Comunicat de presă: UMF Iași primește 35,4 milioane de euro sprijin de la BEI pentru programul său de dezvoltare a campusului universitar

iun. 25, 2024 | @ Presa | 0 comentarii

  • Împrumutul acordat de către Banca Europeană de Investiții este destinat renovării, modernizării și construcției clădirilor universitare.
  • Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași va investi în total peste 70 de milioane de euro.
  • Proiectul îmbunătățește infrastructura Universității pentru educație și eficiența energetică a clădirilor.
  • Este al șaselea acord al Băncii Europene de Investiții cu o universitate românească, acord care a ridicat valoarea finanțării BEI a învățământului superior din România la peste 160 de milioane de euro.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași (UMF Iași) împrumută 35,4 milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru reabilitarea și modernizarea clădirilor campusului universitar. Tranzacția reprezintă primul împrumut extern al UMF Iași și prima operațiune a BEI în cadrul unei inițiative de 200 de milioane de euro pentru îmbunătățirea învățământului superior din România.

Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu, Rectorul UMF Iași, și Manuel Dueñas, șeful sectorului public de împrumuturi al BEI pentru Europa Centrală și de Sud-Est, au reprezentat cele două instituții la ceremonia de semnare desfășurată în campusul UMF Iași, în fața invitaților și a jurnaliștilor.

Din 2019, BEI a acordat împrumuturi în valoare totală de 125 de milioane de euro altor cinci universități românești pentru investiții în îmbunătățirea calității educației și a vieții studenților.

„Suntem mândri să adăugăm UMF Iași, o instituție de învățământ cu o reputație și o istorie impresionante, pe lista universităților susținute de BEI, printre care se numără multe universități de prestigiu din Europa”, a declarat vicepreședintele BEI, Ioannis Tsakiris. „Ne păstrăm angajamentul de a ne folosi resursele pentru dezvoltarea competențelor înalte și a învățământului superior, elemente esențiale pentru dezvoltarea unei economii inteligente, verzi și durabile, sprijinind dezvoltarea României. Randamentul investițiilor în educație – și în special în educația universitară – este imens. Absolvenții cu înaltă calificare sunt indispensabili pentru progresul social și economic.”

Universitățile românești de medicină, în mod deosebit, aspiră să se alinieze cu omologii lor europeni, atât în ceea ce privește programele academice, cât și activitățile de cercetare. Finanțarea BEI poate permite universităților românești să crească investițiile necesare atât pentru infrastructura educațională, cât și pentru cea de cercetare. BEI sprijină deja Universitatea de Medicină din București și Universitatea de Medicină din Târgu Mureș. De asemenea, BEI sprijină programele de dezvoltare ale campusului Universității Politehnica din București, Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Rectorul UMF Iași, Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu, a declarat că împrumutul reprezintă un vot de încredere în universitate.

„Semnarea contractului de împrumut cu Banca Europeană de Investiții reprezintă un moment important în evoluția Universității de Medicină și Farmacie «Grigore T. Popa» din Iași. Acest contract demonstrează în mod clar faptul că Universitatea noastră este sustenabilă din punct de vedere economic și financiar, reflectând încrederea pe care partenerii europeni o au în capacitatea noastră de a gestiona resursele și de a implementa proiecte de anvergură. Cu ajutorul acestor fonduri, vom dezvolta infrastructura Universității prin opt proiecte majore de investiții. Printre acestea se numără construirea unei noi cantine și a unei săli de sport, reabilitarea unui cămin studențesc, esențiale pentru bunăstarea studenților noștri. De asemenea, vom moderniza policlinicile stomatologice, asigurând astfel spații optime pentru învățământul clinic al studenților de la Medicină Dentară.

Fondurile vor susține crearea Centrului de Cercetări Fundamentale și a Centrului de Cercetări Materno-Fetale, ambele importante pentru dezvoltarea direcțiilor de cercetare ale Universității. Aceste centre vor oferi cadrul necesar pentru desfășurarea activităților de cercetare, aducând  beneficii pe termen lung întregii comunități academice.” a declarat Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

UMF Iasi a beneficiat, de asemenea, de sprijin financiar și tehnic din partea InvestEU, un program de colaborare dintre BEI și Comisia Europeană. Experții BEI și consultanții externi au oferit universității un un pachet complet de sprijin tehnic pentru pregătirea unei propuneri de finanțare bine argumentate, pentru a ușura accesul ulterior la finanțare.

