Raportul rectorului UMF Iași, pentru anul universitar 2022-2023

mart. 27, 2024 | @ Academic | 0 comentarii

Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași, a prezentat marți, 26 martie 2024, în Sala Senat a UMF Iași, Raportul Rectorului Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași pentru anul universitar 2022-2023. Cea mai importantă realizare a acestui an universitar a fost implementarea primei sesiuni digitale la UMF Iași. „Acest sistem de evaluare a fost conceput prin integrarea elementelor din practicile universităților europene. Am considerat că realizând această schimbare am mai făcut un pas important pentru procesul de reformă curriculară, care trebuia făcut pentru a ne alinia la standardele europene și internaționale și pentru a ne pregăti studenții pentru o piață a muncii globală care utilizează deja aceste metode de evaluare”, a punctat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universității. 

Reforma educațională

În anul 2023 a fost implementat un sistem modern de evaluare a cunoștințelor studenților, care implică evaluarea din timpul anului, examenele practice eliminatorii și examenul teoretic în format digital. Astfel, toate examenele teoretice au fost susținute sub forma unor teste grilă, date pe tabletă, întrebările elaborate din timp de cadrele didactice au fost stocate într-o bază specială de date, iar studenții au obținut notele pe loc, corectura fiind asigurată de un soft integrat. Un alt avantaj al examenelor digitale constă în faptul că studenții au posibilitatea de a-și programa examenul oricând doresc, într-un interval de timp prestabilit.

De altfel, în anul universitar 2022-2023 Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași și-a propus un parcurs ambițios de digitalizare, de integrare a unor tehnologii și practici avansate. În acest sens, a fost demarat Proiectul Campus Digital pentru Învățământ Medical, finanțat prin PNRR, care are ca scopuri digitalizarea procesului educațional pentru toate ciclurile de studiu, inclusiv gestionarea integrată a admiterii, cursurilor și finalizării studiilor, înființarea de noi departamente, centre, laboratoare și biblioteci digitale și modernizarea celor existente, precum și actualizarea și implementarea de noi programe de formare a competențelor digitale. Proiectul include implementarea unui Sistem de Management al Documentelor integrat, asistenți AI, laboratoare de realitate virtuală, soluții de e-learning, sisteme de telemedicină pentru predare clinică, sisteme de management al fluxurilor de lucru, soluții de interoperabilitate națională/internațională, Active Directory pentru autentificarea utilizatorilor, sisteme de plată online integrate, măsuri de securitate a informațiilor și soluții mobile pentru acces ușor.

Reducerea normei didactice

O altă decizie importantă pentru universitate a fost reducerea normei didactice și încurajarea cadrelor didactice să dedice mai mult timp activității de cercetare, precum și reducerea formațiunilor de studiu, astfel încât să poată fi asigurat un raport optim între studenți și cadrele didactice. Un alt rezultat al acestor demersuri a fost creșterea numărului de posturi didactice disponibile, creându-se astfel premisele pentru atragerea tinerelor cadre didactice în sistemul educațional.

Internaționalizare

„Cu un corp studențesc internațional alcătuit din peste 2900 de studenți și parteneriate solide cu peste 90 de instituții academice din întreaga lume, UMF Iași se distinge ca o instituție veritabil cosmopolită. Diversitatea lingvistică și culturală îmbogățește experiența educațională, facilitând schimbul de idei și cunoștințe într-un mediu academic stimulativ și incluziv”, a subliniat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu în raportul său.

