Buletin informativ Ședință Senat 15 iunie 2021

iun. 22, 2021 | @ Academic | 0 comentarii

Stimați colegi, vă informăm că marți, 15 iunie 2021 Senatul Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași s-a întrunit în ședință ordinară care a debutat prin sărbătorirea Dlui Prof. Univ. Dr. Carol Stanciu cu ocazia împlinirii vârstei de 84 de ani.

În alocuțiune de omagiere Dl Rector, Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu a prezentat câteva puncte care definesc personalitatea Dlui Prof. Univ. Dr. Carol Stanciu. Profesor de Medicină Internă și Gastroenterologie, membru de onoare al Academiei Române, membru al Academiei de Științe Medicale – Președintele filialei Iași, membru de onoare al Academiei de Științe a Republicii Moldova, fost Președinte al Societății Române de Gastroenterologie și Hepatologie, al Societății Române de Endoscopie Digestivă, al Societății de Medici și Naturaliști din Iași, reprezentant pentru Europa de Est în International Society for Disease of the Esophagus Dl Prof. Univ. Dr. Carol Stanciu este un reper în medicina națională și internațională contemporană. Spirit inovator și intuitiv, după efectuarea a numeroase stagii în Marea Britanie, Germania, Danemarca, Dl Prof. Univ. Dr. Carol Stanciu a adus o contribuție importantă în diagnosticarea și tratarea bolii de reflux gastroesofagian prin cercetările realizate și rezultatele publicate în reviste internaționale de renume. La nivelul local, Dl Prof. Univ. Dr. Carol Stanciu a pus bazele dezvoltării școlii de gastroenterologie și hepatologie moderne, ulterior a înființat Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie din Iași iar relativ recent a introdus, alături de echipa de chirurgie din cadrul Clinicii I a Spitalului Sf. Spiridon din Iași, transplantul hepatic. Abilitățile manageriale, care completează personalitatea medicală a Dlui Prof. Univ. Carol Stanciu au fost puse în slujba universității noastre pentru o lungă perioadă de timp prin alegerea domniei sale ca Rector al U.M.F. ”Grigore T. Popa” din Iași în 3 mandate (1992 – 2004) și Decan al Facultății de Medicină în mandatul 2004 – 2008. În semn de recunoștință și apreciere pentru toată activitatea care a adus un renume internațional școlii medicale ieșene Dl Rector, Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu a înmânat  Dlui Prof. Univ. Dr. Carol Stanciu, o plachetă aniversară. La final Dl Prof. Univ. Dr. Carol Stanciu a exprimat alese mulțumiri pentru inițiativa de omagiere a aniversării domniei sale și prețuirea pe care o poartă înaintașilor săi, colegilor și universității noastre ”această Alma Mater centenară”.

În numele întregului corp academic al Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași,  stimate Dle Prof. Univ. Dr. Carol Stanciu vă mulțumim pentru reperele pe care ni le-ați dăruit și vă dorim Mulți Ani cu sănătate!!!

În continuarea sedinței, Dna Prof. Univ. Dr. Ioana Grigoraș, Președinte al Senatului U.M.F. ”Grigore T. Popa” cu profund regret a anunțat trecerea în neființă a Dlui Prof. Univ. Dr. Mihai Radu Diaconescu, profesor de chirurgie, membru de onoare al Academiei de Științe Medicale din Romania,  și a Dnei Șef de lucr. Dr. Gabriela Elena Luca fost cadru didactic al Facultății de Medicină Dentară, disciplina de Protetică Fixă. La convocarea Dnei Președinte, Senatul UMF Iași a ținut un moment de reculegere.  Dumnezeu să le odihnească sufletele în pace!

