Societatea Studenților Medicinişti din Iaşi(SSMI), Societatea Studenților Stomatologi din Iaşi (SSS), Societatea Studenților Farmacişti din Iaşi(SSFI), Asociația Studenților Bioingineri (ASB) şi Societatea Studențească de Chirurgie din România (filialaIaşi), în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iaşi organizează sâmbătă, 12 mai 2018 a doua ediție a Simulării Concursului de Admitere.

Un număr de 1482 de candidați a optat pentru a susține Simularea Concursului de Admitere în cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, din Iași. Aceștia au completat formularul disponibil online în perioada 9 aprilie 2018 – 29 aprilie 2018, urmând cu atenție pașii pentru înscriere prezentați pe site-ul http://simulare-admitere.ssmi.ro/ .

Elevii înscriși sunt repartizați în amfiteatre și în sălile de lucrări ale Universității în mod aleator, pe baza specializării pentru care au optat: Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Bioinginerie medicală, Asistență Medicală Generală, Nutriție si dietetică, Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare, Tehnică dentară. Ei vor primi în cadrul Simulării Concursului câte o broșură alcătuită din teste tip grilă cu un număr diferit de întrebări pentru fiecare specializare, redactate exclusiv de către cadrele didactice ale Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iaşi. Candidații vor rezolva testele de Biologie, Fizică, Chimie sau Matematică în intervalul de timp de 3 ore prevăzut în Metodologia Examenului de Admitere.

Rezultatele vor putea fi regăsite ulterior pe site-ul http://simulare-admitere.ssmi.ro. Contestațiile se vor face în scris, completând o cerere tipizată, în sediul Societății Studenților Mediciniști Iași, în primele 4 ore de la finalizarea examenului simulat.

Întrucât organizarea Simulării Concursului de Admitere respectă cu strictețe punctele prezentate în Metodologia Examenului de Admitere desfășurat în vară, candidații au o ultimă șansă de a se familiariza cu atmosfera unei examinări importante pentru viitorul lor personal și profesional. În plus, aceștia au prilejul de a-și autoevalua cunoștințele dobândite până în prezent sub presiunea unui interval de timp stability limitat.

Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa din Iași a stabilit calendarul concursului de admitere la studii universitare de licență pentru sesiunea iulie 2019. Astfel, înscrierile vor avea loc în perioada 16-21 iulie, iar miercuri, 25 iulie, candidații vor susține testul grilă, cu durata de trei ore, pentru ocuparea locurilor subvenționate de la bugetul de stat și a locurilor cu taxa în lei.