Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa” din Iași va implementa, pentru anul universitar 2019 – 2020, proiectul de mobilitate  Erasmus (Acţiunea Cheie 1, AC1) pentru studenți, cadre didactice și personal administrativ, beneficiind de un grant de finanțare de 509233 euro. Față de anul trecut, suma alocată mobilităților Erasmus la UMF Iași a crescut cu 108%.

„Ne bucurăm că în acest an am primit o finanțare mult mai mare decât anul precedent, permițându-ne astfel să creștem numărul de mobilități outgoing, atât pentru studenți, cât și pentru doctoranzi, cadre didactice și personal administrativ. Grantul obținut va fi folosit atât pentru organizarea mobilităților, cât și pentru activități de promovare a universității și a programului Erasmus (participarea la târguri educaționale, consolidarea dimensiunii internaționale a activităților de educație și formare)”, a declarat prof. univ. dr. Monica Hăncianu, prorector Relații internaționale și parteneriate academice.

„Erasmus este unul dintre cele mai de succes programe de schimb transeuropene. Știm cu toții că Erasmus reprezintă mai mult decât schimb de experiențe, de stagii de practică și studiu în universități prestigoase din Europa. Erasmus le oferă studenților noștri posibilitatea cunoașterii unor alte culturi, limbi și mentalități, le deschide poarta spre o altă lume”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF iași.

Până în prezent, în acest an au avut loc la UMF Iași trei selecții pentru mobilitățile de studiu și plasament. Studenți, masteranzi și doctoranzii ai UMF Iași au putut opta pentru burse de studiu și plasament la universități din Belgia, Finlanda, Olanda, Spania, Bulgaria, Cehia, Croația, Franța, Germania, Italia, Lituania Slovenia,  Austria etc. Pentru mai multe detalii, vezi Ghidul Studentului Erasmus

Cu un buget total de 14,7 miliarde de euro pe o perioadă de șapte ani (2014 – 2020), Erasmus+ își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor și angajabilității (capacității de inserție profesională) prin oferirea unor  oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport. Acest buget este cu 40% mai mare decât nivelul precedent al cheltuielilor din perioada 2007-2013 și reflectă importanța pe care UE o acordă acestor domenii și angajamentul de a investi în ele.

Mai multe amănunte despre mobilitățile Erasmus, AICI