 6,6 5,91 Bio
 
UMF B Medicină 660 150 2246 3,40 8,1   Bio și CO sau F
Medicină Dentară 180 100 541 3,00 6,2   Bio și CO sau F
Farmacie 150 20 134 0,89 5   CO și Bio sau Bio Veg
Asistență Medicală 95 4 264 2,77 5,5   Bio și CO sau F
BFKT 35 10 141   5,17  
Tehnică Dentară 40 8   5  
 
UMF CJ Medicina Generala 320 60 916 2,86 7,86 7,53 Bio și CO
Asistenta Medicala Generala 57 43 249 4,36 9 8,15 Bio
BFKT 50 45 150 3,00 8,1 5,78 Bio
Radiologie-imagistica 20 30 103 5,15 9,4 8,13 Bio
Medicina dentara 83 17 151 1,81 7,05 7,03 Bio și CO
Tehnica Dentara 30 20 133 4,43 9,2 8,38 Bio
Farmacie 80 45 53 0,66 5,22 9,09 Bio Veg și CO sau CA
Nutritie și Dietetica 20 30 68 3,40 9,08 6,78 CO sau CA
UMF CV Medicină 255 65 919 3,60 8,8 8,53 Bio și CO sau F
Medicina Dentară 37 55 497 13,43 8,62 7,87 Bio și CO sau F
Tehnică Dentară 10 35 34 3,40 7,3 5,21 Bio
Farmacie 30 75 113 3,76 8,14 5,02 CO și Bio sau Bio Veg
Asistență Medicală Generală 35 90 135 3,85 8,34 5,24 Bio
Radiologie și Imagistica 15 30 37 2,46 7,3 5,14 Bio
BFKT 20 10 39 1,95 6,5 5,82 Bio
UMF TGM Medicină 220 0 674 3,06 6,7   Bio sau CO
Medicină militară 15   92 6,13 7,49    
Nutriţie şi dietetică 50 0 77 1,54 7,93   medie bac
BFKT 60 0 118 1,96 8,18   medie bac
Asistenţă medicală generală 60 0 195 3,25 8,88   medie bac
Tehnică dentară 30 0 87 2,90 8,86   medie bac
Medicină dentară 45 0 103 2,28 5,13   Bio sau CO
Farmacie 50 0 28 0,56 6,07   CO
Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic 40 0 54 1,35 7,43   medie bac
UMF TM Medicina Generala 321 128 809 2,52 8,03 7,12 Bio și CO
Asistenta Medicala Generala 11 85 325 29,54 9,58 8,75 medie bac
BFKT 39 40 186 4,76 8,86 8,48 medie bac
Nutritie și Dietetica 9 15 61 6,77 9,3 8,92 medie bac
Medicina dentara 49 55 174 3,55 7,26 5,55 Bio și CO
Tehnica Dentara 25 30 61 2,44 8,5 6,5 medie bac
Farmacie 39 30 42 1,07 5,22 6,74 Bio și CO