În acest week-end – 14-16 septembrie 2018 – la Centrul de Limbi Moderne al UMF „Grigore T. Popa” Iași, va debuta workshop-ul ”Norme şi principii de conduită morală şi profesională în mediul academic”, organizat în cadrul proiectulului ”Calitate în educaţie prin cunoaşterea şi respectarea deontologiei şi eticii academice”. Workshop-ul va continua în următoarele săptămâni, astfel: 20-23 septembrie și 28-30 septembrie 2018.

Pentru a participa la acest workshop, susținut de Prof. Dr. Irina Draga Căruntu, Conf. dr. Elena Toader, Conf. dr. Liviu Oprea și Asist. Univ. Bianca Hanganu s-au înscris 52 cadre didactice și 26 de studenți ai UMF „Grigore T. Popa” Iași.

Proiectul ”Calitate în educaţie prin cunoaşterea şi respectarea deontologiei şi eticii academice” își propune îmbunătăţirea calităţii actului educativ şi a deontologiei şi eticii academice în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi prin realizarea de bune practici şi implementarea unor mecanisme de instruire a cadrelor didactice şi a studenţilor în vederea aplicării normelor de conduită morală şi profesională de către comunitatea academică.

În cadrul acestui proiect se urmărește perfecţionarea continuă a comunităţii academice din cadrul UMF Iaşi în vederea creşterea nivelului cunoştinţelor privind normele de conduită morală şi profesională, promovarea respectării deontologiei şi eticii academice pentru prevenirea şi soluţionarea eficientă a situaţiilor de încălcare a normelor de conduită morală şi profesională precum şi a abaterilor de la bunele practici în cercetare în cadrul comunităţii academice din UMF Iaşi prin intensificarea activităţilor de verificare anti-plagiat precum și conştientizarea comunităţii academice a UMF Iaşi asupra importanţei normelor de conduită morală şi profesională în realizarea actului educativ şi a rolului de model, consilier şi factor motivator al cadrului didactic.

Proiectul ”Calitate în educație prin cunoașterea și respectarea deontologiei și eticii academice” – CEMED2018 este cofinanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională 2018, domeniul „Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice”.