Informații generale

Banca Europeană de Investiții (BEl) este instituția de creditare pe termen lung a Uniunii Europene deținută de statele membre ale acesteia. Instituția finanțează investiții solide care contribuie la obiectivele politicilor UE. Proiectele BEI consolidează competitivitatea, stimulează inovarea, promovează dezvoltarea durabilă, consolidează coeziunea socială și teritorială și sprijină o tranziție corectă și rapidă către neutralitatea climatică.

Grupul BEI, care cuprinde și Fondul European de Investiții (FEI), a semnat noi finanțări în valoare totală de 88 miliarde EUR pentru peste 900 de proiecte în 2023. Se așteaptă ca aceste angajamente să mobilizeze circa 320 miliarde EUR în investiții, sprijinind 400 000 de întreprinderi și 5,4 milioane de locuri de muncă.

Toate proiectele finanțate de Grupul BEI sunt în conformitate cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Grupul BEI nu finanțează investiții în combustibili fosili. Suntem pe drumul cel bun pentru a ne atinge obiectivul de a mobiliza 1 000 miliarde EUR pentru a sprijini investițiile în durabilitatea climei și a mediului în deceniul până în 2030, așa cum ne-am angajat în Foaia de parcurs a Băncii privind schimbările climatice. Mai mult de jumătate din finanțările anuale ale Grupului BEI sprijină proiecte care contribuie direct la atenuarea efectelor schimbărilor climatice, la adaptarea la acestea, precum și la un mediu mai sănătos.

Aproximativ jumătate din finanțările BEI din cadrul Uniunii Europene sunt direcționate către regiunile de coeziune, în care venitul pe cap de locuitor este mai mic. Acest lucru subliniază angajamentul Băncii de a promova creșterea favorabilă incluziunii și convergența standardelor de viață.

Activitatea BEI în Romania

În total, BEI a angajat finanțări de peste 19 miliarde EUR pentru 193 de proiecte din România de la începutul operațiunilor sale în țară, în 1991. Rezultatele de anul trecut includ acorduri în valoare de peste 2 miliarde EUR pentru facilitarea accesului la finanțare pentru IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare medie din România, inclusiv din agricultură, peste 1 miliard EUR pentru energie durabilă și resurse naturale sustenabile și peste 1 miliard EUR pentru orașe și regiuni durabile. O defalcare completă a activității de creditare a BEI în România, inclusiv exemple de proiecte și povești de impact, poate fi găsită pe pagina dedicată a site-ului Băncii.

Despre InvestEU Advisory Hub

Bazându-se pe succesul ElAH, InvestEU Advisory Hub funcționează ca punct unic de acces pentru promotorii de proiecte și intermediarii care caută sprijin consultativ, consolidarea capacităților și asistență tehnică legată de fondurile de investiții ale UE gestionate la nivel central. Centrul de consiliere InvestEU completează Fondul InvestEU prin sprijinirea identificării, pregătirii și dezvoltării proiectelor de investiții în întreaga Uniune Europeană. Împreună cu portalul InvestEU — instrumentul de relaționare online al UE — are scopul de a consolida mediul de investiții și afaceri al Europei. Gestionat de Comisia Europeană și finanțat de bugetul UE, InvestEU Advisory Hub conectează promotorii de proiecte și intermediarii cu parteneri consultanți pentru a ajuta proiectele să ajungă în stadiul de finanțare. BEI este principalul partener de implementare al Comisiei Europene a programului InvestEU.

Contacte pentru presă

BEI
Daniel Kozak | email: d.kozak@ext.eib.org | tel.: +352 4379 70905
Website: www.eib.org/press | Press Office: +352 4379 21000 — press@eib.org

UMF Iași
Ivona Burduja | email: ivona.burduja@umfiasi.ro | tel.:+40 232 301 689
www.umfiasi.ro