In data de 5 decembrie 2016  va fi lansat al 9-lea apel transnational pentru propuneri de proiecte in domeniul bolilor rare “Transnational Research Projects for Innovative Therapeutic Approaches for Rare Diseases”.

Agentiile de finantare care vor participa la apel sunt:

 • Austrian Science Fund (FWF), Austria
 • Research Foundation Flanders (FWO), Belgium, Flanders
 • Fund for Scientific Research – FNRS (F.R.S.-FNRS), Belgium*
 • Canadian Institutes of Health Research – Institute of Genetics (CIHR-IG), Canada
 • Fonds de recherche du Québec-Santé (FRQS), Québec (Canada)
 • Academy of Finland (AKA), Finland
 • French National Research Agency (ANR), France
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Germany
 • German Research Foundation (DFG), Germany
 • General Secretariat for Research and Technology (GSRT), Greece*
 • National Research, Development and Innovation Office (NKFIH), Hungary
 • Chief Scientist Office of the Ministry of Health (CSO-MOH), Israel
 • Italian Ministry of Health (MoH-IT), Italy
 • Regione Emilia-Romagna – Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (RER-ASSR), Italy*
 • Foundation for Biomedical Research and Innovation, Japan*
 • State Education Development Agency (VIAA), Latvia
 • National Centre for Research and Development (NCBR), Poland
 • Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI), Romania
 • National Institute of Health Carlos III (ISCIII), Spain
 • Swiss National Science Foundation (SNSF), Switzerland
 • The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK), Turkey

Scopul apelului este acela de a da posibilitatea oamenilor de stiinta din diferite tari sa dezvolte colaborari eficiente in proiecte comune de cercetare interdisciplinara, bazate pe complementaritate si schimb de expertiza, cu clara abordare pentru cercetarea translationala. Proiectele trebuie sa aiba ca tematica un grup de boli rare sau o singura boala rara (conform definitiei europene – boala ce afecteaza nu mai mult de 5 din 10.000 de persoane din Comunitatea Europeana, statele asociate si Canada).

Echipele de cercetare care aplica pentru finantare se supun criteriilor de eligibilitate nationale, specifice tarilor din care fac parte. Pot participa echipe de cercetare din organizatii de cercetare (universitati, institute de cercetare etc.) si intreprinderi. Vor fi finantate doar proiecte transnationale.

Fiecare consortiu trebuie sa cuprinda cel putin 3, dar nu mai mult de 6 grupuri de cercetare eligibile din minim 3 tari participante la apel. Intr-o propunere de proiect nu pot participa mai mult de 2 grupuri de cercetare eligibile din aceeasi tara.

Aplicantii sunt incurajati sa includa parteneri din tarile subreprezentate participante (Letonia, Polonia, Romania, Turcia, Ungaria), situatie in care numarul maxim de grupuri de cercetare implicate intr-un consortiu poate ajunge pana la 7.

Echipele de cercetare din tari care nu participa la apel pot participa in proiecte daca isi asigura finantarea din venituri proprii. Coordonarea consortiilor poate fi asigurata doar de echipe de cercetare din tarile participante la apel.

Depunerea propunerilor de proiecte se va face in doua etape. Termenul limita pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte va fi 01 februarie 2017.

Criteriile de eligibilitate nationale sunt disponibile aici.

Mai multe informatii vor fi disponibile pe pagina web a proiectului : http://www.erare.eu/.

Recomandări privind implicarea Universităţii în calitate de instituţie gazdă – Coordonator sau Partener de proiecte de cercetare:

1. Solicitantul se va adresa în timp util (cel puţin cu 2 săptămâni înainte de dead-line-ul competiţiei sau de data până la care trebuie să furnizeze informaţii şi date cerute de coordonatorul de consorţiu) Compartimentului de cercetare ştiinţifică în vederea obţinerii sprijinului administrativ pentru parcurgerea procedurii de implicare a UMF în propunerea de proiect şi pregătirea documentaţiei necesare.

2. Se depune o cerere la Registratura Universităţii la care se ataşează: draftul proiectului sau detalii privind proiectul (descrierea şi etapele proiectului, componenţa echipei din partea Universităţii şi implicarea ei în cadrul proiectului – work plan, bugetul alocat Universităţii detaliat pe capitole de cheltuieli).
În cazul în care este necesar (studiul presupune implicarea subiecţilor umani şi/sau teste pe animale de experienţă) odată cu cererea pentru aprobarea implicării UMF în propunerea de proiect se va prezenta şi:

 • avizul Comisiei de etica cercetării UMF Iaşi (solicitat conform informatiilor de aici),
 • avizul Comisiei de etica cercetării din cadrul spitalului, cât şi aprobarea conducerii spitalului privind implementarea proiectului (dacă este cazul).

3. Se analizează propunerea de proiect de către Comisia Ştiinţifică.

4. Se prezintă de către Prorectorul Ştiinţific în cadrul Consiliului de Administraţie solicitarea de participare la competitia de proiecte, în conditiile avizării acesteia de către Comisia Ştiinţifică.

5. Dacă propunerea de proiect primeşte aviz favorabil solicitantul poate participa în competiţia de proiecte şi va semna angajamentul şi declaraţia de abţinere de la conflicte de interese şi incompatibilitate.