Studenții mediciniști din anii terminali au șansa de a câștiga o bursă oferită de Rețeaua de Sănătate REGINA MARIA  în valoare de 3000 de euro. Pentru UMF Iași sunt alocate două burse: una pentru un student din anul V, iar cealaltă pentru un student din anul VI. Cuantumul total al bursei este de 3.000 €, repartizați în 10 transe. Totalul burselor este de 6.000 €. Aceste burse se acordă exclusiv studenților din cadrul Facultății de Medicină.

Criterii de eligibilitate:

  1. Media de absolvire a anilor precedenti – 20%
  2. Activități extracuriculare și implicarea în proiecte sociale umanitare (conform CV). Documente justificative (ex. diploma de participare, certificat de participare) vor fi solicitate în caz de selecție – 30% c) Eseu – Manifesto personal al candidaților, prin care demonstrează care e viziunea lor despre felul în care își pot îndeplini misiunea de medic în România.

„Viziunea noastră este să stabilim cel mai înalt standard în serviciile medicale private din România, bazat pe cei mai buni medici, printr-un sistem solid, însuflețit de respect și grija pentru oameni și credem că pentru îndeplinirea ei trebuie să facem un pas în plus în mijlocul comunităților din care facem parte. Vrem să ne implicam în susținerea celor care aleg să rămână și să contruiască alături de noi, demonstrând în acest fel angajamentul pe termen lung pe care ni-l luăm pentru a oferi servicii medicale de calitate comunității locale. În contextul în care în România ne confruntam cu un exod masiv al medicilor, prin astfel de inițiative îi putem convinge pe tineri să rămână și să își urmeze vocația în tara. Propunem studenților la medicina o temă generoasă și, mai ales, inspiraționala pentru redactarea unui eseu, care să pornească de la realitatea enunțată mai sus. Medici și asistente care termină facultatea în România nu își găsesc împlinirea vocației în orașul sau tara unde trăiesc. De aceea, întrebare care se pune este «Cum crezi că inteligenta artificială/ tehnologiile digitale vor contribui la dezvoltarea medicinei și care sunt specialitățile asupra cărora crezi că vor avea un impact semnificativ?» Astfel, fiecare eseu trimis va fi un Manifesto personal al candidaților la bursă, prin care vor demonstra care e viziunea lor despre felul în care își pot îndeplini misiunea de medic în România.”, explică organizatorii alegerea temei din acest an.

Eseul trebuie să aibămaxim 1 pagina A4, cu un minim de 2500 și un maxim de 3.000 de caractere – 50%

În plus, studenții trebuie sa fie făra credite restante din anii anteriori de studiu și integraliști la finalul fiecărei sesiuni pentru care se calculează bursa, să aibă o bună reputație.

De asemenea, studenții trebuie să facă dovada participarii la cursuri/seminarii/practică (cel puțin 70%). În cazul în care, după acordarea bursei, unul dintre criteriile de mai sus nu mai este îndeplinit, CMU, prin decizie motivată, poate dispune suspendarea sau chiar încetarea acordării bursei.

Cei interesați se pot înscrie pe site-ul https://www.reginamaria.ro/bursa-valorilor-regina-maria , unde sunt disponibile atât regulamentul, cât și criteriile de selecție.

“Bursa Valorilor” se adreseaza studentilor din Iasi, Universitatea de Medicina si Farmacie Grigore T. Popa, Facultatea de Medicina, anul V si VI.

“Bursa Valorilor” se adreseaza studentilor la medicina din Constanta, Cluj, Craiova, Iasi, Targu Mures, din anii V si/sau VI si studentilor scolii de asistenti medicali (anul terminal) din cadrul UMF Cluj.

Eseul ar trebui sa aiba maxim 1 pagina.