Ca puncte distincte în planul de internaționalizare, în anul universitar 2022-2023 s-au remarcat mai multe parteneriate, premii și evenimente:

 • Consolidarea, în noiembrie 2022, a parteneriatul strategic cu Universitatea Semmelweis din Budapesta (SU), cea mai veche universitate de științe medicale din Ungaria, prin decernarea titlului de Doctor Honoris Causa din partea Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași domnului prof. univ. dr. Béla Merkely, rectorul Universității Semmelweis din Budapesta, ocazie cu care cele două universități au stabilit un plan strategic comun de colaborare.
 • Acordarea rectorului UMF Iași, prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, a distincției „Ordre des Palmes Académiques” a Republicii Franceze, în grad de Ofițer, o recunoaștere a efortului depus pentru consolidarea cooperării universitare, științifice și culturale între Franța şi România.
 • Găzduirea de către Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, în perioada 8-12 martie 2023, a primei ediții a Congresului Internațional Francofon de Medicină și Stomatologie din România pentru studenți și tineri medici, organizat de studenții Asociației Medicale a Studenților Francofoni din Iași (asociație care activează în cadrul UMF Iași).
 • Primirea vizitei de lucru a delegației Ministerul Sănătății din Israel la UMF Iași, ocazie cu care au avut loc întâlniri și discuții care au avut ca finalitate stabilirea unui cadru pentru consolidarea parteneriatelor academice în domeniul medical și oferirea celor mai bune condiții pentru formarea studenților din Israel.
 • Organizarea celui mai important eveniment medical al anului din România: Conferința Asociației Facultăților de Medicină din Europa (AMSE), găzduită de Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași în perioada 5-7 octombrie 2023. Organizatorii principali ai evenimentului au fost prof. univ. dr. Harm Peters, președintele AMSE și prof univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași și membru al Comitetului Executiv AMSE. Conferința AMSE a propus o temă de actualitate pentru profesioniștii din domeniul învățământului medical superior și al sănătății: „Transformarea digitală pentru profesiile din domeniul sănătății: îngrijirea pacientului, învățământ medical și cercetare”.

Educație și formare de calitate

Programele de licență

În anul universitar 2022-2023, UMF „Grigore T. Popa” din Iași a oferit o varietate de programe de studii de licență, structurate pe mai multe domenii și specializări. Conform Hotărârii de Guvern nr. 433/30.III.2022.

La data de 1 ianuarie 2024, UMF Iași a înregistrat un total de 9221 de studenți înscriși, dintre care 5858 studenți la Facultatea de Medicină, 1996 – la Facultatea de Medicină Dentară, 672 la Farmacie și 696 șa Bioinginerie Medicală.

„Din totalul studenților, 2537 sunt străini, provenind din 69 de țări, demonstrând astfel caracterul internațional al universității și atractivitatea sa pentru studenții din întreaga lume”, a subliniat rectorul.

Masterate

În anul universitar 2022-2023, universitatea a oferit 10 programe de masterat, inclusiv două în limba engleză, cu o concurență crescută pentru programele din domeniul sănătății. Admiterea la master se bazează pe un concurs anual, cu un număr variabil de locuri și o calitate impresionantă a candidaților, demonstrată de mediile de admitere între 7.74 și 9.91. Universitatea sprijină excelența studenților masteranzi prin acordarea de burse în diverse categorii, cu un total de 78 de burse acordate în anul universitar 2022-2023. Examenul de disertație, obligatoriu doar pentru absolvenții proprii, subliniază cunoașterea avansată și originalitatea în cercetare, cu rezultate remarcabile obținute de absolvenți.

Pe lângă educația de înaltă calitate, evaluările ARACIS au confirmat excelența actului didactic și de cercetare, cu reacreditarea și renumirea unor programe în domeniul Medicină Dentară.

Doctorate

Pentru anul universitar 2022-2023, au fost stabilite obiective majore de îmbunătățire a calității educației și cercetării, inclusiv formarea generală a studenților-doctoranzi și realizarea unui program de cercetare original. S-au alocat fonduri pentru finanțarea cercetării doctorale și s-a pus un accent deosebit pe combaterea fraudei intelectuale prin utilizarea unor sisteme anti-plagiat avansate.

