S-a lansat al doilea apel transnaţional, în cadrul proiectului JPI-EC-AMR, pentru studii multidisciplinare, inclusiv abordări „One Health” pentru compararea strategiilor de prevenţie, control şi intervenţie cu scopul de a preveni dezvoltarea, transmisia şi infecţiile cauzate de AMR.

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este 21 martie 2017, ora 16:00 (CET).

Al doilea apel JPI-EC-AMR, ERA NET Cofund este finanțat de către 14 agenții de finanțare din 14 țări partenere în consorțiul proiectului.

Bugetul alocat de Ministerul Cercetării și Inovării pentru această competiţie este de 250 000 EUR.

Se pot depune propuneri de către organizații de cercetare din minim 3 ţări, care asigură finanțare pentru acest apel.

Propunerile de proiecte trebuie să acopere cel puţin una din următoarele arii tematice:

  1. studii pilot în domeniul „One Health” pentru a stabili fezabilitatea şi protocoalele pentru studii multicentrice şi studii multinaționale ale diferitelor strategii de prevenire sau de intervenție destinate prevenirii infecțiilor AMR în comunitate, de îngrijire a sănătății, cu relevanţă asupra  agriculturii și mediului. Abordarea One Health este încurajată, dar nu este obligatorie.
  2. evaluarea comparativă din punct de vedere economic şi al eficacităţii în ceea ce priveşte   implementarea de metode noi şi cu costuri reduse pentru detecţia rapidă şi diagnosticul infecţiilor cu  microorganisme cu rezistenţă multiplă la medicamente, pentru identificarea de terapii  şi căi de transmisie  pentru detecţia timpurie a  focarelelor de infecţie.
  3. investigațiile privind eficacitatea și eficiența strategiilor comportamentale de intervenţie, strategii de sensibilizare a publicului sau ale altor strategii care vizează reducerea consumului și a utilizării abuzive a antibioticelor, precum și dezvoltarea și transferul AMR.
  4. evaluarea noilor metode de îmbunătățire a standardele de igienă și de   reducere a  infecţiilor din spitale.
  5. evaluarea impactului noilor modalități de a standardiza folosirea antimicrobienelor precum și pentru datele cu privire la strategiile de intervenţie și de prevenire a rezistenței la antimicrobiene.

Mai multe informaţii despre al doilea apel JPI-EC-AMR, ERA NET COFUND pentru propuneri de proiecte de cercetare sunt disponibile pe pagina web a apelului.