Clic pentru a mări

Antibiotice SA își deschide porțile pentru cea de a VIII-a ediție a ȘCOLII DE VARĂ  a+ în domeniile cercetare, dezvoltare și formulare farmaceutică, asigurarea și controlul calității, producție, medical și farmacovigilență. Cursurile au loc în perioada iulie – august 2017, de luni până vineri, cu o durata medie de 3 ore/ zi și nu presupun taxe de școlarizare.

Se pot înscrie absolvenți cu licență/master și studenți în anul final (licență sau master) ai Facultăților de Farmacie, Medicină, Chimie, Biologie, Inginerie chimică și Protecția mediului – specializările Chimia și ingineria substanțelor organice, Inginerie chimică, Inginerie biochimică.

ȘCOALA DE VARĂ a+ își propune să ofere viitorilor specialiști oportunitatea completării pregătirii universitare cu o serie de concepte profesionale și reglementări specifice industriei farmaceutice, dezvoltarea unor aptitudini și acumularea de cunoștințe utile în vederea unei posibile cariere în domeniul farmaceutic.

Lectorii, angajați din cadrul companiei, vor oferi informații din domeniile:

  • asigurarea și controlul calității în industria farmaceutică
  • tehnică farmaceutică aplicată și metode de formulare farmaceutică
  • metode de analiză, instrumente și tehnici de laborator
  • tehnologie și echipamente din industria farmaceutică
  • farmacovigilență
  • cercetare clinică în vederea autorizării medicamentelor
  • autorizarea medicamentelor, legislație și aspecte regulatorii în domeniul farmaceutic
  • biotehnologii și procese biologice în industria farmaceutică

Selecția participanților se va face prin evaluarea dosarelor și/sau interviu.

 

Criterii de selecție:

  • nota de absolvire la licență/master minim 8 (opt) –  în cazul studenților, media anilor de studiu minim 8 (opt) certificată pe bază de adeverință eliberată de instituția de învățământ
  • recomandare din partea cadrelor didactice din unitatea de învățământ pentru studenții din anii finali

Cursurile și workshopurile se vor desfășura la sediul companiei Antibiotice din Iași, str. Valea Lupului nr.1 – mijloc de transport în comun – traseul 20.

După încheierea cursurilor, participanții vor sustine o probă de evaluare a cunoștințelor, ce constituie preselecție pentru concursurile viitoare în scopul angajării pe posturi disponibile în cadrul societății.

Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită, până la data de 26 iunie, CV și scrisoare de intenție, însoțite de copie după documentul de absolvire sau adeverința de student și recomandare din partea instituției de învățământ pentru studenții din anii finali, la adresa: Antibiotice S.A., Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, cod 707410, Direcţia Resurse Umane, fax 0232-209633 sau e–mail: resurse.umane@antibiotice.ro, până la data de 26.06.2017.

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209300, 0232-209211