Raportul rectorului UMF Iași, pentru anul universitar 2021-2022

mart. 30, 2023 | @ Academic | 0 comentarii

Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași, a prezentat joi, 30 martie 2023, în Aula „George Emil Palade”, Raportului Rectorului Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași pentru anul universitar 2021-2022. Printre cele mai importante realizări se numără implementarea sistemului de examinare pe tablete – evaluarea digitală, intensificarea procesului de internaționalizare și investițiile în infrastructură.

„Anul universitar 2021-2022 a fost unul plin de provocări induse de evoluția impredictibilă a pandemiei, de declanșarea războiului din Ucraina și de dezechilibrele evidente ale economiei la nivel local, regional și global. Realitatea dură cu care am fost confruntați ne-a întărit faptul că relațiile de colaborare cu alte universități din străinătate trebuie să constituie o componentă esențială a strategiei educaționale, de cercetare și manageriale a Universităţii. UMF Iași a reușit să depășească așteptările, comunicarea și leadership-ul fiind elementele cheie în abordarea acestor crize atât de complexe. De aceea, anul universitar 2021-2022 a fost marcat de reconfigurarea priorităților strategice și stabilirea direcțiilor de acțiune, trasând o serie de obiective prin Planul strategic 2021-2024”, a subliniat rectorul.

Intensificarea procesului de internaționalizare. Recomandările EUA

Elaborarea și implementarea unei strategii de internaționalizare este un obiectiv important al actualei conduceri a UMF Iași. Astfel, recomandările echipei de experţi internaţionali din cadrul programului IEP (Institutional Evaluation Program) al EUA (European University Associations) au fost analizate cu atenție, o parte dintre acestea concretizându-se în proiecte importante. Una dintre recomandările experților EUA a reprezentat crearea unui centru de operațiuni de internaționalizare. Astfel, în august 2022 a fost creată o nouă structură – Departamentul de Relații Internaționale – care, împreună cu Prorectoratul de Relații Internaționale, are ca obiectiv principal dezvoltarea dimensiunii internaționale, îmbunătățirea calității şi a relevanței actului educațional, sporirea vizibilității UMF Iași pe plan extern și atragerea studenților internaționali la programe de studiu din oferta educațională a universității.

O altă recomandare a experților EUA a fost ca Universitatea să utilizeze resursele oferite de platforma EURAXESS a Comisiei Europene, care susține interacțiunea dintre cercetători și antreprenori, universități și mediul de afaceri. Universitatea a îndeplinit procedurile de aderare la rețeaua europeană și a devenit punct local de contact EURAXESS, sub coordonarea UEFISCDI, prin semnarea angajamentului în septembrie 2022.

EUA joacă un rol esențial în modelarea învățământului superior și a cercetării la nivel european, prin expertiza sa în domeniu și datorită diversității membrilor săi. În septembrie 2021, UMF Iasi a făcut pașii necesari pentru a deveni membru titular (Individual Full Membership) al EUA, iar în noiembrie 2021 a obținut această calitate.

Tot în anul 2022, Universitatea a făcut un pas decisiv în stabilirea unui parteneriat strategic cu Universitatea Semmelweis din Budapesta (SU), cea mai veche universitate de științe medicale din Ungaria. Acest pas a reprezentat încheierea unui acord instituțional între IOSUD-UMF Iași și Centrul de Medicină Translațională (CTM) al Universității Semmelweis din Budapesta de organizare a programului de studii doctorale în co-tutelă.

Înființarea Biroului de Ranking

În anul academic 2021-2022 s-a demarat în cadrul universității un proces de consultare internă pentru înființarea Biroului de Ranking (BR) ca urmare a creșterii numărului de sisteme de ranking la care universitatea a participat și a importanței unei atitudini proactive în interpretarea rezultatelor obținute. BR va avea două componente: consultativă (formată din Rector și Prorectorul responsabil cu strategia instituțională) și executivă (formată din cadre didactice, reprezentanți ai studenților și personal administrativ). BR va avea ca obiective crearea de repozitorii, elaborarea de rapoarte instituționale referitoare la diferite obiective de dezvoltare sustenabilă, analiza rezultatelor de ranking și ranking-ul cercetării interdisciplinare.

În anul universitar 2021-2022, universitatea a participat pentru al cincilea an consecutiv la sistemul de ranking Times Higher Education, fiind clasată 1201+ la nivel mondial din 2112 universități de profil medical incluse. De asemenea, universitatea a participat și la clasamentul Times Higher Education Impact, unde a avut scorul cel mai mare la nivel național și performant la nivel european în ceea ce privește contribuția instituțională la îndeplinirea SDG3 (Good Health and Well-Being).

