Calendarul concursurilor didactice, sesiunea aprilie-iulie 2020

apr. 24, 2020 | @ Academic | 0 comentarii

Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, a aprobat calendarul de desfășurare a concursurilor pentru ocuparea a 52 de posturi didactice, pe perioadă determinată și nedeterminată, sesiunea martie-iulie 2020.

Calendarul concursului pentru ocuparea posturilor didactice, perioadă nedeterminată:

Perioada de înscrieri: 15.04-31.05 (cu excepția zilelor legale nelucrătoare)

1.06 – 2.06 – Avizarea dosarelor de către Comisia științifică

3.06 – 4-06 – Avizarea dosarelor de către Compartimentul juridic pentru certificarea îndeplinirii condițiilor legale de prezentare la concurs

3.06 – 4.06 – Publicarea pe site a CV-urilor și a Fișei de verificare a îndeplinirii standardelor universității de prezentare la concurs a candidaților înscriși și a avizului juridic

3.06 – 5.06 – Transmiterea dosarelor de concurs către comisiile de concurs

15.06 – 3.07 – Desfășurarea probelor de concurs și afișare rezultate

16.06 – 8.07 – Depunere contestații pentru rezultate

17.06 – 10.07 – Soluționare contestații

13.07 – 15.07 – Validarea rezultatelor finale ale concursurilor în Consiliul Facultății și Senat

Calendarul concursului pentru ocuparea posturilor didactice, perioadă determinată:

22.04.2020 – 31.05 – Perioadă de înscrieri (cu excepția zilelor legale nelucrătoare)

1.06 – 2.06 – Avizarea dosarelor de către Comisia științifică

3.06 – 4-06 – Avizarea dosarelor de către Compartimentul juridic pentru certificarea îndeplinirii condițiilor legale de prezentare la concurs

3.06 – 4.06 – Publicarea pe site a CV-urilor și a Fișei de verificare a îndeplinirii standardelor universității de prezentare la concurs a candidaților înscriși și a avizului juridic

3.06 – 5.06 – Transmiterea dosarelor de concurs către comisiile de concurs

15.06 – 3.07 – Desfășurarea probelor de concurs și afișare rezultate

16.06 – 8.07 – Depunere contestații pentru rezultate

17.06 – 10.07 – Soluționare contestații

13.07 – 15.07 – Validarea rezultatelor finale ale concursurilor în Consiliul Facultății și Senat

52 de posturi scoase la concurs

Pe 11 martie, Senatul UMF Iași a validat 52 de posturi didactice vacante în statele de funcții și propuse pentru a fi scoase la concurs, sesiunea martie-iulie 2020, pe perioadă nedeterminată la Facultățile de Medicină, Medicină Dentară, Bioinginerie Medicală și Farmacie și pe perioadă determinată la Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Bioinginerie Medicală.

La Facultatea de Medicină, se scot la concurs șase posturi de profesor, 10 de șef lucrări și două de asistent – pe perioadă nedeterminată și 11 posturi de asistent – pe perioadă determinată.

La Facultatea de Medicină Dentară: două posturi de profesor, patru posturi de conferențiar, două de șef lucrări și trei de asistent – pe perioadă nedeterminată și 7 posturi de asistent pentru pe determinată.

La Facultatea de Farmacie: două posturi de profesor și un post de șef de lucrări, pe perioadă nedeterminată

La Facultatea de Bioinginerie Medicală – un post de conferențiar – pe perioadă nedeterminată și un post de asistent, pe perioadă determinată.

Mai multe amănunte, pe site-ul UMF Iași, AICI