Universitatea a raportat un număr de 588 de studenți-doctoranzi înmatriculați, cu o dinamică pozitivă a numărului conducătorilor de doctorat, care demonstrează calitatea înaltă a cadrului didactic. În anul universitar 2022-2023, au fost finalizate și susținute 58 de teze de doctorat, toate validându-se prin Ordin al Ministrului Educației.

Activitatea de cercetare a doctoranzilor a fost sprijinită în cadrul unor parteneriate, inclusiv programe de cotutelă și proiectul „Net4SCIENCE”. „Aceste colaborări oferă doctoranzilor acces la o rețea extinsă de resurse și oportunități de cercetare.”, a explicat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu.

Rezidenţiatul și Cursurile Postuniversitare

Concursul de rezidențiat s-a desfășurat în data de 19 noiembrie 2023, fiind organizat în cele şase centre universitare, cu o participare de aproximativ 400 de persoane în centrul universitar Iași și o implicare semnificativă a instituțiilor partenere. Au fost înregistrate scăderi ale numărului de candidați înscriși comparativ cu anul precedent, iar distribuția pe centre universitare a plasat UMF Iași pe locul secund ca opțiune pentru candidați. S-au evidențiat și rezultatele variate ale absolvenților la concursul de rezidențiat, cu punctaje maxime și minime obținute pe specialități.

Activitatea de formare profesională continuă a inclus cursuri postuniversitare și pentru obținerea atestatelor de studii complementare, cu o ofertă variată și actualizată. S-au desfășurat 46 de cursuri, cu o participare totală de 1750 de cursanți și o rată de absolvire de 95,88%. S-au propus obiective pe termen scurt și mediu pentru îmbunătățirea calității și diversificarea ofertei de cursuri.

Cercetare avansată

În 2023, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a continuat să își consolideze infrastructura de cercetare, prin achiziții semnificative de echipamente și software de ultimă generație. Finanțările au provenit din diverse surse, inclusiv bugetele proiectelor de cercetare în curs, fonduri structurale europene (POCU, POR etc.), precum și din fondurile proprii ale universității, alocate prin granturile interne.

Comunitatea academică a fost activ implicată în proiecte de cercetare, cu o participare notabilă de 63 de doctoranzi, 17 studenți și 7 masteranzi în proiecte ERASMUS+. A fost un an prolific din punct de vedere științific, cu un total de 911 lucrări științifice publicate și indexate în baze de date internaționale.

Pe scena internațională, UMF Iași a derulat diverse proiecte majore, inclusiv 4 proiecte Erasmus+, contribuind la vizibilitatea internațională a universității. Pe plan național, s-a remarcat prin participarea activă în competiții de proiecte, subliniind angajamentul său față de excelența în cercetare.

Anul 2023 a fost marcat de implementarea a 33 de granturi interne de cercetare, subliniind angajamentul universității pentru susținerea cercetării și dezvoltării interne. De asemenea, au fost inițiate proiecte noi de dezvoltare instituțională, cu scopul de a adăuga valoare și a extinde capacitatea de cercetare și educație a UMF Iași.

Mobilităţi studenţi şi cadre didactice

În cadrul acestui an universitar, universitatea a realizat un total de 78 de mobilități (58 mobilități studii, 17 plasamente, 2 mobilități de predare si 1 staff), desfășurate sub egida programului Erasmus. Pentru a susține și a extinde aceste oportunități valoroase, contractul programului Erasmus a fost prelungit până la data de 31 iulie 2024.

Accesul la baze de date și reviste de specialitate

În anul universitar 2022-2023, au intrat în fondul Bibliotecii UMF Iași . „Grigore T. Popa” din Iași, prin achiziție, donații și schimb interbibliotecar, un număr de 2.149 volume publicații în valoare de 81.703,64 lei, ajungându-se la sfârșitul anului universitar la un număr de 280.858 volume publicații (cărți, reviste, audio-vizuale, etc.). În această perioadă în fondul bibliotecii au intrat un număr de 456 titluri de publicații, dintre care 159 titluri cu ani de apariție 2021-2023.