Programele de licenţă

„În ceea ce priveşte strategia programelor de licenţă, s-a urmărit dimensionarea optimă a cifrei de şcolarizare, ținând cont de aprobarea Ministerului, la care s-a adăugat numărul de locuri cu taxă”, a punctat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu.

2207 candidați au participat la concursul de admitere pe bază de test grilă, din luna iulie 2022. Cei 2207 de candidați au concurat pe 820 locuri fără taxă și 568 locuri cu taxă în lei. Cea mai mare concurență a fost la specializarea Medicină (concurență de  3.59/loc bugetat), iar cea mai mică la Asistență de Profilaxie Stomatologică.

Concursul de admitere pentru candidații internaționali s-a desfășurat în două etape. În prima etapă s-au ocupat locurile la Facultatea de Medicină (linia de studiu în limba franceză), Facultatea de medicină dentară (franceză și engleză). În etapa a doua, la Facultatea de Medicină (engleză) au participat aproximativ 260 de candidați pe doar 62 de locuri. Tot atunci s-au ocupat și locurile pentru Facultatea de Farmacie și Facultatea de Bioinginerie Medicală, specializarea Balneofiziokinetoterapie (engleză).

Ca în fiecare an, Universitatea a acordat șanse egale la educație categoriilor defavorizate și vulnerabile. Astfel, în anul universitar 2021-2022 au fost admiși la studii universitare de licență, pe locuri special dedicate, 4 rromi și 11 candidați din mediul rural.

Demersurile făcute de universitate de a atrage cât mai mulți candidați la concursul de admitere s-au concretizat printr-un număr mare de solicitări ale românilor de pretutindeni. Astfel, Ministerul Educației a aprobat 44 de locuri la concursul de admitere a românilor de pretutindeni, fără plata taxei de școlarizare.

Din totalul de 9041 studenţi, în UMF Iași studiază 1191 în limba engleză, 1231  în limba franceză şi 6619 în limba română. Din totalul celor 9041 studenți înscriși, 2403 sunt străini și 188 etnici români cu domiciliul în străinătate, provenind din 59 de țări.

Ca element de noutate, în luna februarie 2022 a fost aprobată de către Senatul universitar includerea manualului BARRON’S – Anatomie şi fiziologie umană pentru admitere la facultăţile de medicină, autori Barbara Krumhardt și I. Edward Alcamo, editura University Press Târgu Mureș, ediția 2022, ca resursă bibliografică unică pentru examenul de admitere pentru anul universitar 2023-2024 – proba de biologie, la Facultățile de Medicină Generală și Medicină Dentară din cadrul U.M.F.

De asemenea, în anul 2022 a fost aprobat un nou tip de bursă specială dedicată studenților pentru activități de cercetare, stagii clinice și școli de vară internaționale, cu numele „Prof. Carol Stanciu”.

Sesiunea digitală: cea mai importantă acțiune întreprinsă în anul 2022

„Probabil că cea mai importantă acțiune întreprinsă în anul 2022, a fost decizia de a implementa prima sesiune digitală la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, în luna ianuarie 2023”, a subliniat rectorul, în raportul său. „Astfel, am stabilit ca toate examenele teoretice să fie susţinute sub forma unor teste grilă, date pe tabletă, întrebările elaborate din timp de cadrele didactice vor fi stocate într-o bază specială de date, iar studenții vor obține notele pe loc, corectura fiind asigurată de un soft integrat. Un avantaj al examenelor digitale constă în faptul că studenții au posibilitatea de a-şi programa examenul oricând doresc, într-un interval de timp prestabilit.”

Masterate

La începutul anului universitar 2021-2022 exista un număr de 10 programe de masterat în domeniile medicină, medicină dentară şi ştiinţe inginereşti aplicate, dintre care două în limba engleză.

În anul universitar 2021-2022 au fost şcolarizaţi un total de 359 masteranzi în anii I şi II.

În anul 2022 au susţinut disertaţia un număr de 159 de absolvenţi.

Pe parcursul anului universitar 2021-2022, domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate a fost reevaluat în cadrul programului de reevaluare universitară, realizat de A.R.A.C.I.S. Calitatea actului didactic și de cercetare prin programele de master din domeniul evaluat, Biotehnologii medicale si biomateriale avansate și Bioinginerie clinică, a fost apreciată pozitiv, cele două programe de master obținând reacreditarea.

