Sub umbrela EuroNanoMed III a fost lansat al 8-lea Apel Transnațional Comun pentru finanțarea proiectelor multilaterale de cercetare inovare privind nanomedicina, împreună cu Comisia Europeană, în cadrul mecanismului ERA-NET COFUND.

Apelul este deschis pentru propuneri inovatoare de cercetare transnaționale axate pe nanomedicină, temele fiind :

  • Medicină regenerativă
  • Diagnostic
  • Sisteme cu eliberare țintă

Mai multe informații despre cel de-al 8-lea apel EuroNanoMed III ERA NET sunt disponibile pe site-ul proiectului: http://www.euronanomed.net/joint-calls/8th-joint-call-2017-2/.

Pentru eligibilitatea propunerii depuse este necesar să consultați pachetul de informații:
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4536/Pachet-de-informatii-ERANETERANET-Cofund.html.

Termenul limită pentru depunere pre-propuneri este 16 ianuarie 2017.

Persoană de contact:
Mihaela MANOLE
E-mail: mihaela.manole@uefiscdi.ro 
Telefon: 021 30 23 863