Buletin informativ Ședință Senat – 22 decembrie 2021

ian. 18, 2022 | @ Academic | 0 comentarii

Stimați colegi, vă informăm că Senatul Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași s-a întrunit în ședință extraordinară miercuri, 22 decembrie 2021.

În cadrul acestei ședințe a fost aprobată modificarea Metodologiei proprii privind admiterea  pentru anul universitar 2022 – 2023 prin excluderea din nota finală a procentului de 10%, corespunzător mediei obținute la examenul de bacalaureat. Media obținută la bacalaureat se păstrează drept criteriu de departajare pentru ultimul loc, în situația în care doi sau mai mulți candidați au aceelași punctaj.

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul universității la adresa:  https://news.umfiasi.ro/nu-se-mai-ia-in-calcul-media-de-la-bacalaureat-la-concursul-de-admitere-organizat-de-umf-iasi/  

În continuare, Dl Rector, Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu, a informat Senatul Universității următoarele:

  • în ședința ARACIS din data de 16 decembrie 2021, Școala Doctorală a I.O.S.U.D. – U.M.F. ”Grigore T. Popa” a primit acreditare pentru toate cele 3 domenii evaluate: Medicină, Medicină Dentară și Farmacie;
  • M.F. ”Grigore T. Popa” din Iași se află în top 10 Universități din România în clasamentul întocmit de U.E.F.I.S.C.D.I., pe baza rezultatelor obținute în perioada 2010 – 2020.

Dl. Prorector pentru Cercetare Științifică, Prof. Univ. Dr. Adrian Covic, a prezentat criteriile de clasificare și poziția Universității noastre în raport de aceste criterii. Raportul UEFISCDI asupra cercetării românești din perioada 2010 – 2020 poate fi consultat la adresa: https://news.umfiasi.ro/raport-uefiscdi-asupra-cercetarii-romanesti-din-perioada-2010-2020/

Un alt punct al ordinii de zi a vizat alegerea Președintelui Senatului U.M.F. ”Grigore T. Popa” din Iași.

Comisia de numărare a voturilor a avut următoarea componență:

  1. Prof. Univ. Dr. Vasile Drug – Facultatea de Medicină
  2. Prof. Univ. Dr. Victor Coastan – Facultatea de Medicină Dentară
  3. Prof. Univ. Dr. Nela Bibire – Facultatea de Farmacie
  4. Prof. Univ. Dr. Liliana Vereștiuc – Facultatea de Bioinginerie Medicală
  5. Mădălina Florea – reprezentant studenți

Membrii Senatului, au ales prin vot secret, pe Dna Prof. Univ. Dr. Irina-Draga Căruntu în funcția de Președinte al Senatului U.M.F. „Grigore T. Popa” Iași.

Biroul Senat
23 decembrie 2021