Prosperitate financiară

În plan financiar, finanțarea universității s-a efectuat în baza veniturilor proprii realizate, atât ca şi servicii în cadrul contractului instituţional cu Ministerul Educaţiei, cât şi a resurselor obţinute din activităţile proprii desfăşurate.

Finanţarea  instituţională – valoarea contractului instituţional şi a actelor adiţionale a fost în sumă de  159.917.925 lei. Finanţarea complementară, valoarea contractului complementar şi a actelor adiţionale a fost în valoare de 4.818.421 lei. Totalul veniturilor încasate prin contractul instituţional şi complementar este de 164.736.346 lei.

Venituri şi cheltuieli 2023:

 • Total venituri universitate  anul 2023 – 309.166.028 lei
 • Total cheltuieli universitate  anul 2023 – 286.448.524 lei
 • Rezultatul patrimonial al exerciţiului la data de 31.12.2023, este reprezentat prin excedent în valoare de 22.717.504 lei
 • Lichiditățile la sfârșitul anului 2023 sunt în sumă de 553.342.338 lei

Resurse Umane

În anul 2023, Universitatea a realizat două sesiuni de concursuri didactice, a scos la concurs 172 posturi, reușind să ocupe 164 posturi vacante existente în statele de funcții, conform strategiei de dezvoltare a resurselor umane, realizate la nivel de departament.

Dezvoltarea infrastructurii educaționale

„Dacă în perioada 2016 – 2020, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a parcurs o etapă de dezvoltare patrimonială remarcabilă, etapa 2020-2024 este marcată la debut de darea în exploatare a Centrului de Simulare „Prof. univ. dr. Cristian Dragomir” din al doilea semestru al anului universitar 2020-2021, unitate organizatorică pentru care sunt depuse eforturi investiționale susținute, programate a fi continuate și în etapele ulterioare, menite să asigure standardele de învățare la cote optime, în pas cu tehnologiile și timpurile actuale”, se arată în raportul rectorului.

Reabilitarea și modernizarea Policlinica de Stomatologie Infantilă, care va deveni sediul Facultății de Medicină Dentară

Anul 2023 a însemnat pentru dezvoltarea patrimonială a Universității continuarea derulării executării lucrărilor de reabilitare şi modernizare Policlinica de Stomatologie Infantilă Iaşi, menite să asigure Universității spații generoase, moderne pentru activitățile Facultății de Medicină Dentară. Lucrările de construcții finalizate la începutul anului 2024 urmează a fi completate de dotarea spațiilor cu echipamente și mobilier specifice învățământului medical, specializarea medicină dentară.

Tot în vederea asigurării infrastructurii necesare activității didactice și de cercetare în cadrul Facultății de Medicină Dentară, Universitatea a preluat clădirea de patrimoniu a Policlinicii Boltă (Casa  Asigurării Meșteșugarilor), imobil pe care urmează să-l consolideze și reabiliteze și să-l folosească pentru activitățile didactice și de cercetare.

De asemeni, anul 2023 a însemnat derularea de lucrări de amenajări interioare și refacere fațade la Căminul de medici C9, iar pentru Căminul de medici C10 sunt în curs de derulare formalitățile de pregătire a documentațiilor necesare contractării lucrărilor.

Componentă pilon a planului strategic actual, Universitatea vizează asigurarea infrastructurii pentru Centrul de Cercetări Fundamentale. Anul trecut  a fost finalizat DALI-ul, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici și s-a atribuit contractul de lucrări.

Cantină și sală de sport

„Pentru asigurarea facilităților pentru studenți urmărim crearea de noi spații necesare unei cantine studențești în str. Universității 16 și organizarea unor spații generoase  destinate unei biblioteci virtuale (spații special amenajate), la momentul 2023 fiind în continuare în curs de elaborare/ aprobare documentații necesare lucrărilor ca urmare a realizării unui studiu de fezabilitate, indicatorii proiectați fiind aprobați în prima parte a lunii ianuarie 2024. Investiția vizată este estimată a fi în valoare de cca 65 milioane lei și urmează a se derula pe parcursul a cca 36 luni.

