Profesor emerit Dana Baran, membru marcant al UMF Iași, a primit premiul „Victor Babeș” al Academiei Române

dec. 11, 2023 | @ Academic | 0 comentarii

Academia Română a acordat premiul „Victor Babeș” doamnei prof.univ. dr. Dana Baran și regretatului prof univ. dr. Radu Iftimovici pentru lucrarea „Personalităţi şi contribuţii româneşti în medicina internaţională”, apărută în 2021 la Editura Academiei Române.

Pentru aceeași lucrare, prof. univ. dr. Dana Baran a primit și premiul „Carol Davila” din partea Academiei Oamenilor de Știință din România, în mai 2023.

Prof. univ. dr. Dana Baran a fost titular al disciplinei Istoria Medicinei din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Este secretar general al Societăţii Internaţionale de Istorie a Medicinei, membră a Comisiei de Istorie a Medicinei din cadrul Academiei Române, vicepreședintă a Societăţii Române de Istorie a Medicinei și membru în boardul editorial al publicaţiei „Deltos” (Journal of the History of Hellenic Medicine).

A scris peste 45 de cărți și capitole de carte, publicate atât în țară, cât și străinătate, dintre care amintim: „Societatea de Medici și Naturaliști Iași 1833. Prima Academie Europeană a Spiritului Național”, Editura „Gr.T.Popa” (două ediții: 2014, 2019); „Maria Ropală Cicherschi – prima femeie medic legist”, ed. „Gr. T. Popa”, 2016; „Decani și rectori ai Universității de Medicină și Farmacie din Iași (1879-2016)”. Autor: Dana Baran, Editura “Grigore T. Popa” U.M.F. Iași, 2016; „Ibn Sina – Avicenna, A Medico-Historical Paradigm”, in Kadircan Keskin¬bora, Revisiting Ibn Sina’s (Avicenna) Heritage, Berlin: Peter Lang Ed, 2021, pp.63-82; „Maria Ropala Cickersky, the first female forensic physician and her Portuguese echo”, in Maria do Sameiro Barroso, Ch. J.Duffin, J.A. Martins e Silva (eds), Insights into Portuguese Medical History: From the Birth of the Art of Asclepius, Cambridge Scholars Publishing, 2022, pp: 463-489.

Premiile Academiei Române se acordă oamenilor de ştiinţă şi litere, artiştilor români, din ţară sau din străinătate, pentru meritul de a fi contribuit, prin activitatea şi opera lor, la dezvoltarea culturii şi ştiinţei româneşti.

Conform regulamentului, propunerile pentru acordarea premiilor anuale se fac de către institutele de cercetare ştiinţifică, de către universităţi sau de către membrii Academiei Române până la data de 1 septembrie a anului calendaristic următor prezentării publice a lucrării şi se înaintează secţiilor ştiinţifice ale Academiei Române, care desemnează membrii juriului.

Membrii juriului întocmesc referate de apreciere, evaluând originalitatea fiecărei lucrări propuse, contribuţia acesteia la domeniul respectiv şi impactul asupra domeniului la nivel naţional. Aprecierea juriului este dezbătută în secţiile ştiinţifice, trimisă apoi spre analiză către Biroul Prezidiului Academiei, care o supune spre aprobare Prezidiului Academiei Române.

Durata întregii proceduri de propunere, evaluare, dezbatere şi decizie este de doi ani.

Decernarea premiilor are loc în luna decembrie a fiecărui an, în şedinţă solemnă a Adunării Generale a Academiei Române.