Centrul de Reușită Universitară al Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași, cu sprijinul Agenției Universitare a Francofoniei – Biroul pentru Europa centrala si orientală, organzează, și în acest an, concursul ”Jeune Chercheur”, adresat studenților UMF Iași.

Centrul de Reușită Universitară al  Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași  are misiunea de a susține strategiile instituționale precum și proiectele profesionale ale membrilor comunității noastre academice,  promovând în același timp valorile francofoniei.

Prezentul apel se referă la selecția, pe criterii științifice, a două proiecte de cercetare interdiciplinară, ale căror necesități financiare vor fi acoperite în limita a 300 de euro, pentru fiecare proiect în parte. Perioada de desfășurare a proiectului este de jumătate de an. După primele trei luni, participanții trebuie să predea un raport intermediar (maxim două pagini), urmând ca, după șase luni de lucru, să prezinte raportul final (3-4 pagini).

Directorul de proiect trebuie să fie student al UMF Iași, indiferent de linia de studii, iar munca de cercetare trebuie coordonată de cadre didactice.

Formularul de înscriere (clic pentru a-l deschide) trebuie completat și depus la Registratura UMF Iași, atât  pe suport de hârtie, cât și pe CD/DVD.

 

Calendarul concursului:

Depunerea formularelor cu descrierea proiectului: 12.05.2017 – 30.05.2017

Selecția: 30.05.2017 – 31.05.2017

Anunțarea rezultatelor: 31.05.2017

Perioada de desfășurare: 1.06.2017 – 30.11.2017