ANUNȚ LANSARE PROIECT LIVE(RO) 2 – EST

oct. 8, 2020 | @ Presa | 0 comentarii

ANUNȚ LANSARE PROIECT

„Program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-Est și Sud-Est – LIVE(RO) 2 – EST” POCU/755/4/9/136209

 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, în calitate de beneficiar, implementează în perioada 11.08.2020 – 29.12.2023 proiectul cu titlul „Program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-Est și Sud-Est – LIVE(RO) 2 – EST”, cod SMIS: 136209, în baza contractului de finanțare POCU/755/4/9/136209.

Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Apel de proiecte: POCU/ 755/4/9.

Proiectul va fi implementat de către Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, în parteneriat cu Asociația Română Anti-Sida – A.R.A.S. și cu Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă furnizarea de servicii medicale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic şi direcţionare către tratament al pacienţilor cu boli hepatice cronice secundare infecţiilor virale cu virusuri hepatitice B/D şi C din regiunile de dezvoltare Nord-Est şi Sud-Est, respectiv din judeţele Bacău (BC), Botoşani (BT), Iaşi (IS), Neamţ (NT), Suceava (SV), Vaslui (VS), Brăila (BR), Buzău (BZ), Constanţa (CT), Galaţi (GL), Tulcea (TL) şi Vrancea (VN).

Rezultate aşteptate:  120.000 de persoane vor beneficia de programe de screening!

Grupul tință al proiectului este constituit din 120.000 persoane beneficiare de programe de screening (dintre care 72.000 persoane aparținând grupurilor vulnerabile și 36.000 persoane din zona rurală), ce îndeplinesc cumulativ condițiile:

A) Au peste 18 ani;

B) Au domiciliul într-unul din județele Bacău (BC), Botoşani (BT), Iaşi (IS), Neamţ (NT), Suceava (SV), Vaslui (VS), Brăila (BR), Buzău (BZ), Constanţa (CT), Galaţi (GL), Tulcea (TL) şi Vrancea (VN).

C) Nu sunt persoane gravide și/ sau persoane lipsite de libertate.

Bugetul total al proiectului este de 52,397,520.56, dintre care 51,661,021.53 finanțare nermbursabilă și 736.499,03 valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului.

„LIVE(RO) 2 – EST Program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-Est și Sud-Est” reprezintă faza a doua a proiectului „LIVE(RO)1- Formarea personalului medical din Romania pentru screeningul p7opulațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatice B/C/D, POCU/308/4/9/120640”.”, proiect implementat, de asemenea, de Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, prin care au fost instruiți 349 de medici de familie, specialiști în furnizarea de servicii medicale în domeniul prevenirii, depistării precoce, diagnosticului și tratamentului hepatitelor virale. 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi
Str. Universităţii nr. 16, 700115, Iaşi, România
www.umfiasi.ro

Manager proiect,
Prof. Dr. Anca Victoriţa TRIFAN
Email: proiecte.europene@umfiasi.ro