Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași este în plin proces de acreditare instituțională internațională conform standardelor Federației Mondiale de Educație Medicală (World Federation for Medical Education – WFME). Săptămâna această, o comisie din partea Agenției Independente de Acreditare și Rating (Independent Agency for Accreditation and Rating – IAAR) din Kazahstan, abilitată WFME, a venit la UMF Iași pentru a se asigura că Raportul de autoevaluare al Universității este elaborat corect, conform standardelor WFME.

Următoarea etapă este evaluarea propriu-zisă a Universității, pe baza unor indicatori: misiunea si obiectivele Universității, programele educaționale, evaluarea studenților, conducerea, resursele educaționale, corpul academic, evaluarea programlor de studiu, guvernanţa şi administraţia, precum şi inovaţia şi reînnoirea continuă. În acest sens, pentru realizarea raportului final, experții internaționali ai IAAR vor vizita bazele de învățământ și cercetare, vor avea întrevederi cu rectorul, prorectorii și decani celor patru facultăți, precum și cu studenți, medici rezidenți și cadre didactice ale Universității.

Facem eforturi deosebite și suntem într-un stadiu avansat de obținere a acestei acreditări pentru întreaga Universitate, nu pentru o singură facultate. Am primit un feedback pozitiv din partea membrilor comisiei IAAR, știm că suntem pe drumul cel bun pentru realizarea acestui obiectiv prioritar și așteptăm cu nerăbdare finalizarea raportului de evaluare. Este un demers important pentru că,  până în anul 2023, pentru a le fi recunoscute diplomele la nivel mondial, toate facultăţile de medicină vor trebui să fie evaluate după aceste standarde”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.