Doctorate

Începând cu anul universitar 2021-2022, planul de învățământ s-a modificat, cuprinzând 7 module obligatorii și 5 module opționale (din care studenții doctoranzi trebuie să urmeze 2 module la alegere).

La finalul anului universitar 2021-2022, au fost admişi la doctorat un număr de 130 de doctoranzi.

Pentru anul universitar 2022-2023, M.E. a alocat Universității de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi un număr crescut de granturi doctorale comparativ cu anii precedenți, respectiv 91 de locuri (granturi de studii) în regim de finanțare de la bugetul de stat, dintre care 38 locuri cu frecvenţă (cu bursă), 12 locuri cu frecvenţă (fără bursă) și 33 locuri cu frecvență redusă, fără bursă.

În calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, U.M.F. Iaşi a aprobat, pentru anul universitar 2022-2023, un număr de 85 locuri pentru doctorat în regim cu taxă (80 locuri cu taxă în lei și 5 locuri pe cont propriu valutar).

În urma concursului de admitere, au fost admişi un număr de 91 studenţi doctoranzi în regim de finanțare de la bugetul de stat, 46 cu frecvenţă, cu bursă şi 45 cu frecvență/cu frecvenţă redusă, fără bursă, 80 studenţi doctoranzi cu taxă în lei.

În anul universitar 2021-2022 au fost finalizate şi susţinute 56 teze de doctorat, 46 în domeniul Medicină, 6 în domeniul Medicină Dentară şi 4 în domeniul Farmacie.

Rezidenţiatul și Cursurile Postuniversitare

Concursul de rezidențiat s-a desfășurat în data de 20 noiembrie 2022, fiind organizat în cele şase centre universitare.

În centrul universitar Iași au participat la organizarea acestui concurs, aproximativ 500 persoane după cum urmează: 350 cadre didactice în diferite comisii, plus 50 de cadre didactice în calitate de rezerve precum și personal administrativ și auxiliar – aproximativ 100 de persoane.

La UMF Iaşi s-au înscris 1752 candidați – cel mai mare număr, după UMF Bucureşti, respectiv: 1024 pentru domeniul Medicină (pe 572 locuri și 42 posturi), 614, pentru Medicină Dentară pe 76 de locuri şi 336 candidați pe 53 locuri, pentru domeniul Farmacie.

La nivel naţional, suntem a doua universitate ca opţiune pentru candidaţi la intrarea în rezidențiat pentru 2 din cele 3 domenii (Medicină și Medicină Dentară), excepție făcând Farmacia pentru care ne clasăm pe locul 3.

Centrului Universitar Iaşi i-au fost alocate, în sesiunea 20 noiembrie 2022, pentru cele 3 domenii, un număr de 740 locuri şi posturi.

„În 2022, rezultatele absolvenților noștri au rezultat în clasarea universității noastre pe locul 5 la domeniul medicină și pe locul 4 la celelalte 2 domenii: medicină dentară și farmacie, pe baza procentului de promovabilitate al absolvenților promoției 2022, respectiv: 90.71% la Medicină, 77.97% la Medicină dentară și 84.21% la Farmacie.”, se arată în raportul rectorului.

În urma concursului de rezidenţiat din 20 noiembrie 2022, în anul 2023 au fost înscrişi la UMF Iaşi 683 rezidenţi, iar numărul total de rezidenți înscriși este de 3547.

în anul 2022 Ministerul Sănătății a organizat două sesiuni de examen medic specialist (martie/octombrie), unde s-au înscris înscris 568 candidaţi și o sesiune de primariat unde s–au înscris 253 candidați.

În anul universitar 2021 – 2021 au fost propuse 96 cursuri postuniversitare, din care s-au efectuat 46 (un curs s-a repetat de 5 ori și unul de 2ori). S-au înscris 1750 cursanți şi au absolvit 1678 (95,88%).

Cercetare avansată

Principalele surse ale dezvoltării infrastructurii de cercetare în anul 2022 au constituit-o achizițiile de echipamente și software dedicate având ca finanțare bugetele proiectelor de cercetare aflate în derulare în anul 2022, fondurile structurale accesate de Universitate în cadrul programelor POCU, POR etc., dar și fondurile bugetului pentru dotări și investiții al Universității din care o parte alocate prin granturile interne cu finanțare din veniturile proprii.

