Candidații din acest an la concursul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași vor concura pe 725 de locuri bugetate distribuite astfel:

 • 300 la Medicină,
 • 55 la Asistență Medicală Generală,
 • 10 la Nutriție și Dietetică,
 • 89 la Medicină Dentară,
 • 34 la Tehnică Dentară,
 • 99 la Farmacie,
 • 74 la Balneofiziokinetoterapie și recuperare
 • 64 la Bioinginerie.

În plus, sunt puse la dispoziția elevilor din mediul rural 19 locuri (2 – Medicină Dentară, 4 – Tehnică Dentară, 6 – Farmacie, 5 – Asistență Medicală Generală și 2 – Nutriție și Dietetică), 6 locuri pentru romi (2 – Medicină, 1 – Asistență Medicală Generală, 1 – Medicină Dentară, 1 – Tehnică Dentară și 1 – Farmacie) și 34 locuri pentru români de pretutindeni.

Numărul de locuri cu taxă în lei este de 597, repartizate astfel:

 • 178 la Medicină,
 • 132 la Asistență Medicală Generală,
 • 36 la Nutriție și Dietetică,
 • 70 la Medicină Dentară,
 • 39 la Tehnică Dentară,
 • 85 la Farmacie,
 • 39 la Balneofiziokinetoterapie și recuperare
 • 18 la Bioinginerie.

Studenții internaționali au la dispoziție 624 de locuri pe cont propriu valutar.

„Numărul de locuri pe care-l punem la dispoziția candidaților la admitere în acest an este același cu cel de anul trecut, suntem la capacitatea maximă de școlarizare. Nu sunt modificări nici în privința disciplinelor de concurs, iar ponderea Bacalaureatului la media de admitere rămâne 10%” a declarat prof.univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

Admiterea la studii superioare în Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași, pentru toate ciclurile universitare (atât pentru locurile finanțate de bugetul de stat cât și pentru locurile cu taxă) se realizează numai prin concurs de admitere, în limita locurilor aprobate pentru anul respectiv.

Înscrierile la concursul de admitere la studii universitare de licență vor avea loc în perioada 15-20 iulie 2019 iar concursul de admitere va avea loc în data de 24 iulie 2019, sub forma unui test grilă, cu durata de trei ore. Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la Bacalaureat.

Disciplinele de concurs sunt următoarele:

 • pentru specializările Medicină și Medicină Dentară: Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – obligatoriu și Chimie organică sau Fizică – la alegere
 • pentru specializarea Farmacie: Chimie organică – obligatoriu și Biologie vegetală sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – la alegere
 • pentru specializările Asistență Medicală Generală, Tehnică Dentară, Nutriție și Dietetică: la alegere între Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) sau Chimie organică
 • pentru specializarea Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare, Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)
 • pentru specializarea Bioinginerie – la alegere între Matematică sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)

Taxa de înscriere la Concursul de Admitere:

 • specializările Medicină, Medicină Dentară, Farmacie – 350 de lei
 • specializările Asistență Medicală Generală, Nutriție și Dietetică, Tehnică Dentară, Bioinginerie și Balneofiziokinetoterapie și Recuperare – 250 de lei

Taxa de înscriere la concursul de admitere se va achita la Casieria U.M.F. „Grigore T. Popa” sau în contul deschis la B.R.D.-S.A. Iasi IBAN: R052BRDE240SV02421982400, CF: 4701100 . Cod taxa: 1593
Cod facultate:
– Facultatea de Medicina – 0101,
– Facultatea de Medicina Dentara – 0201,
– Facultatea de Farmacie – 0301,
– Facultatea de Bioinginerie Medicala – 0401.
Se va mentiona ca suma reprezinta c/v taxa înscriere concurs admitere, sesiunea iulie 2019, pentru specializarea unde doreste să se înscrie candidatul, precizându-se numele și prenumele acestuia. Documentul ce dovedeste achitarea taxei se va depune în original la dosarul de inscriere.

Numărul de întrebări dintr-un caiet de teză pentru fiecare disciplină și specializare:

* Procentul din paranteză reprezintă ponderea numărului de întrebări din caietul de teză

Candidații care au ca disciplină de concurs Chimie organică, Fizică sau Matematică vor primi de la Comisia de admitere, la intrarea în sala de concurs, un minicalculator neprogramabil. Acesta va fi returnat comisiei la sfârșitul concursului, odată cu predarea tezei.