Calendarul concursului de admitere, sesiunea iulie 2022

ian. 26, 2022 | @ Academic | 0 comentarii

A fost stabilit calendarul concursului de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, sesiunea iulie 2022.

Perioada înscrierilor: 1 iunie – 17 iulie 2022

Testul grilă: 24 iulie 2022

Concursul de admitere din Sesiunea Iulie constă în susținerea unei probe scrise (test grilă) pentru ocuparea locurilor subvenționate de la bugetul de stat și a locurilor cu taxă în lei. Universitatea acordă cel puțin 10 locuri bugetate, în cadrul cifrei de școlarizare aprobate, din categoria locuri repartizate statistic, absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială. În cazul în care locurile nu se ocupă, Universitatea le distribuie către ceilalți candidați. Durata tezei este de 3 ore. Nota obținută la testul grilă reprezintă nota de admitere!

Concursul de admitere se organizează de către UMF Iași pe domenii de licență, la următoarele specializări:

A. Programe de studiu din domeniul Sănătate (reglementate sectorial și general):

 • Medicină (reglementată sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani)
 • Medicină Dentară (reglementată sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani)
 • Farmacie (reglementată sectorial, 300 credite – durata studiilor 5 ani)
 • Asistență Medicală Generală (reglementată sectorial, 240 credite – durata studiilor 4 ani),
 • Nutriție și Dietetică (reglementată general, 180 credite – durata studiilor 3 ani)
 • Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare (reglementată general, 180 credite – durata studiilor 3 ani)
 • Tehnică dentară (reglementată general, 180 credite – durata studiilor 3 ani)
 • Asistență de profilaxie stomatologică (reglementată general, 180 credite, durata studiilor 3 ani)
 • Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic (reglementată general, 180 credite – durata studiilor 3 ani)
 • Audiologie și protezare auditivă (reglementată general, 180 credite – durata studiilor 3 ani)

B. Domeniul Științe inginerești aplicate:

 • program de studiu Bioinginerie – 240 credite (durata studiilor 4 ani)

  Înscrierea candidaţilor, exclusiv online

  Candidații se vor înscrie la concursul de admitere exclusiv on-line, prin completarea unui formular tip, accesând platforma dedicată concursului de admitere, de pe portalul www.umfiasi.ro, conform calendarului Concursului de admitere. Documentele care vor constitui dosarul de concurs vor fi depuse on-line (scanate), în secțiuni specifice din platforma dedicată concursului de admitere.

  Susţinerea probei scrise

  În funcţie de programul de studiu, disciplinele de concurs sunt următoarele:

  Pentru programele de studiu Medicină și Medicină Dentară:

  – Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – obligatoriu și Chimie organică sau Fizică (la alegere)

  Pentru programul de studiu Farmacie:

  – Chimie organică (obligatoriu) și Biologie vegetală sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – la alegere.

  Pentru programele de studiu: Asistență Medicală Generală, Tehnică dentară, Nutriție și dietetică, Asistență de Profilaxie Stomatologică, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic: la alegere între Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) sau Chimie organică.

  Pentru programul de studiu Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare: Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)

  Pentru programul de studiu Audiologie şi protezare auditivă: Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)

  Pentru programul de studiu Bioinginerie: la alegere între Matematică sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)

  Corectarea tezelor

  După epuizarea timpului alocat probei scrise, se procedează la corectarea electronică a tezelor. Comisia de admitere a fiecărei facultăți procedează la transformarea punctajului în notă pentru fiecare teză (procedură asistată de calculator și verificată de comisia de corectură) și trecerea notei (cu două zecimale, fără rotunjire) pe teză.

  Convertirea punctajului înnotă se face astfel:

  Nota = 1 + 9 x (puncte primite) / (punctaj maxim)

  Afișarea rezultatelor

  Admiterea în învățământul superior, ca urmare a concursului, se face strict în ordinea descrescătoare a notelor obținute de candidați la concursul de admitere și în ordinea opțiunilor pentru programele de studiu, în limita numărului de locuri (bugetate și cu taxă) pentru fiecare program de studii.

  Nota minimă de admitere este 5.00 (cinci). Clasamentul final se va efectua numai pentru candidații care au obținut minimum nota 5.00 (cinci) laproba scrisă, întrucât această probă este eliminatorie. În cazul existenței mai multor candidați cu notă egală cu cea a ultimului loc repartizat inițial, se apelează la criterii de departajare după cum urmează:

  • punctajul obținut la materia obligatorie la proba scrisă (biologie)
  • media de la examenul de bacalaureat.

  Mai multe amănunte, AICI