Acronim: AAL
Finanţator: Comisia Europeană, Statele membre in Programul AAL
Perioada de implementare: 2014-2020

Apelul AAL2018  se adresează propunerilor transnaţionale inovatoare, multidisciplinare, care oferă soluţii din domeniul TIC cu aplicabilitate în orice zonă a domeniului AAL.

Anunţ Apel 2018: http://www.aal-europe.eu/call-challenge-2018
Textul Apelului: http://www.aal-europe.eu/wp-content/uploads/2018/02/Call-Text-2018-final-version-February-5-2018-Copy.pdf
Ghidul Aplicantului: http://www.aal-europe.eu/wp-content/uploads/2018/02/Guide-for-Applicants-AAL-Call-2018-13022018-FINAL.pdf
Formularul B de depunere a propunerilor pentru proiectele tradiţionale “collaborative projects”
Pachet de informaţii aprobat prin Decizia 9487/03.01.2017

Termen limită pentru trimiterea propunerilor: 28 Mai 2018, ora 5PM (CET).

Depunerea propunerii de proiect se face numai de către coordonatorul proiectului, pe site-ul Programului AAL.

Instituţiile care aplică pentru finanţare trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate la nivel european şi naţional menţionate în Ghidul Aplicantului.

Pot participa: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizaţii de cercetare (institute de cercetare, universităţi, etc.), asociaţii de seniori sau care reprezintă interesele acestora, instituţii publice.

Consorţiul de parteneri trebuie să cuprindă cel puţin 3 instituţii eligibile independente (persoane juridice) din cel puţin 3 state membre ale Programului AAL participante la Apel.

Durata de finanţare a proiectelor:

 • proiecte tradiţionale (“collaborative projects”): 18 – 36 luni
 • proiecte mici (“small collaborative projects”): 6 luni *

Propunerile depuse pentru proiectele tradiţionale (“collaborative projects”) trebuie să aibă din start un nivel de maturitate tehnologică TRL 5 (definit cf. Horizon 2020 – Work Programme 2016-2017/General Annexes).

Obiective:

 • crearea unor condiţii mai bune de viaţă pentru persoanele în vârstă şi consolidarea oportunităţilor în domeniul industrial în Europa, prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC)
 • crearea unei mase critice de cercetare, dezvoltare şi inovare la nivel european în domeniul AAL
 • asigurarea unui cadru coerent de cooperare la nivel european, compatibil diversităţii naţionale şi regionale
 • sinergia cu alte programe şi iniţiative europene.

State partenere şi asociate:

Pentru a permite o mai mare flexibilitate în ceea ce priveşte scopul, dimensiunea şi durata proiectelor, acest Apel introduce în premieră un nou tip de instrument, “small collaborative project” (detalii în documentele Apelului)*.

Principalele cerinţe solicitate propunerilor de proiect:

 • implicarea puternică a utilizatorilor finali, în special a celor secundari şi terţiari (definiţi cf. Text Apel) şi a altor parteneri importanţi (furnizori, finanţatori) în elaborarea soluţiilor propuse
 • o puternică orientare spre cerinţele pieţei, ţinând cont de tipul de piaţă pe care o vizează (piaţa consumatorilor particulari, sau piaţa reglementată)
 • includerea unor aspecte inovatoare în domeniul social şi economic
 • participarea semnificativă a întreprinderilor şi a altor parteneri de afaceri (în special a IMM-urilor)
 • asigurarea unei dimensiuni europene/internaţionale.

*Participarea României este condiţionată de obţinerea aprobării din partea Ministerului Cercetării şi Inovării