Prof. univ. dr. Dumitru Preda,  ambasador al României în Republica Cuba (2011-2016), șef al Arhivei Istorice (1997-1998) şi director al Direcţiei Arhivelor Diplomatice (1999-2002) va susține prelegerea „Marea Unire a românilor, la 100 de ani”. Conferința va avea loc sâmbătă, 8 decembrie, de la ora 12.00, în Aula Magna „George Emil Palade”. La sfârștul prelegerii, va avea loc lansarea cărții domniei sale, „Campaniile armatei române pentru întregirea țării 1916-1920”.

Istoria este nu numai o pasiune pentru mine, este un mod de viaţă care mă ţine racordat permanent la problemele Ţării şi ale Umanităţii. Am fost interesat cu precădere de Războiul Întregirii Neamului, momentul decisiv al unui efort multisecular de fundamentare a unui stat român unitar, independent şi suveran, care să-i unească aproape pe toţi fiii săi”, mărturisea prof. univ. dr. Dumitru Preda, într-un interviu.

Prof. univ. dr. Dumitru Preda a absolvit Facultatea de Istorie din cadrul Universității București (1974) ca șef de promoție. A fost Bursier Fulbright la Universitatea Georgetown, Washington, DC, SUA (1997),  bursier al al MAp francez (1997) și bursier al MAE italian (1998-2002);

Activitate profesională:

 • Arhivist principal (1974-1977). Cercetător ştiinţific, apoi Cercetător ştiinţific principal (1977-1997) la Centrul de Studii şi Cercetări de Istorie şi Teorie Militară, din 1991 Institutul de Istorie şi Teorie Militară.
 • Din 1997 (prin concurs, loc I) este diplomat în Ministerul Afacerilor Externe. Promovat prin examen, a parcurs toate treptele ierarhice de la Secretar II până la gradul de Ministru Plenipotenţiar.
 • Șef al Arhivei Istorice (1997-1998) şi director al Direcţiei Arhivelor Diplomatice (1999-2002).
 • Editor coordinator al Colecţiei naţionale de Documente Diplomatice (1999-2004).
 • Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Cuba (2011-2016)
 • Misiuni diplomatice temporare în peste 20 de ţări.
 • Diploma de merit a Ministerului Afacerilor Externe pentru „contribuţie de excepţie la activitatea diplomatică a României” (2002).

Activitate didactică:

 • Profesor invitat la Academia Militară din Bucureşti (facultăţile de comandă şi de stat-major) 1980-1985;
 • Academia Militară Tehnică (1981-1986); Institutul Politehnic Bucureşti (1987-1989); Universitatea Bucureşti;
 • (Facultatea de Istorie 1990-1992); Institutul de Studii Superioare „Emil Racoviţă” (1992-1995); Universitatea;
 • Banatului Timişoara (1995-2002, decan onorific, 2000-2002). Profesor universitar asociat (relaţii internaţionale) al Universităţii „Ovidius” Constanţa (2006-2011). Profesor invitat la Loyola University (New Orleans 2001, 2002); conducător de doctorat (în curs de abilitare) Universitatea „Lucian Blaga” – Sibiu.
 • Profesor universitar de istorie şi ştiinţe politice (2001).

 Activitate ştiinţifică:

 • Membru al Biroului Comisiei de Istorie a Relaţiilor Internaţionale (2006, reales în 2015, din ian. 2011 şi Trezorier), al Comitetului de Bibliografie (din 1990, reales în 1995, 2000, 2005, 2010 şi reconfirmat în 2015) şi membru fondator (1990-1991) al Comité des Archives Militaires (International Commission of Comparative Military History); membru al Comisiei Române de Istorie Militară (membru al Biroului până în 2003), al Comitetului Arhivelor Militare (fost vice-preşedinte până în 2003), Comité d’histoire et stratégie balkaniques (fondator şi vicepreşedinte 2000), Association Internationale d’Histoire Contemporaine de l’Europe (din 1995).
 • Autor, co-autor şi editor/coordonator a peste 55 volume şi 170 studii şi articole publicate în România şi alte 10 ţări.

Premii: Premiul „Mihail Kogălniceanu” pentru Istorie al Academiei Române (1994), Marele Premiu al „Revistei Române de Istorie Militară” (1992, 1994, 1996), Premiul „N. Iorga” (1998) al „Revistei Române de Istorie Militară”, Premiul „Dimitrie Onciul” (1999), Premiul special (2002), Premiul „Grigore Gafencu” (2009, 2010) și Premiul „Eudoxiu de Hgurmuzaki” (2011) ale Fundaţiei şi revistei „Magazin Istoric” etc.

Autor, co-autor şi editor/coordonator a peste 55 volume şi 170 studii şi articole publicate în România şi alte 10 ţări.

În 1998 a iniţiat o importantă reformă în arhivele diplomatice (program de informatizare tehnologică cu sprijinul financiar al guvernului italian) în scopul prezervării tezaurului arhivistic diplomatic; a dezvoltat contactele şi cooperarea internatională în domeniu şi a organizat prima Conferinţă a arhivelor diplomatice din Sud-Estul Europei (mai-iunie 2002).