Evenimentul de diseminare a avut loc pe 15 decembrie 2019 și a inclus două sesiuni de TBL în Biochimie Clinică, urmate de trei sesiuni paralele de PBL in Gastroenterologie, Nefrologie și Biochimie Clinică. Participanții au fost 64 de studenți din anul 5 care au fost organizați în două grupuri TBL de 32 de studenți în două săli TBL (opt echipe TBL de patru studenți în fiecare cameră TBL) și respectiv trei grupuri PBL de 10 studenți fiecare în trei camere PBL.

Opiniile post-eveniment ale studenților au fost colectate și procesate folosind funcțiile statistice ale IBM SPSS 20 și Microsoft Excel. In marea lor majoritate (peste 90%), ele au fost bune si foarte bune asa cum rezulta din graficul de mai jos.

TBL si PBL sunt metode noi de invatare in invatamintul medical bazate pe pacienti virtuali.