În anul 2022 au participat în proiecte de cercetare și proiecte ERASMUS+ 63 de doctoranzi, 17 studenți și 7 masteranzi.

În această perioadă au fost centralizate 887 articole (cadre didactice titulare, cercetători postdoctorali, cercetători în formare – doctoranzi, masteranzi, studenți) și au fost aprobate următoarele 3 cereri de brevet de invenție.

Pe plan internațional, în anul 2022 s-au derulat la UMF 4 proiecte Erasmus+, 2 proiecte H2020, 1 proiect Digital Europe, 1 proiect EuroNanoMed, 1 proiect UEG și 1 proiect Nato-Sps.

Pe plan național, la competițiile organizate de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în cadrul PNCDI-III au fost depuse 20 de proiecte.

În perioada 1 ianuarie–31 decembrie 2022 s-au derulat cele 20 granturi interne de cercetare finanţate în cadrul programului de granturi interne din competițiile organizate în anul 2020 și 2021.

Proiectele noi de Dezvoltare ale Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași în anul 2022 au fost rezultatul scrierii și depunerii spre finanțare a unor noi idei. Acestea s-au adăugat celor aflate în evaluare și prin implementarea/sustenabilitatea proiectelor aflate în derulare/ finalizate în cadrul programelor: POCU, POR, CNFIS – Fondul de Dezvoltare Instituțională, Banca Mondială – Ministerul Educației Naționale – proiecte ROSE, Uniunea Europeană – Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, Planul Național pentru Redresare și Reziliență.

În decursul anului 2022 au fost depuse 7 proiecte pentru fondul CNFIS- FDI și au fost finanțate toate.

Un alt proiect finanțat prin PNRR, pentru care a fost semnat contractul de finanțare în data de 30.12.2022 și unde UMF Iași este partener 4 este: “Crearea, Operaționalizarea și Dezvoltarea Centrului Național de Competență în Domeniul Cancerului” (CNCC).

În perioada raportată au fost depuse și cereri de finanțare (proiecte) POR, Granturi pentru Universități ROSE, Fondul de Dezvoltare Instituțională FDI-CNFIS pentru diversificarea în acest fel a resurselor financiare disponibile dar și a posibilităților de colaborare internațională și a activităților posibile de a fi implementate.

Sunt în sustenabilitate 37 de proiecte de peste 150 de milioane de euro. Proiectele în sustenabilitate sunt cele în care a fost finalizată implementarea, dar noi le urmărim și ulterior. În perioada 2016-2022 avem proiecte de peste 250 de milioane de euro, iar acum, numai pe 2022, avem proiecte în valoare de peste 7 de milioane de euro finanțate. Acestea sunt sumele pe care le gestionăm în momentul de față.

Mobilităţi studenţi şi cadre didactice

Temerile, restricțiile de deplasare și măsurile preventive legate de pandemia COVID au condus, și în anul universitar 2021-2022, la o scădere semnificativă a numărului de mobilități. Astfel, s-au realizat 91 mobilități (62 mobilități studii, 27 plasamente și 2 mobilități de predare).

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași încurajează deplasările cu caracter științific ale tuturor membrilor comunității universitare, vizibilitatea în comunitatea științifică națională și internațională aducând beneficii întregii universități. Ca și în anul anterior, în contextul generat de pandemie, numărul participărilor la diferite manifestări științifice internaționale a scăzut.

Accesul la baze de date și reviste de specialitate

În ceea ce privește dotarea cu material bibliografic, în anul universitar 2021-2022 au intrat în fondul Bibliotecii U.M.F. “Grigore T. Popa” din Iași prin achiziție, donații și schimb interbibliotecar un număr de 5.848 volume publicații în valoare de 223.099,08 lei, ajungându-se la sfârșitul anului universitar la un număr de 278.970 volume publicații (cărți, reviste, audio-vizuale, etc.). În această perioadă în fondul bibliotecii au intrat un număr de  230  titluri de publicații, dintre care 118 titluri cu ani de apariție 2021-2022.

Comunitatea academică și implicit utilizatorii bibliotecii au avut acces on-line la importante baze de date medicale și reviste de specialitate. În plus, membrii comunității academice au beneficiat și de traininguri de utilizare organizate în colaborare cu furnizorii bazelor de date.

