Click pentru a deschide flyer-ul de prezentare

In data de 2 mai 2017 s-a deschis apelul comun de proiecte de stiinta si tehnologie in cadrul proiectului ERA.Net RUS Plus.

Scopul apelului este acela de a crea o colaborare pe termen lung in  domeniul cercetarii si inovarii intre statele membre ale UE / tarile asociate si Rusia.
Propunerile pot fi depuse pe urmatoarele subiecte S & T:

1. Nanotehnologii
1.1 Nano-senzori avansati pentru mediu si sanatate
1.2 Noi nanomateriale functionale bazate pe design si modelare

2. Mediul / schimbarile climatice
2.1 Impactul schimbarilor climatice si al evenimentelor climatice extreme asupra mediului
2.2 Prevenirea si remedierea poluarii sistemelor acvatice

3. Sanatate
3.1 Medicina regenerativa, biomateriale si sisteme organ-on-a-chip
3.2 Descoperirea de droguri pentru cancer, boli cardiovasculare si infectioase

4.  Stiinte sociale si umaniste

4.1 Demografie, conflicte si probleme de securitate
4.2 Valori culturale traditionale si netraditionale
4.3 Oportunitati si provocari la nivel regional

5. Dezvoltare si coeziune sociala

5.1 Robotica
5.2 Proiectarea robotica si interactiunea om-robot
5.3 Robotii din agricultura, medicina, industrie, invatamant maritim si educatie

Prin proiectele S & T se inteleg proiectele comune de cercetare si dezvoltare (R & D) realizate de catre institutiile partenere (“consortiu”), concepute pentru a produce noi cunostinte prin cercetare stiintifica, fundamentala, experimentala si /sau teoretica, prin care fiecare echipa a parteneriatului urmareste in mod activ obiective specifice, cu scopul de a pune  in comun rezultate contribuind la realizarea unor obiective comune, bine definite.
Echipele care solicita finantare trebuie sa fie eligibile  pentru a primi finantarea din partea organizatiei nationale de finantare. Ele pot fi organizatii de cercetare sau universitati, IMM-uri care desfasoara activitati de cercetare si inovare sau alte entitati eligibile pentru finantare in conformitate cu legislatia nationala respectiva.
Consortiile proiectelor eligibile trebuie sa cuprinda parteneri din cel putin trei tari diferite, dintre care cel putin o echipa este din Rusia. Solicitantii care nu sunt eligibili pentru finantare pot adera la orice consortiu eligibil care depune o propunere, pe baza propriilor cheltuieli.

Propunerile vor fi depuse si evaluate intr-o singura etapa.

Durata unui proiect este de cel putin 24 de luni, dar nu trebuie sa depaseasca 36 de luni, functie de partile finantatoare implicate.

Pentru informatii detaliate privind criteriile nationale de eligibilitate si de finantare, va recomandam  sa contactati Punctul National de Contact inainte de a va prezenta propunerea.

Informatiile generale si Termenii de Referinta ai aplelui de proiecte in S&T sunt disponibile la:
http://www.eranet-rus.eu/en/196.php

Propunerile de proiecte se depun exclusiv in format electronic utilizand platforma PT-Outline,disponibila la: https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/RUS_ST2017.

Termenul limita de depunere a propunerii: 04.07.2017 la ora 15.00 CEST (16.00 ora Moscovei)
Tari participante:
Belgia, Bulgaria, Estonia, Elvetia, Finlanda, Germania, Letonia, Moldova, Romania, Rusia, Serbia, Slovacia, Turcia

Persoana de contact UEFISCDI:
Domnica COTET
E-mail: domnica.cotet@uefiscdi.ro
Tel.: +40 21 302 38 80