Comunicat de presă – Consiliul Naţional al Rectorilor – 10 aprilie 2020

apr. 11, 2020 | @ Presa | 0 comentarii

Clic pentru a vizualiza

CNR apreciază eforturile depuse de toţi actorii implicaţi în învăţământul superior pentru a putea depăşi situaţia de criză în care ne aflăm. De asemenea, apreciem publicarea Ordinului ministrului educaţiei prin care se permite ca examenele de finalizare a studiilor să se poată susţine şi online, se creează posibilitatea de a ne desfăşura activitatea didactică şi evaluarea studenţilor online, în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar, cu condiţia ca universităţile să dispună de o platformă electronică adecvată.

Potrivit actului normativ, cadrele didactice au obligaţia de a raporta săptămânal activitatea desfăşurată prin intermediul platformelor online.

Pentru activităţile didactice de tipul laboratoarelor, proiectelor sau activităţilor de cercetare, acolo unde se impune interacţiunea “faţă în faţă”, ordinul prevede că acestea vor putea fi recuperate în sistem modular, intensiv, după încetarea stării de urgenţă. Potrivit aceluiaşi ordin, pot fi susţinute şi tezele de abilitare pe platforme online, în baza unor proceduri aprobate de senatele universitare.

Luând în considerare disponibilitatea de dialog a Ministerului Educaţiei şi Cercetării manifestata şi pe parcursul întâlnirii de astăzi, avem convingerea că şi pe viitor se vor putea identifica soluţii pentru a reglementa toate problemele sesizate de către insituţiile de învăţământ superior. Astfel, Consiliul Naţional al Rectorilor (CNR) a solicitat iniţierea unei ordonanţe de urgenţă/reglementari cu putere de lege, pentru aplicarea unor măsuri specifice în educaţie, pe întreaga perioadă a stării de urgenţă, care să permită derularea online a activităţii didactice, precum şi finalizarea în deplină legalitate a anului universitar curent.

Preşedinte CNR
Profesor Sorin Mihai Cîmpeanu