În plan financiar, finanţarea universităţii s-a realizat în baza veniturilor proprii realizate, atât ca şi servicii în cadrul contractului instituţional cu Ministerul Educaţiei și Cercetării, cât şi a resurselor obţinute din activităţile proprii desfăşurate, conform Legii nr. 1/2011 a Educației Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare şi a celorlalte prevederi legale aflate în vigoare, în următoarea structură:

Prosperitate financiară

Finanţarea  instituţională – valoarea contractului instituţional şi a actelor adiţionale a fost în sumă de  150.039.027 lei. Finanţarea complementară, valoarea contractului complementar şi a actelor adiţionale a fost în valoare de 4.370.244 lei. Venituri proprii realizate din activitatea de bază, în valoare de 171.995.151 lei. Totalul încasărilor realizate în cadrul activităţilor desfăşurate în anul anul 2022 este 325.999.619 lei.

Venituri şi cheltuieli 2022:

Total venituri universitate  anul 2022 – 333.389.741 lei

Total cheltuieli universitate  anul 2021 – 229.828.120 lei

Rezultatul patrimonial al exerciţiului la data de 31.12.2022 este reprezentat prin excedent în valoare de 103.561.621 lei. (20.712.324 euro).

Dezvoltarea infrastructurii educaţionale

Dacă în perioada 2016 – 2020, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a parcurs o etapă de dezvoltare patrimonială remarcabilă, etapa 2021-2024 este marcată la debut de darea în exploatare a Centrului de Simulare „Prof. univ. dr. Cristian Dragomir”.

Anul 2022 a însemnat pentru dezvoltarea patrimonială a Universității continuarea derulării executării Lucrărilor de reabilitare şi modernizare Policlinica de Stomatologie Infantilă Iaşi (lucrări contractate în anul 2020), „lucrări pe care estimăm să le finalizăm la finele anului 2023, menite să asigure Universității spații generoase, moderne pentru activitățile Facultății de Medicină Dentară.”

Tot în vederea asigurării infrastructurii necesare activității didactice și de cercetare în cadrul facultății de medicină dentară, Universitatea a preluat clădirea de patrimoniu a Policlinicii Boltă (Casa  Asigurării Meșteșugarilor), imobil pe care urmează să-l consolideze și reabiliteze și să-l folosească pentru activitățile didactice și de cercetare.

„Componentă pilon a planului strategic actual, Universitatea vizează asigurarea infrastructurii pentru Centrul de Cercetări Fundamentale, astfel că 2022 este momentul reper în care avem finalizat DALI-ul și aprobați indicatorii tehnico-economici, astfel că, suntem pregătiți ca de la debutul anului 2023 să demarăm lucrările la acest obiectiv de investiții (procedura de achiziţie fiind finalizată în luna decembrie a anului 2022).”

Tot în anul 2022 au fost contractate lucrări în vederea amenajării holului central al clădirii Academiei, lucrări menite sa dea o noua imagine  Universităţii – valoarea lucrărilor fiind de peste 2,5 milioane lei.

„În vederea dezvoltării infrastructurii educaționale și de cercetare, am demarat discuții pentru crearea în comun cu Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Cuza Vodă” din Iași a unui Centru de cercetări avansate de medicină fetală, neonatologie și ginecologie. Proiectul va include edificarea unui spațiu adecvat cu o suprafață desfășurată de cca 2.500 mp, dar și partea de echipare corespunzătoare. Valoarea estimată a investiției este de cca 10 milioane Euro.”, a anunțat rectorul.

Un aspect demn de menționat pentru anul universitar 2022, este inițirea discuțiilor cu Banca Europeană de Investiții, pentru obținerea unui împrumut destinat dezvoltării infrastructurii educaționale și de cercetare.

Proiecte majore de investiții (perioada 2021-2024)