În ceea ce privește spațiile alocate disciplinei de educație fizică, pentru asigurarea unitară a condițiilor optime, ne-am propus edificarea unei noi săli de sport, fiind înaintate demersurile pentru construirea uneia noi în spațiul din Str. Sărăriei 220, în acest scop fiind contractate serviciile de realizare a documentației PUZ.”, se mai arată în raportul rectorului.

Tot în anul 2023 au fost finalizate lucrările în vederea amenajării holului central al clădirii Academiei, lucrări menite sa dea o noua imagine  Universității – valoarea lucrărilor fiind de peste 2,5 milioane lei.

„Ca parte a procesului investițional, în anul 2023 am realizat dotări de peste 17 milioane lei din care peste 11 milioane au fost din fonduri externe nerambursabile sau PNRR”.

În vederea dezvoltării infrastructurii educaționale și de cercetare, au fost demarate discuții pentru crearea în comun cu Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Cuza Vodă” din Iași a unui Centru de cercetări avansate de medicină fetală, neonatologie și ginecologie. Proiectul va include edificarea unui spațiu adecvat cu o suprafață desfășurată de cca 2.500 mp, dar și partea de echipare corespunzătoare. Valoarea estimată a investiției este de cca 10 milioane Euro.

Primul spital universitar

Una din cele mai importante noutăți este că Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a făcut primul pas în demersul de a dezvolta o rețea de spitale universitare. În urma evaluării realizate de Comitetul interministerial privind transferul rețelei sanitare (structură abilitată să avizeze cererile de transfer și să facă propunerile pentru emiterea de hotărâri de Guvern) UMF Iași a obținut punctaj maxim – 100 de puncte pentru proiectele de preluare a Spitalelor CFR Iași și CF Pașcani din subordinea Ministerului Transporturilor.

Proiecte majore de investiții

 • Centrul de Cercetări Fundamentale
 • Cantină cu spații de recreere în bibliotecă virtuală
 • Cămin 1 Mai A – consolidare, reabilitare şi mansardare
 • Sala de sport (str. Sărăriei 220
 • Consolidarea, reabilitarea și modernizarea Policlinicii Stomatologie Adulți Boltă (Casa Asigurării Meșteșugarilor)
 • Reabilitare şi modernizare a Clinicii de Stomatologie Infantilă
 • Cămin C10 – reabilitare și refuncționalizare spații de cazare
 • Consolidare, reabilitare Casa de oaspeți „Buțureanu”
 • Centru de cercetări avansate de medicină fetală, neonatologie și ginecologie
 • .Ansamblul „1 Decembrie 1918” (Cămin pavilion 9-10 și cantina) vizează remodelarea zonei din Str. Petre Andrei care include căminele 1 Decembrie și fosta cantină
 • Construirea unui ansamblu cu funcțiuni multiple în Str. Sărăriei 14
 • Biblioteca universitară „Grigore T. Popa” din Iași : investiții de consolidare și reabilitare,
 • Institutul de Anatomie (Modificare șarpantă, amenajare pod și refacere fațadă – proiectare și execuție)
 • Consolidarea și reabilitarea imobilului Facultății de Farmacie
 • Investiții în infrastructura care să producă energie verde necesară autoconsumului.

„Implementarea planului de investiţii va susţine dezvoltarea infrastructurii  didactice şi academice a UMF Iaşi şi va asigura alinierea la cerințele învățământului european. Valoarea estimată pentru dezvoltarea patrimonială în perioada previzionată pentru a susţine dezvoltarea infrastructurii UMF Iași este de aproximativ 110.500.000 euro.”, a subliniat rectorul.