Buletin informativ Ședință Senat – 11 mai 2021

mai 17, 2021 | @ Academic | 0 comentarii

Stimați colegi, vă informăm că marți, 11 mai 2021 Senatul Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași s-a întrunit în ședință ordinară.

Cu această ocazie am avut onorea de a fi alături de Dl Prof. Univ. Dr. Cristian Dragomir, la momentul aniversar de împlinire a 81 de ani. În discursul de omagiere Dl. Rector, Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu a evidențiat personalitatea marcantă a Dlui Prof. Univ. Dr. Cristian Dragomir în medicina  și chirurgia românească și a adresat mulțumiri pentru eforturile depuse în perioada 2006 – 2008 ca Rector al universității noastre. Alături de conducerea universității din acea perioadă, Dl. Prof. Univ. Dr. Cristian Dragomir prin înțelepciune, dar cu ”fermitate și precizie chirurgicală” a reușit să depășească impasul financiar în care se afla universitatea noastră și să o așeze pe calea progresului în care ne aflăm și în prezent. În cadrul festivității, Dl Rector al UMF Iași a înmânat  Dlui Prof. Univ. Dr. Cristian Dragomir o plachetă comemorativă ca semn de recunoștință. Momentul aniversar s-a încheiat cu discursul de mulțumire și apreciere a Dlui Prof. Univ. Cristian Dragomir pentru inițiativa de a menține legătura și a asigura continuitatea între genereții, totodată adresând urări de succes fiecăruia dintre noi și universității, în baza premisei că prestigiul și valoarea universității sunt un summum al succeselor individuale.

În numele întregului corp academic al Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași,  stimate Dle Prof. Univ. Dr. Cristian Dragomir vă dorim multă sănătate și vă spunem ”La Mulți Ani”!!!  

Președintele Senatului UMF Iași, Prof. Univ. Dr. Ioana Grigoraș a informat Senatul privind trecerea în neființă a Dlui Conf. Univ. Dr. Sergiu Teleman, Facultatea de Medicină, Disciplina de Morfopatologie, și a convocat un moment de reculegere, în memoria colegului nostru. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Ordinea de zi a ședinței Senat a inclus două puncte importante, după cum urmează:

  1. Aprobarea Planului Strategic al Rectorului pentru perioada 2021 – 2024.

Dl Rector, Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu în discursul de prezentare a Planului Strategic 2021 – 2024 a precizat faptul că acesta reflectă obiectivele și măsurile propuse în Planul Managerial al Rectorului și reprezintă atât un angajament de a duce la bun sfârșit proiectele începute în primul mandat cât și previziunea unor noi idei de dezvoltare a universității noastre.

Planul include 5 obiective strategice:

  • Promovarea unui proces de învățământ de calitate, centrat pe nevoile studenților corelat cu cerințele de pe piața muncii;
  • Dezvoltarea activității de cercetare-inovare și transfer tehnologic;
  • Promovarea unui mediu colaborativ de activitatea didactică și a unor servicii de calitate pentru membrii comunității universitare;
  • Extinderea relațiilor cu mediul economic și socio-cultural și promovarea universității la nivel național și internațional;
  • Intensificarea procesului de internaționalizare a universității.

Informații detaliate privind Planul Strategic  al Rectorului pentru perioada 2021 – 2024, inclusiv aspectele legate de Dezvoltarea Infrastructurii Educaționale  sunt disponibile la adresa: Newsletter (umfiasi.ro)

  1. Aprobarea raportului CEAC pentru anul universitar 2019 – 2020

Dl Prorector pentru Strategie Instituțională, Prof. Univ. Dr. Radu Iliescu a extras din recomandările comisiei CEAC următoarele trei aspecte:

  • necesitatea creării unei platforme informatice pentru administrarea tuturor documentelor tip raport care va facilita uniformizarea informațiilor în universitate;
  • adoptarea unei noi metodologii de acordare a burselor studențești în vederea creșterii gradului de accesibilitate a tuturor categoriilor de studenți ai universității noastre;
  • creare unei platforme de înregistrare a inserției pe piața muncii a absolvenților UMF ”Grigore T. Popa” Iași.

Raportul CEAC 2019 – 2020 in extenso este disponibil spre consultare întregii comunități academice la adresa: https://www.umfiasi.ro/ro/universitate/conducerea-universitatii/Senat/Hotarari/2021/Hotararea%20Senatului%20nr.%207%20din%2011.05.2021/Raport%20CEAC%20-%20an%20univ%202019-2020.pdf

Biroul Senat.
17 mai 2021