M-ERA.NET Call 2018: open 13 March – 12 June 2018

Acronim: M.ERA.NET 2

Finantator: Comisia Europeană, ERA-NET Cofund

Coordonator: Oesterreichische Forschungsfoerderungsgesellschaft – FFG, Austria Perioada de implementare: 2016-2021

 

M-ERA.NET 2 este un proiect  de tip cofund care reunește 43 de parteneri din țări și regiuni din întreaga Europă și din afara ei. În cadrul M-ERA.NET 2 se va lansa un apel transnațional co-finanțat, cu bugetul public preliminar național /regional, de aproximativ 35 de milioane de euro (plus cofinanțarea UE), precum și apeluri comune suplimentare pentru a facilita iniţierea de proiecte transnaționale de cercetare și dezvoltare tehnologică în domeniul cercetării materialelor, inclusiv materiale pentru tehnologiile energetice cu emisii reduse de carbon și tehnologii conexe de producție.

Obiective :

 

*   evidenţierea tehnologiilor energetice cu emisii reduse de carbon pentru a sprijini priorităţile Planului de actiune al Comisiei Europene în domeniul Climei si Energiei;

*   consolidarea comunității și a economiei europene în domeniul cercetării și inovării în domeniul materialelor;

*   mobilizarea unei mase critice de finanțare regională, națională și internațională pentru cooperarea cercetării transnaționale în domeniul științei și ingineriei materialelor, realizând astfel un efect de pârghie foarte mare în ceea ce priveşte solicitarea contribuției UE;

*   stabilirea programării strategice a activităților comune, adresîndu-se provocărilor societale și tehnologice printr-o abordare interdisciplinară;

*   cooperarea extinsă în domeniul cercetării în cadrul statelor membre ale UE și în statele asociate;

*   sprijinirea exploatării cunoștințelor create de-a lungul întregului lanț de inovare;

*   extinderea și aprofundarea cooperării internaționale cu organizațiile de finanțare din afara Europei şi sprijinirea consorțiilor de CDI cu parteneriate globale;

*   exploatare noilor evoluții și consolidarea cooperării durabile, pe termen lung între organizații de finanțare.

Parteneriat

 

*   Oesterreichische Forschungsfoerderungsgesellschaft – FFG, Austria

*   Bundesministerium Fuer Verkehr, Innovation Und Technologie – BMVIT, Austria

*   Agentschap Voor Innovatie Door Wetenschap En Technologie – IWT, Belgium

*   Fonds National de la Recherche Scientifique – FNRS, Belgium

*   Service Public De Wallonie – DGo6, Belgium

*   Fundacao de Amparo a Pesquisa Do Estado De Sao Paulo– FAPESP, Brazil Sao Paulo

*   Research Promotion Foundation – RPF, Cyprus

*   Bundesministerium Fuer Bildung Und Forschung – BMBF, Germany

*   Forschungszentrum Juelich Gmbh – JÜLICH, Germany

*   Karlsruher Institut fuer Technologie – KIT, Germany

*   Sihtasutus Esti Teadusagentur – ETAG, Estonia

*   Ministerio de Economia y Competitividad– MINECO,Spain

*   Agencia De Innovacion Y Desarrollo De Andalucia – IDEA, Spain

*   Instituto De Desarrollo Economico Del Principado De Asturias – IDEPA, Spain

*   Basque Government- Basque Country , Spain

*   Agencia Vasca de la Innovacion-Berrikuntzaren Euskal Agentzia – Innobasque ,Spain,

*   Agencia de Innovacion y Financiacion Empresarial de Castilla y Leon – ADE, Spain

*   Fundacion Para El Conocimiento Madrimasd -fmi+d, Madrid,Spain

*   CONSEIL REGIONAL DE LIMOUSIN – CR Limousin ,France Limousin

*   National Innovation Office NIH – NKFIH, Hungary

*   Science Foundation Ireland – SFI, Ireland

*   The Icelandic Centre For Research – RANNIS Iceland

*   Matimop, Israeli Industry Center For Research &Development – MATIMOP-ISERD,Israel

*   The Icelandic Centre For Research – RANNIS, Iceland

*   Ministero Dell’istruzione, Dell’universita’ E Della Ricerca – MIUR, Italy Calabria Region-CaR, Italy

*   Korea Institute for Advancement of Technology – KIAT, Corea

*   Lietuvos mokslo taryba – RCL, Lithuania

*   Fonds National De La Recherche – FNR, Luxembourg

*   Latvijas Ziatvijas Zinatnu Akademija – VIAA , Latvia

*   Stichting Materials Innovation Institute – M2i, Netherlands

*   Nederlandse Organisatie Voor Wetenschappelijk Onderzoek – NWO, Netherlands

*   Norges Forskningsrad – RCN, Norway

*   Narodowe Centrum Badan I Rozwoju – NCBiR, Poland

*   Narodowe Centrum Nauki – NCN, Poland

*   Fundacao Para A Ciencia E A Tecnologia – FCT, Portugal

*   Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii – UEFISCDI, Romania

*   Russian Federation Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises –FASIE, Russia

*   Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – MIZS, Slovenia

*   Slovenska Akademia Vied – SAS, Slovakia

*   Turkiye Bilimsel Ve Teknolojik Arastirma Kurumu – TÜBITAK, Turkey

*   Ministry of Science and Technology – MOST,Taiwan

*   Department of Science and Technology – DST,South Africa

M-ERA.NET-2018

Scopul acestui apel este de a finanța proiecte transnaționale ambițioase de cercetare, dezvoltare si inovare în domeniul materialelor, inclusiv a materialelor pentru tehnologii energetice cu emisii reduse de carbon și tehnologii de producție conexe.

Tematica:

Tema 1: Modelarea pe mai multe niveluri pentru ingineria și prelucrarea materialelor (M3EP)

Tema 2: Suprafețe, acoperiri și interfețe inovatoare

Tema 3: Compozite de înaltă performanță

Tema 4: Materiale funcționale

Tema 5: Noi strategii pentru tehnologii avansate bazate pe materiale în aplicațiile de sănătate

Tema 6: Materiale pentru fabricarea aditivilor

M-ERA.NET va sprijini lanțul de cercetare și inovare descris de nivelul de pregătire tehnologică (TRL).

Depunerea și evaluarea se vor face în două etape (pre-propuneri și propuneri finale). Consorțiile pre-propunerilor câștigătoare vor fi invitate să depună propunerea finală de proiect care va fi evaluată de către experți independenți pe baza criteriilor de selecție. Procedura de peer-review a propunerilor finale se bazează pe criteriile de evaluare ale H2020.

Instituțiile care aplică pentru finanțare trebuie să fie eligibile conform regulilor naționale de finanțare ale țărilor din care fac parte.

Pot participa parteneri de tipul: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizații de cercetare (institute de cercetare, universități, etc.).

Proiectele vor fi finanțate pe o perioadă de maxim 3 ani.