Senatul Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași a aprobat „metodologia proprie pentru concursul de admitere prin evaluarea performanțelor școlare și a realizărilor personale ale candidaților, pentru programele de studii cu predare în limba română, engleză sau franceză pe locuri cu taxă în valută, în anul universitar 2017-2018”.

Tinerii interesați nu vor avea surprize în acest an, deoarece nu s-au făcut modificări față de metodologia de anul trecut.

Astfel, candidații se pot înscrie online pe portalul de înscriere al studenților străini de pe site-ul UMF.

Candidatul înscris online și declarat eligibil în urma evaluării dosarului electronic, trebuie în mod obligatoriu să transmită și documentele în mod fizic, în plic sigilat, pe care să fie menționată facultatea/linia de studiu pentru care candidează.

Calendarul concursului de admitere:

– depunerea on-line a dosarelor: 01.05.2017–20.07.2017;

– depunere dosare la Registratura U.M.F. “Grigore T. Popa” Iaşi: 10.05.2017 –28.07.2017;

– afișarea listelor candidaților, admiși sub rezerva primirii scrisorii de acceptare/atestatului de

echivalare de la Ministerul Educației Naționale – 11.08.2017.

Numărul de cetățeni din State membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Europene, precum și din state terțe, care pot fi școlarizați în anul universitar 2017-2018.

Facultatea Limba de predare State UE State non-UE
Medicină Română 20 30
Engleză 50 150
Franceză 100 50
Medicină Dentară Română 4 12
Engleză 50 20
Franceză 80 20
Farmacie Română 10 10
Engleză 50 20
Balneofiziokinetoterapie și recuperare Română 10 10