Dl Prof. Uni. Dr. Radu Iliescu, Prorector al UMF Iași pentru strategie instituțională, evaluare academică și relații cu organizațiile studențești, sindicale, ONG-uri și comunitatea locală  a prezentat Senatului proiectul de parteneriat cu UNESS.fr și UNESS International. Început în anul 2018 acest proiect deschide foarte multe oportunități atât cadrelor didactice, cât și studenților universității noastre din programul de licență și ulterior în domeniul formării în rezidențiat, de a beneficia de educație medicală francofonă la standarde europene.   UNESS.fr (Universitatea Digitală Francofonă a Sănătății și a Sportului din Franța) este principalul organism academic de difuzare și valorizare a excelenței informatice în domeniul sănătății, care reunește toate universitățile din Franța care au facultăți de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie și Științele Vieții. Din acest organism s-a creat UNESS International, o inițiativă a comunității universitare franceze de a oferi platforme digitale de formare în domeniul sănătății. Aderarea noastră la această organizație asigură în prezent unui număr de 100 de studenți francofoni posibilitatea de a se pregăti pentru accesul la formarea în rezidențiat în Franța în condiții similare cu cele ale colegilor francezi. Prin accesul la Banque Française d’Entrainement (Baza de date franceză de pregătire) utilizatorii beneficiază de peste 18 000 de materiale de pregătire în domeniul medical pentru admiterea la rezidențiatul francez.

Relativ recent, parteneriatul cu UNESS.fr și UNESS International a fost extins prin accesul la platforma digitală de pregătire teoretică în rezidențiat creată cu scopul de a uniformiza formarea în rezidențiat la nivel național în Franța. În prezent rezidenții din specialitatea ATI, sub coordonarea dnei Prof. Univ. Dr. Ioana Grigoraș și a colegilor formatori de rezidenți din această specialitate, testează utilizarea acestei platforme urmând ca pe viitor, odată cu finalizarea platformelor pe diferite specialități să devină accesibile utilizatorilor noștri.  

În prezent suntem singura țară din afara spațiului francez care are acces la acestă bază de date. Rezulatele obținute până în prezent, evidențiază premisele unei colaborări multidisciplinare de succes atât pentru studenți și rezidenți cât și pentru cadrele didactice.

Confom ordinii de zi,  Senatul a fost informat, a analizat și a votat, după caz, următoarele puncte:

  1. Validarea rezultatelor alegerilor membrilor Consiliului Scolii Doctorale I.O.S.U.D. – UMF Iași, pentru mandatul 2021 – 2026, după cum urmează:

domeniul Medicină : Prof. Univ. Dr. Foia Georgeta Liliana, Prof. Univ. Dr. Amălinei Cornelia, Prof. Univ. Dr. Șerban Ionela Lăcrămioara 

domeniul Medicină Dentară: Prof. Univ. Dr. Forna Norina Consuela

domeniul Farmacie: Prof. Univ. Dr. Lenuța Profire

studenți doctoranzi: Găină Marcel Alexandru, Miftode Radu Ștefan.

  1. Dl. Rector, Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu a informat Senatul universității despre următoarele numiri :

– Dna Prof. Univ. Dr. Demetra Gabriela Socolov în funcția de Director al Consiliului Școlii Doctorale;

– 3 membri ai C.S.D. (personalităţi ştiinţifice recunoscute în ţară şi/sau străinătate, care nu sunt membri ai Școlii Doctorale):

  • Univ. Dr. Valeriu Cotea – Universitatea de Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” Iași
  • Cercetător științific gradul I Dr. Mariana Pinteală – Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iași
  • Senior lecturer Dr. Victor Țurcanu – King’s College Londra, Marea Britanie 
  1. Aprobarea structurii anului universitar 2021 – 2022.
  2. Aprobarea Regulamentului de studii universitare de licență, care va intra în vigoare începând cu prima zi a anului universitar 2021-2022 şi va fi afişat pe site-ul Universităţii.
  3. Aprobarea peședinților comisiilor de disertație, sesiunea iulie 2021, la Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Bioinginerie Medicală.
  4. Aprobarea Regulamentului de Funcționare și Organizare și a Organigramei Centrului de Inovarea și Transfer Tehnologic MAVIS.

Biroul Senat
15 iunie 2021