 • Continuarea dotării cu echipamente a Centrului de Simulare.
 • Începerea lucrărilor la corpul de clădire din str. Doctor Iacob Cihac, unde va funcționa Centrul de Cercetări Fundamentale, centru care va constitui o structură de cercetare de tip platformă integrată, asigurând infrastructura pentru o cercetare de excelență, cu caracter fundamental și aplicativ, interdisciplinar și transdisciplinar, în direcții fundamentale pentru sănătate: biologie moleculară, genetică, imunologie, patologie și farmacoterapie și dezvoltare farmaceutică. Obiectivul major al Centrului de Cercetări Fundamentale constă în translarea cunoștințelor de medicină moleculară spre medicina de precizie;
 • Construirea unui nou imobil în locația din str. Sărăriei (fosta sală de sport) care va găzdui, la nivelul inferior, o cantină modernă, amplasată la distanțe egale de corpul principal al Universității și corpul „Nicolae Leon”. Nivelul superior al clădirii va fi folosit pentru extinderea Bibliotecii Universitare, prin amenajarea de spații de lectură;
 • Derularea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a Clinicii de Stomatologie Infantilă (str. Lăpușneanu), menite să asigure Universității spații generoase, moderne pentru activitățile Facultății de Medicină Dentară;
 • Derularea lucrărilor de reabilitare a Căminului de medici C9;
 • Finalizarea lucrărilor la Căminul E1;
 • Începerea lucrărilor de reconstrucție și reamenajare a Centrului de Recuperare Medicală şi Educaţie Fizică „1 Decembrie 1918”;
 • În scopul asigurării spațiilor corespunzătoare pentru actul didactic și de cercetare, Universitatea a inițiat demersurile şi a  obținut, prin hotărâre a Consiliului Local Iași, clădirea de patrimoniu a Policlinicii Boltă (Casa Asigurării Meșteșugarilor), imobil pe care Universitatea îl va consolida și reabilita pentru activitățile didactice și de cercetare;
 • Construirea unei Baze Sportive pe terenurile din zona Căminelor 1 Mai din Str. Sărărie;
 • Construirea unor spaţii administrative în incinta Universităţii;
 • Consolidarea, reorganizarea şi extinderea imobilului cu destinaţia Fundaţia Alumni „Vladimir Buţureanu”;
 • Refacerea şi amenajarea Institutului de Anatomie;
 • Reabilitarea, consolidarea şi mansardarea Căminului 1 Mai A;
 • Reabilitarea Căminului medici C10;
 • Reabilitarea Căminului 1 Decembrie – pavilion 9;
 • Reabilitarea Căminului 1 Decembrie – pavilion C10
 • Construirea primului centru de testare clinică de fază 1 din România;
 • Renovarea clădirii Facultății de Farmacie;
 • Extinderea Bibliotecii „Grigore T.Popa” Iaşi;
 • Extinderea şi reorganizarea Restaurantului Studenţesc;

Responsabilitate și implicare socială

Un moment important din anul universitar 2021-2022 a fost reprezentat de înființarea Centrului Cultural I.I Mironescu, un proiect unic în peisajul academic din România. Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași a făcut eforturi considerabile, în ultimii ani, pentru a-și  îmbogăți dimensiunea sa culturală. Începând din anul 2017 în cadrul universității noastre s-a constituit Muzeul UMF Iași, s-au înființat și funcționează cu succes Conferințele Grigore T. Popa și Prelegerile UMF Iași; s-au publicat numeroase albume, reviste și cărți din domeniul cultural și iatroistoric – care au fost remarcate de public și au câștigat premii semnificative la târgurile de carte naționale; a fost încurajată activitatea Clubului de literatură și arte V. Voiculescu; numeroși studenți și artiști tineri au expus lucrări de artă plastică în galeria Muzeului de Istorie a medicinei; evenimentele culturale ale universității au fost amplu și frecvent ilustrate de presa scrisă și de televiziunile locale și naționale.

„Începând din 2022, am deschis și porțile unui Club al seniorilor, dedicat tuturor cadrelor didactice care au activat în cadrul Universității şi s-au pensionat. Este un proiect la care țin foarte mult, pentru că ne dorim ca profesorii noștri dragi, cei mai înțelepți membri ai comunității noastre academice, să fie în continuare modele active și dinamice pentru tinerele generații de studenți și absolvenți ai UMF Iași. În cadrul acestei structuri, seniorii vor organiza diverse activități științifice și culturale, se vor întâlni cu studenții și rezidenții, dar vor avea și ocazia de a desfășura activități recreative specifice unui club.”.

O premieră la UMF Iași a avut loc în luna aprilie 2022, când a fost prezentat în ședința Senatului Planul de Egalitate de Gen, care a accentuat reperele de organizare la nivel instituțional, în conformitate cu obiectivele UE pentru egalitatea de gen în cercetare, legislația UE privind egalitatea de gen și strategia UE pentru egalitatea de gen 2021-2025, precum și necesitatea acestui plan pentru dezvoltarea durabilă a Universității, în context național și european. „Am făcut, astfel, încă un pas pentru a ne alinia strategiilor UE și a ne înscrie în rândul instituțiilor care susțin ideea că toți europenii – femei sau bărbați, fete sau băieți – să aibă libertatea de a-și urma propria cale, să aibă șanse egale de a prospera, să poată fi membri egali în societate și să poată deveni lideri dacă o merită.”, a subliniat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.