Conferințele „Grigore T. Popa”: „Anatomia geometrică a picturii europene”

apr. 12, 2022 | @ Academic | 0 comentarii

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, în parteneriat cu Centre International de Recherches et Etudes Transdisciplinaires (CIRET) Paris și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” (UNAGE) Iași,  vă invită la conferința „Anatomia geometrică a picturii europene” susținută de artistul vizual Cristian Ungureanu, eveniment ce va avea loc luni, 18 aprilie 2022, la ora 18.00.

„Artistul cercetător a descompus şi înfăţişat anatomic peste 400 de capodopere, de la cele ale Sumerului, Egiptului, Antichităţii, Evului Mediu, Renaşterii, Barocului, Clasicismului până la artiştii moderni Mucha, Picasso, Salvador Dali. Din această impresionantă suită de «studii de caz», cum le numeşte Cristian Ungureanu, nu lipsesc creaţiile româneşti, cele din spaţiile sacre, precum Trei Ierarhi, ori operele sculptorului care a revoluţionat arta tridimensionalului, Constantin Brâncuşi. În demersul său artistul de la Iaşi adânceşte şi nuanţează principiul vitruvian al «proporţiei de aur», configurând prin sferele trasate corole florale, acele blagiene «corole de minuni ale lumii», cutii de rezonanţă din care ies sunetele unei muzici sublime. Radiografiile astfel rezultate, veritabile opere de artă la rându-le, tălmăcesc capacitatea plăsmuitorului de a lumina nevăzutul din miez. E cu putinţă să se întâmple miracolul pentru că execuţia este una impecabilă artistic. Se adaugă acestor ţesături parcă din fir de paingăn, imaginarul fastuos, original şi puternic expresiv al unor creaţiuni tridimensionale, metafore ale «numărului de aur», ce contrapunctează testimoniile «arheologice» ale capodoperelor picturale. Actul artistic s-a împlinit cu cel teoretic prin redactarea tezei de doctorat «Dialog între sferă şi cub (Geometria secretă a picturii europene)», susţinută public cu succes de Cristian Ungureanu la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti. Concepţia aceasta, ce-l individualizează, articulată prin cercetări temeinice şi sistematice, constituie şi substanţa dizertaţiilor sale academice ca magistru la Universitatea de Arte «George Enescu» din Iaşi.” (din articolul „Un spirit renascentist, un artist transdisciplinar – Cristian Ungureanu, al scriitorului, criticului de artă și publicistului Grigore Ilisei, publicat în  Ziarul de Iași, 08.04.2022 )

Cristian UNGUREANU s-a născut în 1972 în Iasi, România. După ce a studiat Pictura la fosta Academie de Arte „George Enescu”din Iași (1990-1996), se stabilește în Italia unde realizează mai multe expoziții la Bologna, Veneția și Verona. După șapte ani  de cercetare și creație artistică în Europa Occidentală, s-a întors în România, a devenit cadru didactic la Universitatea Națională de Arte „George Enescu”și a susținut teza de doctorat „Dialog dintre sferă și cub. [Geometria secretă a picturii europene]” la Universitatea Națională de Artă din București (2010). Cristian Ungureanu este conf.univ.dr., prorector al UNAGE, din februarie 2020 și a devenit conducător de doctorat la IOSUD – UNAGE Iași, în 2016, cu teza „Compoziția geometrică în artele vizuale și valorile sale transdisciplinare”. Membru al Centrului Internațional de Cercetări și Studii Transdisciplinare (CIRET) din Paris și un artist bine cunoscut, Cristian Ungureanu a publicat mai multe cărți și articole despre teoria artei. Este autorul a nenumărate conferințe naționale și internaționale, peste 30 de expoziții personale și de grup în Italia, Franța, Federatia Rusă, Turcia și România, este membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romnia și colaboreaza cu galeria de arta “Dana” din Iași. Potrivit filosofului și fizicianului Basarab Nicolescu, „Cristian Ungureanu pare a fi succesorul lui Matila Ghyka (1881-1965), specialistul în numărul de aur și în sinteza dintre matematică și poezie. De asemenea, stăpânește instrumentele artei din era electronică. “(din introducerea la ediția în limba română a cărții„ Numărul de aur ”de Matila Ghyka, Editura Nemira, București, 2016)