S-a dat startul înscrierilor pentru concursul de admitere prin probă scrisă (test grilă)

iun. 6, 2024 | @ Academic | 0 comentarii

Calendarul înscrierilor pentru concursul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași prin probă scrisă (test grilă) a debutat pe 3 iunie și se va încheia pe 16 iulie. Reamintim că pentru ocuparea locurilor subvenționate de la bugetul de stat și a locurilor cu taxă în lei, pentru programele de studiu de 360 de credite, 300 de credite și 240 de credite: Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Asistență Medicală Generală, Bioinginerie, concursul de admitere constă în susținerea unei probe scrise (test grilă), cu durata de trei ore. Nota obținută la testul grilă, care va avea loc pe 21 iulie, reprezintă nota de admitere. Pentru programele de studiu de 180 de credite (Nutriție și dietetică, Tehnică dentară, Asistență de profilaxie stomatologică, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare), concursul de admitere se va organiza prin selecție pe bază de dosare, iar perioada înscrierilor este 10-16 iulie.

Înscrierea candidaţilor

Candidații se vor înscrie la concursul de admitere exclusiv on-line, prin completarea unui formular tip, accesând platforma dedicată concursului de admitere, de pe portalul www.umfiasi.ro, conform calendarului Concursului de admitere.

Documentele care vor constitui dosarul de concurs vor fi depuse on-line (scanate), în secțiuni specifice din platforma dedicată concursului de admitere.

Disciplinele de concurs

Pentru programele de studiu Medicină și Medicină Dentară
– Anatomia și Fiziologia omului – obligatoriu
și
– Chimie organică sau Fizică – la alegere

Pentru programul de studiu Farmacie
– Chimie organică – obligatoriu
și
– Biologie vegetală sau Anatomia și Fiziologia omului – la alegere.

Pentru programul de studiu: Asistență Medicală Generală,
la alegere între:
– Anatomia și Fiziologia omului
sau
– Chimie organică.

Pentru programul de studiu Bioinginerie,
la alegere între:
– Matematică
sau
– Anatomia și Fiziologia omului

Pentru mai multe informații, consultați METODOLOGIA.